Alert button
Picture for Chao Zheng

Chao Zheng

Alert button

A Survey on Multimodal Large Language Models for Autonomous Driving

Nov 21, 2023
Can Cui, Yunsheng Ma, Xu Cao, Wenqian Ye, Yang Zhou, Kaizhao Liang, Jintai Chen, Juanwu Lu, Zichong Yang, Kuei-Da Liao, Tianren Gao, Erlong Li, Kun Tang, Zhipeng Cao, Tong Zhou, Ao Liu, Xinrui Yan, Shuqi Mei, Jianguo Cao, Ziran Wang, Chao Zheng

Viaarxiv icon

ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data

Oct 10, 2023
Tianyang Zhong, Wei Zhao, Yutong Zhang, Yi Pan, Peixin Dong, Zuowei Jiang, Xiaoyan Kui, Youlan Shang, Li Yang, Yaonai Wei, Longtao Yang, Hao Chen, Huan Zhao, Yuxiao Liu, Ning Zhu, Yiwei Li, Yisong Wang, Jiaqi Yao, Jiaqi Wang, Ying Zeng, Lei He, Chao Zheng, Zhixue Zhang, Ming Li, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Lu Zhang, Shu Zhang, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xin Zhang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Lei Guo, Dinggang Shen, Junwei Han, Tianming Liu, Jun Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 2 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 3 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 4 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Viaarxiv icon

LATR: 3D Lane Detection from Monocular Images with Transformer

Aug 20, 2023
Yueru Luo, Chaoda Zheng, Xu Yan, Tang Kun, Chao Zheng, Shuguang Cui, Zhen Li

Figure 1 for LATR: 3D Lane Detection from Monocular Images with Transformer
Figure 2 for LATR: 3D Lane Detection from Monocular Images with Transformer
Figure 3 for LATR: 3D Lane Detection from Monocular Images with Transformer
Figure 4 for LATR: 3D Lane Detection from Monocular Images with Transformer
Viaarxiv icon

THMA: Tencent HD Map AI System for Creating HD Map Annotations

Dec 14, 2022
Kun Tang, Xu Cao, Zhipeng Cao, Tong Zhou, Erlong Li, Ao Liu, Shengtao Zou, Chang Liu, Shuqi Mei, Elena Sizikova, Chao Zheng

Figure 1 for THMA: Tencent HD Map AI System for Creating HD Map Annotations
Figure 2 for THMA: Tencent HD Map AI System for Creating HD Map Annotations
Figure 3 for THMA: Tencent HD Map AI System for Creating HD Map Annotations
Figure 4 for THMA: Tencent HD Map AI System for Creating HD Map Annotations
Viaarxiv icon

M^2-3DLaneNet: Multi-Modal 3D Lane Detection

Sep 20, 2022
Yueru Luo, Xu Yan, Chaoda Zheng, Chao Zheng, Shuqi Mei, Tang Kun, Shuguang Cui, Zhen Li

Figure 1 for M^2-3DLaneNet: Multi-Modal 3D Lane Detection
Figure 2 for M^2-3DLaneNet: Multi-Modal 3D Lane Detection
Figure 3 for M^2-3DLaneNet: Multi-Modal 3D Lane Detection
Figure 4 for M^2-3DLaneNet: Multi-Modal 3D Lane Detection
Viaarxiv icon

2DPASS: 2D Priors Assisted Semantic Segmentation on LiDAR Point Clouds

Jul 10, 2022
Xu Yan, Jiantao Gao, Chaoda Zheng, Chao Zheng, Ruimao Zhang, Shenghui Cui, Zhen Li

Figure 1 for 2DPASS: 2D Priors Assisted Semantic Segmentation on LiDAR Point Clouds
Figure 2 for 2DPASS: 2D Priors Assisted Semantic Segmentation on LiDAR Point Clouds
Figure 3 for 2DPASS: 2D Priors Assisted Semantic Segmentation on LiDAR Point Clouds
Figure 4 for 2DPASS: 2D Priors Assisted Semantic Segmentation on LiDAR Point Clouds
Viaarxiv icon

Density-Based Clustering with Kernel Diffusion

Oct 14, 2021
Chao Zheng, Yingjie Chen, Chong Chen, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

Figure 1 for Density-Based Clustering with Kernel Diffusion
Figure 2 for Density-Based Clustering with Kernel Diffusion
Figure 3 for Density-Based Clustering with Kernel Diffusion
Figure 4 for Density-Based Clustering with Kernel Diffusion
Viaarxiv icon

Multi-Lead ECG Classification via an Information-Based Attention Convolutional Neural Network

Mar 25, 2020
Hao Tung, Chao Zheng, Xinsheng Mao, Dahong Qian

Figure 1 for Multi-Lead ECG Classification via an Information-Based Attention Convolutional Neural Network
Figure 2 for Multi-Lead ECG Classification via an Information-Based Attention Convolutional Neural Network
Figure 3 for Multi-Lead ECG Classification via an Information-Based Attention Convolutional Neural Network
Figure 4 for Multi-Lead ECG Classification via an Information-Based Attention Convolutional Neural Network
Viaarxiv icon