Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Zero-Shot Cooperation with Humans, Assuming Humans Are Biased


Feb 03, 2023
Chao Yu, Jiaxuan Gao, Weilin Liu, Botian Xu, Hao Tang, Jiaqi Yang, Yu Wang, Yi Wu

Add code

* The first two authors share equal contributions. This paper is accepted by ICLR 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GALIP: Generative Adversarial CLIPs for Text-to-Image Synthesis


Jan 30, 2023
Ming Tao, Bing-Kun Bao, Hao Tang, Changsheng Xu

Add code

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bipartite Graph Diffusion Model for Human Interaction Generation


Jan 24, 2023
Baptiste Chopin, Hao Tang, Mohamed Daoudi

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EgoTracks: A Long-term Egocentric Visual Object Tracking Dataset


Jan 11, 2023
Hao Tang, Kevin Liang, Kristen Grauman, Matt Feiszli, Weiyao Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HOTCOLD Block: Fooling Thermal Infrared Detectors with a Novel Wearable Design


Dec 12, 2022
Hui Wei, Zhixiang Wang, Xuemei Jia, Yinqiang Zheng, Hao Tang, Shin'ichi Satoh, Zheng Wang

Add code

* Accepted to AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-shot Medical Image Segmentation with Cycle-resemblance Attention


Dec 07, 2022
Hao Ding, Changchang Sun, Hao Tang, Dawen Cai, Yan Yan

Add code

* Work accepted to WACV 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training


Nov 19, 2022
Zhenglun Kong, Haoyu Ma, Geng Yuan, Mengshu Sun, Yanyue Xie, Peiyan Dong, Xin Meng, Xuan Shen, Hao Tang, Minghai Qin, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Xiaohui Xie, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Add code

* AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Compressing Transformer-based self-supervised models for speech processing


Nov 17, 2022
Tzu-Quan Lin, Tsung-Huan Yang, Chun-Yao Chang, Kuang-Ming Chen, Tzu-hsun Feng, Hung-yi Lee, Hao Tang

Add code

* Submitted to ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MelHuBERT: A simplified HuBERT on Mel spectrogram


Nov 17, 2022
Tzu-Quan Lin, Hung-yi Lee, Hao Tang

Add code

* Submitted to ICASSP 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>