Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Pengfei Zhu

Unsupervised Open-Domain Question Answering


Aug 31, 2021
Pengfei Zhu, Xiaoguang Li, Jian Li, Hai Zhao


  Access Paper or Ask Questions

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

Detection, Tracking, and Counting Meets Drones in Crowds: A Benchmark


May 06, 2021
Longyin Wen, Dawei Du, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Qilong Wang, Liefeng Bo, Siwei Lyu

* Accpted to CVPR 2021. Dataset and codes can be found in https://github.com/VisDrone/DroneCrowd. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.01811 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Hybrid Relation Network for Cross-Domain Context-Dependent Semantic Parsing


Jan 05, 2021
Binyuan Hui, Ruiying Geng, Qiyu Ren, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Pengfei Zhu, Xiaodan Zhu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SPL-MLL: Selecting Predictable Landmarks for Multi-Label Learning


Aug 16, 2020
Junbing Li, Changqing Zhang, Pengfei Zhu, Baoyuan Wu, Lei Chen, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

Spatial Attention Pyramid Network for Unsupervised Domain Adaptation


Mar 29, 2020
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Pengfei Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Object Detection in Retail Stores


Mar 18, 2020
Yuanqiang Cai, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Weiqiang Wang, Pengfei Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Drone based Single Object Tracking with Agent Sharing Network


Mar 16, 2020
Pengfei Zhu, Jiayu Zheng, Dawei Du, Longyin Wen, Yiming Sun, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

Drone Based RGBT Vehicle Detection and Counting: A Challenge


Mar 05, 2020
Pengfei Zhu, Yiming Sun, Longyin Wen, Yu Feng, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

Dual Multi-head Co-attention for Multi-choice Reading Comprehension


Feb 08, 2020
Pengfei Zhu, Hai Zhao, Xiaoguang Li


  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Drones: Past, Present and Future


Jan 16, 2020
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Qinghua Hu, Haibin Ling

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.07437 

  Access Paper or Ask Questions

Drone-based Joint Density Map Estimation, Localization and Tracking with Space-Time Multi-Scale Attention Network


Dec 04, 2019
Longyin Wen, Dawei Du, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Qilong Wang, Liefeng Bo, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

ECA-Net: Efficient Channel Attention for Deep Convolutional Neural Networks


Oct 08, 2019
Qilong Wang, Banggu Wu, Pengfei Zhu, Peihua Li, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu

* Project Page: https://github.com/BangguWu/ECANet 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Deep Subspace Clustering Networks


Aug 06, 2019
Pengfei Zhu, Binyuan Hui, Changqing Zhang, Dawei Du, Longyin Wen, Qinghua Hu

* Submitted to the IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Image Deraining Networks: A Better and Simpler Baseline


Jan 26, 2019
Dongwei Ren, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Deyu Meng

* The codes, pre-trained models and results are available at https://github.com/csdwren/PReNet 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Multi-turn Conversation with Deep Utterance Aggregation


Nov 06, 2018
Zhuosheng Zhang, Jiangtong Li, Pengfei Zhu, Hai Zhao, Gongshen Liu

* COLING 2018, pages 3740-3752 
* Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report


Oct 03, 2018
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong, Qinquan Gao, Liu Hanwen, Pablo Navarrete Michelini, Zhu Dan, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Nimisha Thekke Madam, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung


  Access Paper or Ask Questions

Lingke: A Fine-grained Multi-turn Chatbot for Customer Service


Aug 10, 2018
Pengfei Zhu, Zhuosheng Zhang, Jiangtong Li, Yafang Huang, Hai Zhao

* Accepted by COLING 2018 demonstration paper 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Character-augmented Word Embedding for Machine Reading Comprehension


Aug 07, 2018
Zhuosheng Zhang, Yafang Huang, Pengfei Zhu, Hai Zhao

* Accepted by NLPCC 2018. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1806.09103 

  Access Paper or Ask Questions

On Improving Deep Reinforcement Learning for POMDPs


May 24, 2018
Pengfei Zhu, Xin Li, Pascal Poupart, Guanghui Miao

* 7 pages, 6 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Drones: A Challenge


Apr 23, 2018
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu

* 11 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Set based Collaborative Representation for Face Recognition


Aug 30, 2013
Pengfei Zhu, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Simon C. K. Shiu, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions