Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Diverse Instance Discovery: Vision-Transformer for Instance-Aware Multi-Label Image RecognitionYunqing Hu , Xuan Jin , Yin Zhang , Haiwen Hong , Jingfeng Zhang , Feihu Yan , Yuan He , Hui Xue

* Accepted to ICME 2022 

   Access Paper or Ask Questions

D^2ETR: Decoder-Only DETR with Computationally Efficient Cross-Scale AttentionJunyu Lin , Xiaofeng Mao , Yuefeng Chen , Lei Xu , Yuan He , Hui Xue


   Access Paper or Ask Questions

Multi-View Fusion Transformer for Sensor-Based Human Activity RecognitionYimu Wang , Kun Yu , Yan Wang , Hui Xue

* 5 pages, 1 figure 

   Access Paper or Ask Questions

Beyond ImageNet Attack: Towards Crafting Adversarial Examples for Black-box DomainsQilong Zhang , Xiaodan Li , Yuefeng Chen , Jingkuan Song , Lianli Gao , Yuan He , Hui Xue

* Accepted by ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

An Automated Question-Answering Framework Based on Evolution AlgorithmSinan Tan , Hui Xue , Qiyu Ren , Huaping Liu , Jing Bai

* In Proceedings of the AAAI 2019 Workshop (WS13) on Reasoning and Complex Question-Answering (RCQA-19) https://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group.php?id=9632 

   Access Paper or Ask Questions

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet CompetitionYuefeng Chen , Xiaofeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Yinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Fangcheng Liu , Chao Zhang , Hongyang Zhang , Yichi Zhang , Shilong Liu , Chang Liu , Wenzhao Xiang , Yajie Wang , Huipeng Zhou , Haoran Lyu , Yidan Xu , Zixuan Xu , Taoyu Zhu , Wenjun Li , Xianfeng Gao , Guoqiu Wang , Huanqian Yan , Ying Guo , Chaoning Zhang , Zheng Fang , Yang Wang , Bingyang Fu , Yunfei Zheng , Yekui Wang , Haorong Luo , Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on ML Defense Models CompetitionYinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Jiayu Tang , Yuefeng Chen , XiaoFeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Ye Liu , Qilong Zhang , Lianli Gao , Yunrui Yu , Xitong Gao , Zhe Zhao , Daquan Lin , Jiadong Lin , Chuanbiao Song , Zihao Wang , Zhennan Wu , Yang Guo , Jiequan Cui , Xiaogang Xu , Pengguang Chen

* Competition Report 

   Access Paper or Ask Questions

DRDF: Determining the Importance of Different Multimodal Information with Dual-Router Dynamic FrameworkHaiwen Hong , Xuan Jin , Yin Zhang , Yunqing Hu , Jingfeng Zhang , Yuan He , Hui Xue


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>