Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

2DPASS: 2D Priors Assisted Semantic Segmentation on LiDAR Point Clouds


Jul 10, 2022
Xu Yan, Jiantao Gao, Chaoda Zheng, Chao Zheng, Ruimao Zhang, Shenghui Cui, Zhen Li

* ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Toward Explainable and Fine-Grained 3D Grounding through Referring Textual Phrases


Jul 05, 2022
Zhihao Yuan, Xu Yan, Zhuo Li, Xuhao Li, Yao Guo, Shuguang Cui, Zhen Li

* New dataset for 3D visual grounding 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

X-Trans2Cap: Cross-Modal Knowledge Transfer using Transformer for 3D Dense Captioning


Apr 06, 2022
Zhihao Yuan, Xu Yan, Yinghong Liao, Yao Guo, Guanbin Li, Zhen Li, Shuguang Cui

* To appear in CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

General and Domain Adaptive Chinese Spelling Check with Error Consistent Pretraining


Mar 21, 2022
Qi Lv, Ziqiang Cao, Lei Geng, Chunhui Ai, Xu Yan, Guohong Fu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Beyond 3D Siamese Tracking: A Motion-Centric Paradigm for 3D Single Object Tracking in Point Clouds


Mar 03, 2022
Chaoda Zheng, Xu Yan, Haiming Zhang, Baoyuan Wang, Shenghui Cheng, Shuguang Cui, Zhen Li

* To appear in CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Graph Fusion Networks for Urban Region Embedding


Jan 24, 2022
Shangbin Wu, Xu Yan, Xiaoliang Fan, Shirui Pan, Shichao Zhu, Chuanpan Zheng, Ming Cheng, Cheng Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ASCEND: A Spontaneous Chinese-English Dataset for Code-switching in Multi-turn Conversation


Jan 07, 2022
Holy Lovenia, Samuel Cahyawijaya, Genta Indra Winata, Peng Xu, Xu Yan, Zihan Liu, Rita Frieske, Tiezheng Yu, Wenliang Dai, Elham J. Barezi, Qifeng Chen, Xiaojuan Ma, Bertram E. Shi, Pascale Fung


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLEVR3D: Compositional Language and Elementary Visual Reasoning for Question Answering in 3D Real-World Scenes


Dec 31, 2021
Xu Yan, Zhihao Yuan, Yuhao Du, Yinghong Liao, Yao Guo, Zhen Li, Shuguang Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>