Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Training High-Performance Low-Latency Spiking Neural Networks by Differentiation on Spike RepresentationQingyan Meng , Mingqing Xiao , Shen Yan , Yisen Wang , Zhouchen Lin , Zhi-Quan Luo

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Deep AutoAugmentYu Zheng , Zhi Zhang , Shen Yan , Mi Zhang

* ICLR 2022 camera-ready. Code: https://github.com/MSU-MLSys-Lab/DeepAA 

   Access Paper or Ask Questions

Multiview Transformers for Video RecognitionShen Yan , Xuehan Xiong , Anurag Arnab , Zhichao Lu , Mi Zhang , Chen Sun , Cordelia Schmid

* Tech report. arXiv v2: update results on MiT 

   Access Paper or Ask Questions

NAS-Bench-x11 and the Power of Learning CurvesShen Yan , Colin White , Yash Savani , Frank Hutter

* NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

FairFed: Enabling Group Fairness in Federated LearningYahya H. Ezzeldin , Shen Yan , Chaoyang He , Emilio Ferrara , Salman Avestimehr


   Access Paper or Ask Questions

CATE: Computation-aware Neural Architecture Encoding with TransformersShen Yan , Kaiqiang Song , Fei Liu , Mi Zhang

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Learning in the Era of Edge Computing: Challenges and OpportunitiesMi Zhang , Faen Zhang , Nicholas D. Lane , Yuanchao Shu , Xiao Zeng , Biyi Fang , Shen Yan , Hui Xu


   Access Paper or Ask Questions

Image Retrieval for Structure-from-Motion via Graph Convolutional NetworkShen Yan , Yang Pen , Shiming Lai , Yu Liu , Maojun Zhang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>