Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qing Wang

The NPU System for the 2020 Personalized Voice Trigger Challenge


Feb 26, 2021
Jingyong Hou, Li Zhang, Yihui Fu, Qing Wang, Zhanheng Yang, Qijie Shao, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

FIXME: Enhance Software Reliability with Hybrid Approaches in Cloud


Feb 17, 2021
Jinho Hwang, Larisa Shwartz, Qing Wang, Raghav Batta, Harshit Kumar, Michael Nidd

* ICSE SEIP, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Machine learning accelerated computational fluid dynamics


Jan 28, 2021
Dmitrii Kochkov, Jamie A. Smith, Ayya Alieva, Qing Wang, Michael P. Brenner, Stephan Hoyer

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Anti-aliasing of Whole Focal Stack Using its Slice Spectrum


Jan 23, 2021
Yaning Li, Xue Wang, Guoqing Zhou, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Four-Stage Data Augmentation Approach to ResNet-Conformer Based Acoustic Modeling for Sound Event Localization and Detection


Jan 08, 2021
Qing Wang, Jun Du, Hua-Xin Wu, Jia Pan, Feng Ma, Chin-Hui Lee

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ErGAN: Generative Adversarial Networks for Entity Resolution


Dec 18, 2020
Jingyu Shao, Qing Wang, Asiri Wijesinghe, Erhard Rahm


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Single-Image Super-Resolution Network with Attentive Auxiliary Feature Learning


Nov 13, 2020
Xuehui Wang, Qing Wang, Yuzhi Zhao, Junchi Yan, Lei Fan, Long Chen

* Accepted by ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Frequency Gating: Improved Convolutional Neural Networks for Speech Enhancement in the Time-Frequency Domain


Nov 08, 2020
Koen Oostermeijer, Qing Wang, Jun Du


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Models for Predicting Wildfires from Historical Remote-Sensing Data


Oct 15, 2020
Fantine Huot, R. Lily Hu, Matthias Ihme, Qing Wang, John Burge, Tianjian Lu, Jason Hickey, Yi-Fan Chen, John Anderson


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020: Scene Relighting and Illumination Estimation Challenge


Sep 27, 2020
Majed El Helou, Ruofan Zhou, Sabine Süsstrunk, Radu Timofte, Mahmoud Afifi, Michael S. Brown, Kele Xu, Hengxing Cai, Yuzhong Liu, Li-Wen Wang, Zhi-Song Liu, Chu-Tak Li, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Akashdeep Jassal, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, R. Suganya, Qing Wang, Zhongyun Hu, Xin Huang, Yaning Li, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Melvin Kuriakose, Jiji C V, Yu Zhu, Liping Dong, Zhuolong Jiang, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng

* ECCVW 2020. Data and more information on https://github.com/majedelhelou/VIDIT 

  Access Paper or Ask Questions

PEL-BERT: A Joint Model for Protocol Entity Linking


Jan 28, 2020
Shoubin Li, Wenzao Cui, Yujiang Liu, Xuran Ming, Jun Hu, YuanzheHu, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

DFNets: Spectral CNNs for Graphs with Feedback-Looped Filters


Nov 15, 2019
Asiri Wijesinghe, Qing Wang

* 33rd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019), Vancouver, Canada 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Tracing with Sequential Key-Value Memory Networks


Oct 29, 2019
Ghodai Abdelrahman, Qing Wang

* Proceedings of the 42Nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Signal Instructed Coordination in Team Competition


Sep 10, 2019
Liheng Chen, Hongyi Guo, Haifeng Zhang, Fei Fang, Yaoming Zhu, Ming Zhou, Weinan Zhang, Qing Wang, Yong Yu

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Sample: an Active Learning Framework


Sep 09, 2019
Jingyu Shao, Qing Wang, Fangbing Liu

* Accepted by ICDM'19 

  Access Paper or Ask Questions

Arena: a toolkit for Multi-Agent Reinforcement Learning


Jul 20, 2019
Qing Wang, Jiechao Xiong, Lei Han, Meng Fang, Xinghai Sun, Zhuobin Zheng, Peng Sun, Zhengyou Zhang

* 21 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contextualized Spatial-Temporal Network for Taxi Origin-Destination Demand Prediction


May 15, 2019
Lingbo Liu, Zhilin Qiu, Guanbin Li, Qing Wang, Wanli Ouyang, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Relationships Guided Representation Learning for Facial Action Unit Recognition


Apr 22, 2019
Guanbin Li, Xin Zhu, Yirui Zeng, Qing Wang, Liang Lin

* Accepted by AAAI2019 as oral presentation 

  Access Paper or Ask Questions

I4U Submission to NIST SRE 2018: Leveraging from a Decade of Shared Experiences


Apr 16, 2019
Kong Aik Lee, Ville Hautamaki, Tomi Kinnunen, Hitoshi Yamamoto, Koji Okabe, Ville Vestman, Jing Huang, Guohong Ding, Hanwu Sun, Anthony Larcher, Rohan Kumar Das, Haizhou Li, Mickael Rouvier, Pierre-Michel Bousquet, Wei Rao, Qing Wang, Chunlei Zhang, Fahimeh Bahmaninezhad, Hector Delgado, Jose Patino, Qiongqiong Wang, Ling Guo, Takafumi Koshinaka, Jiacen Zhang, Koichi Shinoda, Trung Ngo Trong, Md Sahidullah, Fan Lu, Yun Tang, Ming Tu, Kah Kuan Teh, Huy Dat Tran, Kuruvachan K. George, Ivan Kukanov, Florent Desnous, Jichen Yang, Emre Yilmaz, Longting Xu, Jean-Francois Bonastre, Chenglin Xu, Zhi Hao Lim, Eng Siong Chng, Shivesh Ranjan, John H. L. Hansen, Massimiliano Todisco, Nicholas Evans

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Visual Tracking Using Dynamic Classifier Selection with Sparse Representation of Label Noise


Mar 19, 2019
Yuefeng Chen, Qing Wang

* accepted at ACCV2012, Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking the Spatio-Angular Trade-off for Light Field Super-Resolution via LSTM Modelling on Epipolar Plane Images


Feb 15, 2019
Hao Zhu, Mantang Guo, Hongdong Li, Qing Wang, Antonio Robles-Kelly

* 10 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Facial Landmark Machines: A Backbone-Branches Architecture with Progressive Representation Learning


Dec 10, 2018
Lingbo Liu, Guanbin Li, Yuan Xie, Yizhou Yu, Qing Wang, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

TStarBots: Defeating the Cheating Level Builtin AI in StarCraft II in the Full Game


Nov 02, 2018
Peng Sun, Xinghai Sun, Lei Han, Jiechao Xiong, Qing Wang, Bo Li, Yang Zheng, Ji Liu, Yongsheng Liu, Han Liu, Tong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Parametrized Deep Q-Networks Learning: Reinforcement Learning with Discrete-Continuous Hybrid Action Space


Oct 10, 2018
Jiechao Xiong, Qing Wang, Zhuoran Yang, Peng Sun, Lei Han, Yang Zheng, Haobo Fu, Tong Zhang, Ji Liu, Han Liu


  Access Paper or Ask Questions

Discovering and Deciphering Relationships Across Disparate Data Modalities


Sep 25, 2018
Cencheng Shen, Qing Wang, Eric Bridgeford, Carey E. Priebe, Mauro Maggioni, Joshua T. Vogelstein


  Access Paper or Ask Questions

Dense Light Field Reconstruction From Sparse Sampling Using Residual Network


Aug 11, 2018
Mantang Guo, Hao Zhu, Guoqing Zhou, Qing Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Generic Multi-Projection-Center Model and Calibration Method for Light Field Cameras


Aug 07, 2018
Qi Zhang, Chunping Zhang, Jinbo Ling, Qing Wang, Jingyi Yu

* accepted by T-PAMI 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end driving simulation via angle branched network


May 19, 2018
Qing Wang, Long Chen, Wei Tian

* 10 pages,6 figures 

  Access Paper or Ask Questions