Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Hyperbolic Cosine Transformer for LiDAR 3D Object Detection


Nov 10, 2022
Jigang Tong, Fanhang Yang, Sen Yang, Enzeng Dong, Shengzhi Du, Xing Wang, Xianlin Yi

* 8 pages, 5 figures and 3 tables. This paper possibly publicated on the IEEE Robotics and Automation Letters 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeepNoise: Disentanglement of Experimental Noise from Real Biological Signals based on Fluorescent Microscopy Image Classification via Deep Learning


Sep 13, 2022
Sen Yang, Tao Shen, Yuqi Fang, Xiyue Wang, Jun Zhang, Wei Yang, Junzhou Huang, Xiao Han


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring Runtime Decision Support for Trauma Resuscitation


Jul 06, 2022
Keyi Li, Sen Yang, Travis M. Sullivan, Randall S. Burd, Ivan Marsic

* 2022 KDD Workshop on Applied Data Science for Healthcare 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LPFS: Learnable Polarizing Feature Selection for Click-Through Rate Prediction


Jun 01, 2022
Yi Guo, Zhaocheng Liu, Jianchao Tan, Chao Liao, Daqing Chang, Qiang Liu, Sen Yang, Ji Liu, Dongying Kong, Zhi Chen, Chengru Song

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Nuclear Norm Maximization Based Curiosity-Driven Learning


May 28, 2022
Chao Chen, Zijian Gao, Kele Xu, Sen Yang, Yiying Li, Bo Ding, Dawei Feng, Huaimin Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pan-cancer computational histopathology reveals tumor mutational burden status through weakly-supervised deep learning


Apr 07, 2022
Siteng Chen, Jinxi Xiang, Xiyue Wang, Jun Zhang, Sen Yang, Junzhou Huang, Wei Yang, Junhua Zheng, Xiao Han

* 19 pages; 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge


Apr 06, 2022
Marc Aubreville, Nikolas Stathonikos, Christof A. Bertram, Robert Klopleisch, Natalie ter Hoeve, Francesco Ciompi, Frauke Wilm, Christian Marzahl, Taryn A. Donovan, Andreas Maier, Jack Breen, Nishant Ravikumar, Youjin Chung, Jinah Park, Ramin Nateghi, Fattaneh Pourakpour, Rutger H. J. Fick, Saima Ben Hadj, Mostafa Jahanifar, Nasir Rajpoot, Jakob Dexl, Thomas Wittenberg, Satoshi Kondo, Maxime W. Lafarge, Viktor H. Koelzer, Jingtang Liang, Yubo Wang, Xi Long, Jingxin Liu, Salar Razavi, April Khademi, Sen Yang, Xiyue Wang, Mitko Veta, Katharina Breininger

* 19 pages, 9 figures, summary paper of the 2021 MICCAI MIDOG challenge 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified Visual Transformer Compression


Mar 15, 2022
Shixing Yu, Tianlong Chen, Jiayi Shen, Huan Yuan, Jianchao Tan, Sen Yang, Ji Liu, Zhangyang Wang

* Accepted by ICLR'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Generating Privacy-Preserving Process Data with Deep Generative Models


Mar 15, 2022
Keyi Li, Sen Yang, Travis M. Sullivan, Randall S. Burd, Ivan Marsic

* 9 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>