Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Liu

Uniformer: Unified Transformer for Efficient Spatiotemporal Representation Learning


Jan 12, 2022
Kunchang Li, Yali Wang, Peng Gao, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li, Yu Qiao

* 19pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Swift and Sure: Hardness-aware Contrastive Learning for Low-dimensional Knowledge Graph Embeddings


Jan 03, 2022
Kai Wang, Yu Liu, Quan Z. Sheng

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Ghost-dil-NetVLAD: A Lightweight Neural Network for Visual Place Recognition


Dec 22, 2021
Qingyuan Gong, Yu Liu, Liqiang Zhang, Renhe Liu


  Access Paper or Ask Questions

Overcome Anterograde Forgetting with Cycled Memory Networks


Dec 04, 2021
Jian Peng, Dingqi Ye, Bo Tang, Yinjie Lei, Yu Liu, Haifeng Li

* 14 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Optimization of RIS Configurations for Multiple-RIS-Aided mmWave Positioning Systems based on CRLB Analysis


Nov 28, 2021
Yu Liu, Sheng Hong, Cunhua Pan, Yinlu Wang, Yijin Pan, Ming Chen

* Submitted to IEEE Journal 

  Access Paper or Ask Questions

Self-slimmed Vision Transformer


Nov 24, 2021
Zhuofan Zong, Kunchang Li, Guanglu Song, Yali Wang, Yu Qiao, Biao Leng, Yu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Arbitrary Virtual Try-On Network: Characteristics Preservation and Trade-off between Body and Clothing


Nov 24, 2021
Yu Liu, Mingbo Zhao, Zhao Zhang, Haijun Zhang, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Sample Size Prediction for Online Activity


Nov 23, 2021
Thomas Richardson, Yu Liu, James McQueen, Doug Hains

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reviewing continual learning from the perspective of human-level intelligence


Nov 23, 2021
Yifan Chang, Wenbo Li, Jian Peng, Bo Tang, Yu Kang, Yinjie Lei, Yuanmiao Gui, Qing Zhu, Yu Liu, Haifeng Li

* 21 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning by Active Forgetting for Neural Networks


Nov 21, 2021
Jian Peng, Xian Sun, Min Deng, Chao Tao, Bo Tang, Wenbo Li, Guohua Wu, QingZhu, Yu Liu, Tao Lin, Haifeng Li

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Urban Knowledge Graph Enabled Mobility Prediction


Nov 10, 2021
Huandong Wang, Qiaohong Yu, Yu Liu, Depeng Jin, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-driven Site Selection via Urban Knowledge Graph


Nov 01, 2021
Yu Liu, Jingtao Ding, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

RelationRS: Relationship Representation Network for Object Detection in Aerial Images


Oct 13, 2021
Zhiming Liu, Xuefei Zhang, Chongyang Liu, Hao Wang, Chao Sun, Bin Li, Weifeng Sun, Pu Huang, Qingjun Li, Yu Liu, Haipeng Kuang, Jihong Xiu

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

UniNet: Unified Architecture Search with Convolution, Transformer, and MLP


Oct 08, 2021
Jihao Liu, Hongsheng Li, Guanglu Song, Xin Huang, Yu Liu

* technich report 

  Access Paper or Ask Questions

Combing Policy Evaluation and Policy Improvement in a Unified f-Divergence Framework


Sep 24, 2021
Chen Gong, Qiang He, Yunpeng Bai, Xiaoyu Chen, Xinwen Hou, Yu Liu, Guoliang Fan

* 24 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LDC-VAE: A Latent Distribution Consistency Approach to Variational AutoEncoders


Sep 22, 2021
Xiaoyu Chen, Chen Gong, Qiang He, Xinwen Hou, Yu Liu


  Access Paper or Ask Questions

MEPG: A Minimalist Ensemble Policy Gradient Framework for Deep Reinforcement Learning


Sep 22, 2021
Qiang He, Chen Gong, Yuxun Qu, Xiaoyu Chen, Xinwen Hou, Yu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-temporal Parking Behaviour Forecasting and Analysis Before and During COVID-19


Aug 15, 2021
Shuhui Gong, Xiaopeng Mo, Rui Cao, Yu Liu, Wei Tu, Ruibin Bai

* DeepSpatial '21: 2nd ACM SIGKDD Workshop on Deep Learning for Spatiotemporal Data, Applications, and Systems (https://cs.emory.edu/~lzhao41/venues/DeepSpatial2021/

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Self-consistent Parallel Magnetic Resonance Imaging Reconstruction based on Nonlocal Low-Rank Regularization


Aug 10, 2021
Ting Pan, Jizhong Duan, Junfeng Wang, Yu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Unified Regularity Measures for Sample-wise Learning and Generalization


Aug 09, 2021
Chi Zhang, Xiaoning Ma, Yu Liu, Le Wang, Yuanqi Su, Yuehu Liu

* 20 pages, 13 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Keypoints Detection for Autonomous Recovery of the Unmanned Ground Vehicle


Jul 27, 2021
Jie Li, Sheng Zhang, Kai Han, Xia Yuan, Chunxia Zhao, Yu Liu

* IET Image Processing, code: https://github.com/waterljwant/UGV-KPNet 

  Access Paper or Ask Questions

Curvature Graph Neural Network


Jun 30, 2021
Haifeng Li, Jun Cao, Jiawei Zhu, Yu Liu, Qing Zhu, Guohua Wu

* 16 Pages, 9 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

FNAS: Uncertainty-Aware Fast Neural Architecture Search


May 27, 2021
Jihao Liu, Ming Zhang, Yangting Sun, Boxiao Liu, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

A Novel Unified Stereo Stimuli based Binocular Eye-Tracking System for Accurate 3D Gaze Estimation


Apr 25, 2021
Sunjing Lin, Yu Liu, Shaochu Wang, Chang Li, Han Wang


  Access Paper or Ask Questions

Role-Aware Modeling for N-ary Relational Knowledge Bases


Apr 20, 2021
Yu Liu, Quanming Yao, Yong Li

* WWW2021 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Information Theory and Adversarial Learning for Cross-modal Retrieval


Apr 11, 2021
Wei Chen, Yu Liu, Erwin M. Bakker, Michael S. Lew

* Accepted by Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Video Representation Learning by Context and Motion Decoupling


Apr 02, 2021
Lianghua Huang, Yu Liu, Bin Wang, Pan Pan, Yinghui Xu, Rong Jin

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions