Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qing Wang

Knowledge Tracing: A Survey


Jan 08, 2022
Ghodai Abdelrahman, Qing Wang, Bernardo Pereira Nunes


  Access Paper or Ask Questions

Deep Open Set Identification for RF Devices


Dec 05, 2021
Qing Wang, Qing Liu, Zihao Zhang, Haoyu Fang, Xi Zheng

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NeurSF: Neural Shading Field for Image Harmonization


Dec 04, 2021
Zhongyun Hu, Ntumba Elie Nsampi, Xue Wang, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

NeSF: Neural Shading Field for Image Harmonization


Dec 02, 2021
Zhongyun Hu, Ntumba Elie Nsampi, Xue Wang, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

HDR-NeRF: High Dynamic Range Neural Radiance Fields


Dec 01, 2021
Xin Huang, Qi Zhang, Ying Feng, Hongdong Li, Xuan Wang, Qing Wang

* Project page: https://shsf0817.github.io/hdr-nerf/ 

  Access Paper or Ask Questions

Information Fusion in Attention Networks Using Adaptive and Multi-level Factorized Bilinear Pooling for Audio-visual Emotion Recognition


Nov 17, 2021
Hengshun Zhou, Jun Du, Yuanyuan Zhang, Qing Wang, Qing-Feng Liu, Chin-Hui Lee


  Access Paper or Ask Questions

Learning Data Teaching Strategies Via Knowledge Tracing


Nov 13, 2021
Ghodai Abdelrahman, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Duality Temporal-channel-frequency Attention Enhanced Speaker Representation Learning


Oct 15, 2021
Li Zhang, Qing Wang, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

A Regularized Wasserstein Framework for Graph Kernels


Oct 08, 2021
Asiri Wijesinghe, Qing Wang, Stephen Gould

* 21st IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Intelligent Reflecting Surface aided Multi-user Weighted Sum-Rate Maximization using Manifold Optimization


Sep 29, 2021
Liyue Zhang, Qing Wang, Haozhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Graph Memory Networks for Forgetting-Robust Knowledge Tracing


Aug 18, 2021
Ghodai Abdelrahman, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

VTLayout: Fusion of Visual and Text Features for Document Layout Analysis


Aug 12, 2021
Shoubin Li, Xuyan Ma, Shuaiqun Pan, Jun Hu, Lin Shi, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Lottery Ticket Hypothesis Framework for Low-Complexity Device-Robust Neural Acoustic Scene Classification


Jul 03, 2021
Chao-Han Huck Yang, Hu Hu, Sabato Marco Siniscalchi, Qing Wang, Yuyang Wang, Xianjun Xia, Yuanjun Zhao, Yuzhong Wu, Yannan Wang, Jun Du, Chin-Hui Lee

* Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events (DCASE), 2021 
* 5 figures. DCASE 2021. The project started in November 2020 

  Access Paper or Ask Questions

The Use of Bandit Algorithms in Intelligent Interactive Recommender Systems


Jul 01, 2021
Qing Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Episode Adaptive Embedding Networks for Few-shot Learning


Jun 17, 2021
Fangbing Liu, Qing Wang

* PAKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Transfer Learning from Near-Field to Far-Field Speaker Verification


Jun 17, 2021
Li Zhang, Qing Wang, Kong Aik Lee, Lei Xie, Haizhou Li


  Access Paper or Ask Questions

Pose2Drone: A Skeleton-Pose-based Framework for Human-Drone Interaction


May 28, 2021
Zdravko Marinov, Stanka Vasileva, Qing Wang, Constantin Seibold, Jiaming Zhang, Rainer Stiefelhagen


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Explore BiLSTM-CRF-Based Models for Open Relation Extraction


Apr 26, 2021
Tao Ni, Qing Wang, Gabriela Ferraro


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Low-Pass Filters: Adaptive Feature Propagation on Graphs


Apr 03, 2021
Sean Li, Dongwoo Kim, Qing Wang

* 17 pages, 5 figures,conference 

  Access Paper or Ask Questions

The NPU System for the 2020 Personalized Voice Trigger Challenge


Feb 26, 2021
Jingyong Hou, Li Zhang, Yihui Fu, Qing Wang, Zhanheng Yang, Qijie Shao, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

FIXME: Enhance Software Reliability with Hybrid Approaches in Cloud


Feb 17, 2021
Jinho Hwang, Larisa Shwartz, Qing Wang, Raghav Batta, Harshit Kumar, Michael Nidd

* ICSE SEIP, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Machine learning accelerated computational fluid dynamics


Jan 28, 2021
Dmitrii Kochkov, Jamie A. Smith, Ayya Alieva, Qing Wang, Michael P. Brenner, Stephan Hoyer

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Anti-aliasing of Whole Focal Stack Using its Slice Spectrum


Jan 23, 2021
Yaning Li, Xue Wang, Guoqing Zhou, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Four-Stage Data Augmentation Approach to ResNet-Conformer Based Acoustic Modeling for Sound Event Localization and Detection


Jan 08, 2021
Qing Wang, Jun Du, Hua-Xin Wu, Jia Pan, Feng Ma, Chin-Hui Lee

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ErGAN: Generative Adversarial Networks for Entity Resolution


Dec 18, 2020
Jingyu Shao, Qing Wang, Asiri Wijesinghe, Erhard Rahm


  Access Paper or Ask Questions