Alert button
Picture for Hanchao Yu

Hanchao Yu

Alert button

RoAST: Robustifying Language Models via Adversarial Perturbation with Selective Training

Dec 07, 2023
Jaehyung Kim, Yuning Mao, Rui Hou, Hanchao Yu, Davis Liang, Pascale Fung, Qifan Wang, Fuli Feng, Lifu Huang, Madian Khabsa

Viaarxiv icon

MMViT: Multiscale Multiview Vision Transformers

Apr 28, 2023
Yuchen Liu, Natasha Ong, Kaiyan Peng, Bo Xiong, Qifan Wang, Rui Hou, Madian Khabsa, Kaiyue Yang, David Liu, Donald S. Williamson, Hanchao Yu

Figure 1 for MMViT: Multiscale Multiview Vision Transformers
Figure 2 for MMViT: Multiscale Multiview Vision Transformers
Figure 3 for MMViT: Multiscale Multiview Vision Transformers
Figure 4 for MMViT: Multiscale Multiview Vision Transformers
Viaarxiv icon

SVT: Supertoken Video Transformer for Efficient Video Understanding

Apr 23, 2023
Chenbin Pan, Rui Hou, Hanchao Yu, Qifan Wang, Senem Velipasalar, Madian Khabsa

Figure 1 for SVT: Supertoken Video Transformer for Efficient Video Understanding
Figure 2 for SVT: Supertoken Video Transformer for Efficient Video Understanding
Figure 3 for SVT: Supertoken Video Transformer for Efficient Video Understanding
Figure 4 for SVT: Supertoken Video Transformer for Efficient Video Understanding
Viaarxiv icon

Uniform Masking Prevails in Vision-Language Pretraining

Dec 10, 2022
Siddharth Verma, Yuchen Lu, Rui Hou, Hanchao Yu, Nicolas Ballas, Madian Khabsa, Amjad Almahairi

Figure 1 for Uniform Masking Prevails in Vision-Language Pretraining
Figure 2 for Uniform Masking Prevails in Vision-Language Pretraining
Figure 3 for Uniform Masking Prevails in Vision-Language Pretraining
Figure 4 for Uniform Masking Prevails in Vision-Language Pretraining
Viaarxiv icon

Study Group Learning: Improving Retinal Vessel Segmentation Trained with Noisy Labels

Mar 05, 2021
Yuqian Zhou, Hanchao Yu, Humphrey Shi

Figure 1 for Study Group Learning: Improving Retinal Vessel Segmentation Trained with Noisy Labels
Figure 2 for Study Group Learning: Improving Retinal Vessel Segmentation Trained with Noisy Labels
Figure 3 for Study Group Learning: Improving Retinal Vessel Segmentation Trained with Noisy Labels
Figure 4 for Study Group Learning: Improving Retinal Vessel Segmentation Trained with Noisy Labels
Viaarxiv icon

Measure Anatomical Thickness from Cardiac MRI with Deep Neural Networks

Aug 25, 2020
Qiaoying Huang, Eric Z. Chen, Hanchao Yu, Yimo Guo, Terrence Chen, Dimitris Metaxas, Shanhui Sun

Figure 1 for Measure Anatomical Thickness from Cardiac MRI with Deep Neural Networks
Figure 2 for Measure Anatomical Thickness from Cardiac MRI with Deep Neural Networks
Figure 3 for Measure Anatomical Thickness from Cardiac MRI with Deep Neural Networks
Figure 4 for Measure Anatomical Thickness from Cardiac MRI with Deep Neural Networks
Viaarxiv icon

Anatomy-Aware Cardiac Motion Estimation

Aug 17, 2020
Pingjun Chen, Xiao Chen, Eric Z. Chen, Hanchao Yu, Terrence Chen, Shanhui Sun

Figure 1 for Anatomy-Aware Cardiac Motion Estimation
Figure 2 for Anatomy-Aware Cardiac Motion Estimation
Figure 3 for Anatomy-Aware Cardiac Motion Estimation
Figure 4 for Anatomy-Aware Cardiac Motion Estimation
Viaarxiv icon

Motion Pyramid Networks for Accurate and Efficient Cardiac Motion Estimation

Jun 28, 2020
Hanchao Yu, Xiao Chen, Humphrey Shi, Terrence Chen, Thomas S. Huang, Shanhui Sun

Figure 1 for Motion Pyramid Networks for Accurate and Efficient Cardiac Motion Estimation
Figure 2 for Motion Pyramid Networks for Accurate and Efficient Cardiac Motion Estimation
Figure 3 for Motion Pyramid Networks for Accurate and Efficient Cardiac Motion Estimation
Figure 4 for Motion Pyramid Networks for Accurate and Efficient Cardiac Motion Estimation
Viaarxiv icon

FOAL: Fast Online Adaptive Learning for Cardiac Motion Estimation

Mar 10, 2020
Hanchao Yu, Shanhui Sun, Haichao Yu, Xiao Chen, Honghui Shi, Thomas Huang, Terrence Chen

Figure 1 for FOAL: Fast Online Adaptive Learning for Cardiac Motion Estimation
Figure 2 for FOAL: Fast Online Adaptive Learning for Cardiac Motion Estimation
Figure 3 for FOAL: Fast Online Adaptive Learning for Cardiac Motion Estimation
Figure 4 for FOAL: Fast Online Adaptive Learning for Cardiac Motion Estimation
Viaarxiv icon