Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DeepFire2: A Convolutional Spiking Neural Network Accelerator on FPGAs


May 09, 2023
Myat Thu Linn Aung, Daniel Gerlinghoff, Chuping Qu, Liwei Yang, Tian Huang, Rick Siow Mong Goh, Tao Luo, Weng-Fai Wong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-inspired Open Set Learning for Retinal Anomaly Identification


Apr 08, 2023
Meng Wang, Tian Lin, Lianyu Wang, Aidi Lin, Ke Zou, Xinxing Xu, Yi Zhou, Yuanyuan Peng, Qingquan Meng, Yiming Qian, Guoyao Deng, Zhiqun Wu, Junhong Chen, Jianhong Lin, Mingzhi Zhang, Weifang Zhu, Changqing Zhang, Xinjian Chen, Daoqiang Zhang, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Chi Pui Pang, Haoyu Chen, Huazhu Fu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Federated Uncertainty-Aware Aggregation for Fundus Diabetic Retinopathy Staging


Mar 23, 2023
Meng Wang, Lianyu Wang, Xinxing Xu, Ke Zou, Yiming Qian, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Huazhu Fu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

TrFedDis: Trusted Federated Disentangling Network for Non-IID Domain Feature


Jan 30, 2023
Meng Wang, Kai Yu, Chun-Mei Feng, Yiming Qian, Ke Zou, Lianyu Wang, Rick Siow Mong Goh, Xinxing Xu, Yong Liu, Huazhu Fu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

EvidenceCap: Towards trustworthy medical image segmentation via evidential identity cap


Jan 01, 2023
Ke Zou, Xuedong Yuan, Xiaojing Shen, Yidi Chen, Meng Wang, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Huazhu Fu

Add code

* 38 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Reliable Joint Segmentation of Retinal Edema Lesions in OCT Images


Dec 01, 2022
Meng Wang, Kai Yu, Chun-Mei Feng, Ke Zou, Yanyu Xu, Qingquan Meng, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Xinxing Xu, Huazhu Fu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Desire Backpropagation: A Lightweight Training Algorithm for Multi-Layer Spiking Neural Networks based on Spike-Timing-Dependent Plasticity


Nov 10, 2022
Daniel Gerlinghoff, Tao Luo, Rick Siow Mong Goh, Weng-Fai Wong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Localizing Anatomical Landmarks in Ocular Images using Zoom-In Attentive Networks


Sep 25, 2022
Xiaofeng Lei, Shaohua Li, Xinxing Xu, Huazhu Fu, Yong Liu, Yih-Chung Tham, Yangqin Feng, Mingrui Tan, Yanyu Xu, Jocelyn Hui Lin Goh, Rick Siow Mong Goh, Ching-Yu Cheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Resource-efficient Spiking Neural Network Accelerator Supporting Emerging Neural Encoding


Jun 06, 2022
Daniel Gerlinghoff, Zhehui Wang, Xiaozhe Gu, Rick Siow Mong Goh, Tao Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Optimizing for In-memory Deep Learning with Emerging Memory Technology


Dec 01, 2021
Zhehui Wang, Tao Luo, Rick Siow Mong Goh, Wei Zhang, Weng-Fai Wong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>