Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sen Yang

GDP: Stabilized Neural Network Pruning via Gates with Differentiable Polarization


Sep 08, 2021
Yi Guo, Huan Yuan, Jianchao Tan, Zhangyang Wang, Sen Yang, Ji Liu

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Sk-Unet Model with Fourier Domain for Mitosis Detection


Sep 01, 2021
Sen Yang, Feng Luo, Jun Zhang, Xiyue Wang

* A draft written in a hurry for the contest summary 

  Access Paper or Ask Questions

Shifted Chunk Transformer for Spatio-Temporal Representational Learning


Aug 27, 2021
Xuefan Zha, Wentao Zhu, Tingxun Lv, Sen Yang, Ji Liu

* 15 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

POSO: Personalized Cold Start Modules for Large-scale Recommender Systems


Aug 24, 2021
Shangfeng Dai, Haobin Lin, Zhichen Zhao, Jianying Lin, Honghuan Wu, Zhe Wang, Sen Yang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

PASTO: Strategic Parameter Optimization in Recommendation Systems -- Probabilistic is Better than Deterministic


Aug 20, 2021
Weicong Ding, Hanlin Tang, Jingshuo Feng, Lei Yuan, Sen Yang, Guangxu Yang, Jie Zheng, Jing Wang, Qiang Su, Dong Zheng, Xuezhong Qiu, Yongqi Liu, Yuxuan Chen, Yang Liu, Chao Song, Dongying Kong, Kai Ren, Peng Jiang, Qiao Lian, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning methods for automatic evaluation of delayed enhancement-MRI. The results of the EMIDEC challenge


Aug 10, 2021
Alain Lalande, Zhihao Chen, Thibaut Pommier, Thomas Decourselle, Abdul Qayyum, Michel Salomon, Dominique Ginhac, Youssef Skandarani, Arnaud Boucher, Khawla Brahim, Marleen de Bruijne, Robin Camarasa, Teresa M. Correia, Xue Feng, Kibrom B. Girum, Anja Hennemuth, Markus Huellebrand, Raabid Hussain, Matthias Ivantsits, Jun Ma, Craig Meyer, Rishabh Sharma, Jixi Shi, Nikolaos V. Tsekos, Marta Varela, Xiyue Wang, Sen Yang, Hannu Zhang, Yichi Zhang, Yuncheng Zhou, Xiahai Zhuang, Raphael Couturier, Fabrice Meriaudeau

* Submitted to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

FINT: Field-aware INTeraction Neural Network For CTR Prediction


Jul 30, 2021
Zhishan Zhao, Sen Yang, Guohui Liu, Dawei Feng, Kele Xu

* 5 pages, Submitted to CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BAGUA: Scaling up Distributed Learning with System Relaxations


Jul 12, 2021
Shaoduo Gan, Xiangru Lian, Rui Wang, Jianbin Chang, Chengjun Liu, Hongmei Shi, Shengzhuo Zhang, Xianghong Li, Tengxu Sun, Jiawei Jiang, Binhang Yuan, Sen Yang, Ji Liu, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Is 2D Heatmap Representation Even Necessary for Human Pose Estimation?


Jul 11, 2021
Yanjie Li, Sen Yang, Shoukui Zhang, Zhicheng Wang, Wankou Yang, Shu-Tao Xia, Erjin Zhou

* Code will be made publicly available at https://github.com/leeyegy/SimDR 

  Access Paper or Ask Questions

Template-Based Named Entity Recognition Using BART


Jun 03, 2021
Leyang Cui, Yu Wu, Jian Liu, Sen Yang, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

TokenPose: Learning Keypoint Tokens for Human Pose Estimation


Apr 09, 2021
Yanjie Li, Shoukui Zhang, Zhicheng Wang, Sen Yang, Wankou Yang, Shu-Tao Xia, Erjin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

TransPose: Towards Explainable Human Pose Estimation by Transformer


Dec 31, 2020
Sen Yang, Zhibin Quan, Mu Nie, Wankou Yang

* Code will be released at https://github.com/yangsenius/TransPose 

  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Chinese End-to-End Spoken Language Understanding for Abnormal Event Detection from audio stream


Oct 19, 2020
Haoran Wei, Fei Tao, Runze Su, Sen Yang, Ji Liu

* Submitting to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

What Have We Achieved on Text Summarization?


Oct 09, 2020
Dandan Huang, Leyang Cui, Sen Yang, Guangsheng Bao, Kun Wang, Jun Xie, Yue Zhang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Adversarial Training in Self-Learning for Cross-Lingual Text Classification


Jul 29, 2020
Xin Dong, Yaxin Zhu, Yupeng Zhang, Zuohui Fu, Dongkuan Xu, Sen Yang, Gerard de Melo

* SIGIR 2020 (Short Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Cardiac Segmentation on Late Gadolinium Enhancement MRI: A Benchmark Study from Multi-Sequence Cardiac MR Segmentation Challenge


Jun 22, 2020
Xiahai Zhuang, Jiahang Xu, Xinzhe Luo, Chen Chen, Cheng Ouyang, Daniel Rueckert, Victor M. Campello, Karim Lekadir, Sulaiman Vesal, Nishant RaviKumar, Yashu Liu, Gongning Luo, Jingkun Chen, Hongwei Li, Buntheng Ly, Maxime Sermesant, Holger Roth, Wentao Zhu, Jiexiang Wang, Xinghao Ding, Xinyue Wang, Sen Yang, Lei Li

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Event Arguments Extraction via Dilate Gated Convolutional Neural Network with Enhanced Local Features


Jun 02, 2020
Zhigang Kan, Linbo Qiao, Sen Yang, Feng Liu, Feng Huang


  Access Paper or Ask Questions

Pose Neural Fabrics Search


Sep 24, 2019
Sen Yang, Wankou Yang, Zhen Cui


  Access Paper or Ask Questions

On the Linear Speedup Analysis of Communication Efficient Momentum SGD for Distributed Non-Convex Optimization


May 09, 2019
Hao Yu, Rong Jin, Sen Yang

* A short version of this paper is accepted to ICML 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Conservative Exploration for Semi-Bandits with Linear Generalization: A Product Selection Problem for Urban Warehouses


Mar 19, 2019
Rong Jin, David Simchi-Levi, Li Wang, Xinshang Wang, Sen Yang


  Access Paper or Ask Questions

CrowdExpress: A Probabilistic Framework for On-Time Crowdsourced Package Deliveries


Sep 08, 2018
Chao Chen, Sen Yang, Weichen Liu, Yasha Wang, Bin Guo, Daqing Zhang


  Access Paper or Ask Questions