Alert button
Picture for Xun Zhou

Xun Zhou

Alert button

NeRF2Points: Large-Scale Point Cloud Generation From Street Views' Radiance Field Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Peng Tu, Xun Zhou, Mingming Wang, Xiaojun Yang, Bo Peng, Ping Chen, Xiu Su, Yawen Huang, Yefeng Zheng, Chang Xu

Viaarxiv icon

Balancing Enhancement, Harmlessness, and General Capabilities: Enhancing Conversational LLMs with Direct RLHF

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Chen Zheng, Ke Sun, Hang Wu, Chenguang Xi, Xun Zhou

Figure 1 for Balancing Enhancement, Harmlessness, and General Capabilities: Enhancing Conversational LLMs with Direct RLHF
Figure 2 for Balancing Enhancement, Harmlessness, and General Capabilities: Enhancing Conversational LLMs with Direct RLHF
Figure 3 for Balancing Enhancement, Harmlessness, and General Capabilities: Enhancing Conversational LLMs with Direct RLHF
Figure 4 for Balancing Enhancement, Harmlessness, and General Capabilities: Enhancing Conversational LLMs with Direct RLHF
Viaarxiv icon

Referee-Meta-Learning for Fast Adaptation of Locational Fairness

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Weiye Chen, Yiqun Xie, Xiaowei Jia, Erhu He, Han Bao, Bang An, Xun Zhou

Viaarxiv icon

ICE-GRT: Instruction Context Enhancement by Generative Reinforcement based Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Chen Zheng, Ke Sun, Da Tang, Yukun Ma, Yuyu Zhang, Chenguang Xi, Xun Zhou

Viaarxiv icon

SpatialRank: Urban Event Ranking with NDCG Optimization on Spatiotemporal Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 14, 2023
Bang An, Xun Zhou, Yongjian Zhong, Tianbao Yang

Figure 1 for SpatialRank: Urban Event Ranking with NDCG Optimization on Spatiotemporal Data
Figure 2 for SpatialRank: Urban Event Ranking with NDCG Optimization on Spatiotemporal Data
Figure 3 for SpatialRank: Urban Event Ranking with NDCG Optimization on Spatiotemporal Data
Figure 4 for SpatialRank: Urban Event Ranking with NDCG Optimization on Spatiotemporal Data
Viaarxiv icon

GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Shen Zheng, Yuyu Zhang, Yijie Zhu, Chenguang Xi, Pengyang Gao, Xun Zhou, Kevin Chen-Chuan Chang

Figure 1 for GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond
Figure 2 for GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond
Figure 3 for GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond
Figure 4 for GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond
Viaarxiv icon

Balancing Specialized and General Skills in LLMs: The Impact of Modern Tuning and Data Strategy

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Zheng Zhang, Chen Zheng, Da Tang, Ke Sun, Yukun Ma, Yingtong Bu, Xun Zhou, Liang Zhao

Viaarxiv icon

STORM-GAN: Spatio-Temporal Meta-GAN for Cross-City Estimation of Human Mobility Responses to COVID-19

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2023
Han Bao, Xun Zhou, Yiqun Xie, Yanhua Li, Xiaowei Jia

Figure 1 for STORM-GAN: Spatio-Temporal Meta-GAN for Cross-City Estimation of Human Mobility Responses to COVID-19
Figure 2 for STORM-GAN: Spatio-Temporal Meta-GAN for Cross-City Estimation of Human Mobility Responses to COVID-19
Figure 3 for STORM-GAN: Spatio-Temporal Meta-GAN for Cross-City Estimation of Human Mobility Responses to COVID-19
Figure 4 for STORM-GAN: Spatio-Temporal Meta-GAN for Cross-City Estimation of Human Mobility Responses to COVID-19
Viaarxiv icon

ProtoX: Explaining a Reinforcement Learning Agent via Prototyping

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2022
Ronilo J. Ragodos, Tong Wang, Qihang Lin, Xun Zhou

Figure 1 for ProtoX: Explaining a Reinforcement Learning Agent via Prototyping
Figure 2 for ProtoX: Explaining a Reinforcement Learning Agent via Prototyping
Figure 3 for ProtoX: Explaining a Reinforcement Learning Agent via Prototyping
Figure 4 for ProtoX: Explaining a Reinforcement Learning Agent via Prototyping
Viaarxiv icon