Alert button
Picture for Xu Yan

Xu Yan

Alert button

Breast Cancer Image Classification Method Based on Deep Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2024
Weimin Wang, Min Gao, Mingxuan Xiao, Xu Yan, Yufeng Li

Viaarxiv icon

Convolutional neural network classification of cancer cytopathology images: taking breast cancer as an example

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
MingXuan Xiao, Yufeng Li, Xu Yan, Min Gao, Weimin Wang

Viaarxiv icon

Survival Prediction Across Diverse Cancer Types Using Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Xu Yan, Weimin Wang, MingXuan Xiao, Yufeng Li, Min Gao

Viaarxiv icon

HPL-ESS: Hybrid Pseudo-Labeling for Unsupervised Event-based Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Linglin Jing, Yiming Ding, Yunpeng Gao, Zhigang Wang, Xu Yan, Dong Wang, Gerald Schaefer, Hui Fang, Bin Zhao, Xuelong Li

Viaarxiv icon

Ensemble Methodology:Innovations in Credit Default Prediction Using LightGBM, XGBoost, and LocalEnsemble

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Mengran Zhu, Ye Zhang, Yulu Gong, Kaijuan Xing, Xu Yan, Jintong Song

Viaarxiv icon

Forging Vision Foundation Models for Autonomous Driving: Challenges, Methodologies, and Opportunities

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Xu Yan, Haiming Zhang, Yingjie Cai, Jingming Guo, Weichao Qiu, Bin Gao, Kaiqiang Zhou, Yue Zhao, Huan Jin, Jiantao Gao, Zhen Li, Lihui Jiang, Wei Zhang, Hongbo Zhang, Dengxin Dai, Bingbing Liu

Viaarxiv icon

RadOcc: Learning Cross-Modality Occupancy Knowledge through Rendering Assisted Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Haiming Zhang, Xu Yan, Dongfeng Bai, Jiantao Gao, Pan Wang, Bingbing Liu, Shuguang Cui, Zhen Li

Viaarxiv icon

GSmoothFace: Generalized Smooth Talking Face Generation via Fine Grained 3D Face Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Haiming Zhang, Zhihao Yuan, Chaoda Zheng, Xu Yan, Baoyuan Wang, Guanbin Li, Song Wu, Shuguang Cui, Zhen Li

Figure 1 for GSmoothFace: Generalized Smooth Talking Face Generation via Fine Grained 3D Face Guidance
Figure 2 for GSmoothFace: Generalized Smooth Talking Face Generation via Fine Grained 3D Face Guidance
Figure 3 for GSmoothFace: Generalized Smooth Talking Face Generation via Fine Grained 3D Face Guidance
Figure 4 for GSmoothFace: Generalized Smooth Talking Face Generation via Fine Grained 3D Face Guidance
Viaarxiv icon

X4D-SceneFormer: Enhanced Scene Understanding on 4D Point Cloud Videos through Cross-modal Knowledge Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Linglin Jing, Ying Xue, Xu Yan, Chaoda Zheng, Dong Wang, Ruimao Zhang, Zhigang Wang, Hui Fang, Bin Zhao, Zhen Li

Viaarxiv icon

KBioXLM: A Knowledge-anchored Biomedical Multilingual Pretrained Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Lei Geng, Xu Yan, Ziqiang Cao, Juntao Li, Wenjie Li, Sujian Li, Xinjie Zhou, Yang Yang, Jun Zhang

Viaarxiv icon