Alert button
Picture for Hongbin Lin

Hongbin Lin

Alert button

UNeR3D: Versatile and Scalable 3D RGB Point Cloud Generation from 2D Images in Unsupervised Reconstruction

Dec 10, 2023
Hongbin Lin, Juangui Xu, Qingfeng Xu, Zhengyu Hu, Handing Xu, Yunzhi Chen, Yongjun Hu, Zhenguo Nie

Viaarxiv icon

Imbalance-Agnostic Source-Free Domain Adaptation via Avatar Prototype Alignment

May 22, 2023
Hongbin Lin, Mingkui Tan, Yifan Zhang, Zhen Qiu, Shuaicheng Niu, Dong Liu, Qing Du, Yanxia Liu

Figure 1 for Imbalance-Agnostic Source-Free Domain Adaptation via Avatar Prototype Alignment
Figure 2 for Imbalance-Agnostic Source-Free Domain Adaptation via Avatar Prototype Alignment
Figure 3 for Imbalance-Agnostic Source-Free Domain Adaptation via Avatar Prototype Alignment
Figure 4 for Imbalance-Agnostic Source-Free Domain Adaptation via Avatar Prototype Alignment
Viaarxiv icon

End-to-End Deep Visual Control for Mastering Needle-Picking Skills With World Models and Behavior Cloning

Mar 07, 2023
Hongbin Lin, Bin Li, Xiangyu Chu, Qi Dou, Yunhui Liu, Kwok Wai Samuel Au

Figure 1 for End-to-End Deep Visual Control for Mastering Needle-Picking Skills With World Models and Behavior Cloning
Figure 2 for End-to-End Deep Visual Control for Mastering Needle-Picking Skills With World Models and Behavior Cloning
Figure 3 for End-to-End Deep Visual Control for Mastering Needle-Picking Skills With World Models and Behavior Cloning
Figure 4 for End-to-End Deep Visual Control for Mastering Needle-Picking Skills With World Models and Behavior Cloning
Viaarxiv icon

Open-source High-precision Autonomous Suturing Framework With Visual Guidance

Oct 04, 2022
Hongbin Lin, Bin Li, Yunhui Liu, Kwok Wai Samuel Au

Figure 1 for Open-source High-precision Autonomous Suturing Framework With Visual Guidance
Viaarxiv icon

Learning Deep Nets for Gravitational Dynamics with Unknown Disturbance through Physical Knowledge Distillation: Initial Feasibility Study

Oct 04, 2022
Hongbin Lin, Qian Gao, Xiangyu Chu, Qi Dou, Anton Deguet, Peter Kazanzides, K. W. Samuel Au

Figure 1 for Learning Deep Nets for Gravitational Dynamics with Unknown Disturbance through Physical Knowledge Distillation: Initial Feasibility Study
Figure 2 for Learning Deep Nets for Gravitational Dynamics with Unknown Disturbance through Physical Knowledge Distillation: Initial Feasibility Study
Figure 3 for Learning Deep Nets for Gravitational Dynamics with Unknown Disturbance through Physical Knowledge Distillation: Initial Feasibility Study
Figure 4 for Learning Deep Nets for Gravitational Dynamics with Unknown Disturbance through Physical Knowledge Distillation: Initial Feasibility Study
Viaarxiv icon

Prototype-Guided Continual Adaptation for Class-Incremental Unsupervised Domain Adaptation

Jul 29, 2022
Hongbin Lin, Yifan Zhang, Zhen Qiu, Shuaicheng Niu, Chuang Gan, Yanxia Liu, Mingkui Tan

Figure 1 for Prototype-Guided Continual Adaptation for Class-Incremental Unsupervised Domain Adaptation
Figure 2 for Prototype-Guided Continual Adaptation for Class-Incremental Unsupervised Domain Adaptation
Figure 3 for Prototype-Guided Continual Adaptation for Class-Incremental Unsupervised Domain Adaptation
Figure 4 for Prototype-Guided Continual Adaptation for Class-Incremental Unsupervised Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Source-free Domain Adaptation via Avatar Prototype Generation and Adaptation

Jun 18, 2021
Zhen Qiu, Yifan Zhang, Hongbin Lin, Shuaicheng Niu, Yanxia Liu, Qing Du, Mingkui Tan

Figure 1 for Source-free Domain Adaptation via Avatar Prototype Generation and Adaptation
Figure 2 for Source-free Domain Adaptation via Avatar Prototype Generation and Adaptation
Figure 3 for Source-free Domain Adaptation via Avatar Prototype Generation and Adaptation
Figure 4 for Source-free Domain Adaptation via Avatar Prototype Generation and Adaptation
Viaarxiv icon

A Reliable Gravity Compensation Control Strategy for dVRK Robotic Arms With Nonlinear Disturbance Forces

Jan 17, 2020
Hongbin Lin, C. W. Vincent Hui, Yan Wang, Anton Deguet, Peter Kazanzides, K. W. Samuel Au

Figure 1 for A Reliable Gravity Compensation Control Strategy for dVRK Robotic Arms With Nonlinear Disturbance Forces
Figure 2 for A Reliable Gravity Compensation Control Strategy for dVRK Robotic Arms With Nonlinear Disturbance Forces
Figure 3 for A Reliable Gravity Compensation Control Strategy for dVRK Robotic Arms With Nonlinear Disturbance Forces
Figure 4 for A Reliable Gravity Compensation Control Strategy for dVRK Robotic Arms With Nonlinear Disturbance Forces
Viaarxiv icon

Fast, Robust, and Versatile Event Detection through HMM Belief State Gradient Measures

Jun 20, 2018
Shuangqi Luo, Hongmin Wu, Hongbin Lin, Shuangda Duan, Yisheng Guan, Juan Rojas

Figure 1 for Fast, Robust, and Versatile Event Detection through HMM Belief State Gradient Measures
Figure 2 for Fast, Robust, and Versatile Event Detection through HMM Belief State Gradient Measures
Figure 3 for Fast, Robust, and Versatile Event Detection through HMM Belief State Gradient Measures
Figure 4 for Fast, Robust, and Versatile Event Detection through HMM Belief State Gradient Measures
Viaarxiv icon