Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Spatial Attention Pyramid Network for Unsupervised Domain Adaptation

Mar 29, 2020
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Pengfei Zhu


  Access Model/Code and Paper
Rethinking Object Detection in Retail Stores

Mar 18, 2020
Yuanqiang Cai, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Weiqiang Wang, Pengfei Zhu


  Access Model/Code and Paper
Multi-Drone based Single Object Tracking with Agent Sharing Network

Mar 16, 2020
Pengfei Zhu, Jiayu Zheng, Dawei Du, Longyin Wen, Yiming Sun, Qinghua Hu


  Access Model/Code and Paper
Drone Based RGBT Vehicle Detection and Counting: A Challenge

Mar 05, 2020
Pengfei Zhu, Yiming Sun, Longyin Wen, Yu Feng, Qinghua Hu


  Access Model/Code and Paper
Dual Multi-head Co-attention for Multi-choice Reading Comprehension

Feb 08, 2020
Pengfei Zhu, Hai Zhao, Xiaoguang Li


  Access Model/Code and Paper
Vision Meets Drones: Past, Present and Future

Jan 16, 2020
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Qinghua Hu, Haibin Ling

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.07437 

  Access Model/Code and Paper
Drone-based Joint Density Map Estimation, Localization and Tracking with Space-Time Multi-Scale Attention Network

Dec 04, 2019
Longyin Wen, Dawei Du, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Qilong Wang, Liefeng Bo, Siwei Lyu


  Access Model/Code and Paper
ECA-Net: Efficient Channel Attention for Deep Convolutional Neural Networks

Oct 08, 2019
Qilong Wang, Banggu Wu, Pengfei Zhu, Peihua Li, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu

* Project Page: https://github.com/BangguWu/ECANet 

  Access Model/Code and Paper
Multi-view Deep Subspace Clustering Networks

Aug 06, 2019
Pengfei Zhu, Binyuan Hui, Changqing Zhang, Dawei Du, Longyin Wen, Qinghua Hu

* Submitted to the IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Model/Code and Paper
Progressive Image Deraining Networks: A Better and Simpler Baseline

Jan 26, 2019
Dongwei Ren, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Deyu Meng

* The codes, pre-trained models and results are available at https://github.com/csdwren/PReNet 

  Access Model/Code and Paper
Modeling Multi-turn Conversation with Deep Utterance Aggregation

Nov 06, 2018
Zhuosheng Zhang, Jiangtong Li, Pengfei Zhu, Hai Zhao, Gongshen Liu

* COLING 2018, pages 3740-3752 
* Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018) 

  Access Model/Code and Paper
PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report

Oct 03, 2018
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong, Qinquan Gao, Liu Hanwen, Pablo Navarrete Michelini, Zhu Dan, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Nimisha Thekke Madam, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung


  Access Model/Code and Paper
Lingke: A Fine-grained Multi-turn Chatbot for Customer Service

Aug 10, 2018
Pengfei Zhu, Zhuosheng Zhang, Jiangtong Li, Yafang Huang, Hai Zhao

* Accepted by COLING 2018 demonstration paper 

  Access Model/Code and Paper
Effective Character-augmented Word Embedding for Machine Reading Comprehension

Aug 07, 2018
Zhuosheng Zhang, Yafang Huang, Pengfei Zhu, Hai Zhao

* Accepted by NLPCC 2018. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1806.09103 

  Access Model/Code and Paper
On Improving Deep Reinforcement Learning for POMDPs

May 24, 2018
Pengfei Zhu, Xin Li, Pascal Poupart, Guanghui Miao

* 7 pages, 6 figures, 3 tables 

  Access Model/Code and Paper
Vision Meets Drones: A Challenge

Apr 23, 2018
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Xiao Bian, Haibin Ling, Qinghua Hu

* 11 pages, 11 figures 

  Access Model/Code and Paper
Image Set based Collaborative Representation for Face Recognition

Aug 30, 2013
Pengfei Zhu, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Simon C. K. Shiu, David Zhang


  Access Model/Code and Paper