Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
RocketQA: An Optimized Training Approach to Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering

Oct 16, 2020
Yingqi Qu Yuchen Ding, Jing Liu, Kai Liu, Ruiyang Ren, Xin Zhao, Daxiang Dong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Automated Channel Pruning for Deep Neural Networks

Sep 27, 2020
Yixin Liu, Yong Guo, Zichang Liu, Haohua Liu, Jingjie Zhang, Zejun Chen, Jing Liu, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Robust Mean Estimation in High Dimensions via $\ell_0$ Minimization

Aug 21, 2020
Jing Liu, Aditya Deshmukh, Venugopal V. Veeravalli


  Access Paper or Ask Questions

AQD: Towards Accurate Quantized Object Detection

Aug 03, 2020
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Mingkui Tan, Chunhua Shen

* Code is available at https://github.com/blueardour/model-quantization 

  Access Paper or Ask Questions

Not only Look, but also Listen: Learning Multimodal Violence Detection under Weak Supervision

Jul 13, 2020
Peng Wu, Jing Liu, Yujia Shi, Yujia Sun, Fangtao Shao, Zhaoyang Wu, Zhiwei Yang

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NROWAN-DQN: A Stable Noisy Network with Noise Reduction and Online Weight Adjustment for Exploration

Jun 19, 2020
Shuai Han, Wenbo Zhou, Jing Liu, Shuai Lü


  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Image Captioning with Counterfactuals-Critical Multi-Agent Learning

May 10, 2020
Longteng Guo, Jing Liu, Xinxin Zhu, Xingjian He, Jie Jiang, Hanqing Lu

* IJCAI 2020 (copyright held by IJCAI) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing

May 07, 2020
Codruta O. Ancuti, Cosmin Ancuti, Florin-Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Jing Liu, Haiyan Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Lizhuang Ma, Ziling Huang, Qili Deng, Ju-Chin Chao, Tsung-Shan Yang, Peng-Wen Chen, Po-Min Hsu, Tzu-Yi Liao, Chung-En Sun, Pei-Yuan Wu, Jeonghyeok Do, Jongmin Park, Munchurl Kim, Kareem Metwaly, Xuelu Li, Tiantong Guo, Vishal Monga, Mingzhao Yu, Venkateswararao Cherukuri, Shiue-Yuan Chuang, Tsung-Nan Lin, David Lee, Jerome Chang, Zhan-Han Wang, Yu-Bang Chang, Chang-Hong Lin, Yu Dong, Hongyu Zhou, Xiangzhen Kong, Sourya Dipta Das, Saikat Dutta, Xuan Zhao, Bing Ouyang, Dennis Estrada, Meiqi Wang, Tianqi Su, Siyi Chen, Bangyong Sun, Vincent Whannou de Dravo, Zhe Yu, Pratik Narang, Aryan Mehra, Navaneeth Raghunath, Murari Mandal

* CVPR Workshops Proceedings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results

May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DuReaderrobust: A Chinese Dataset Towards Evaluating the Robustness of Machine Reading Comprehension Models

Apr 23, 2020
Hongxuan Tang, Jing Liu, Hongyu Li, Yu Hong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Gumbel-softmax-based Optimization: A Simple General Framework for Optimization Problems on Graphs

Apr 14, 2020
Yaoxin Li, Jing Liu, Guozheng Lin, Yueyuan Hou, Muyun Mou, Jiang Zhang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.07018 

  Access Paper or Ask Questions

Normalized and Geometry-Aware Self-Attention Network for Image Captioning

Mar 19, 2020
Longteng Guo, Jing Liu, Xinxin Zhu, Peng Yao, Shichen Lu, Hanqing Lu

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Minor Constraint Disturbances for Deep Semi-supervised Learning

Mar 13, 2020
Jielei Chu, Jing Liu, Hongjun Wang, Zhiguo Gong, Tianrui Li

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Low-bitwidth Data Free Quantization

Mar 07, 2020
Shoukai Xu, Haokun Li, Bohan Zhuang, Jing Liu, Jiezhang Cao, Chuangrun Liang, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Generate Time Series Conditioned Graphs with Generative Adversarial Nets

Mar 03, 2020
Shanchao Yang, Jing Liu, Kai Wu, Mingming Li


  Access Paper or Ask Questions

Discrimination-aware Network Pruning for Deep Model Compression

Jan 04, 2020
Jing Liu, Bohan Zhuang, Zhuangwei Zhuang, Yong Guo, Junzhou Huang, Jinhui Zhu, Mingkui Tan

* 14 pages. Extended version of the NeurIPS paper arXiv:1810.11809 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-Aware Label Placement for Augmented Reality in Street View

Dec 15, 2019
Jianqing Jia, Semir Elezovikj, Heng Fan, Shuojin Yang, Jing Liu, Wei Guo, Chiu C. Tan, Haibin Ling

* 13 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CoKE: Contextualized Knowledge Graph Embedding

Nov 06, 2019
Quan Wang, Pingping Huang, Haifeng Wang, Songtai Dai, Wenbin Jiang, Jing Liu, Yajuan Lyu, Yong Zhu, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Context Network for Scene Parsing

Nov 05, 2019
Jun Fu, Jing Liu, Yuhang Wang, Yong Li, Yongjun Bao, Jinhui Tang, Hanqing Lu

* International Conference on Computer Vision 2019 
* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-View Features and Hybrid Reward Strategies for Vatex Video Captioning Challenge 2019

Oct 31, 2019
Xinxin Zhu, Longteng Guo, Peng Yao, Jing Liu, Shichen Lu, Zheng Yu, Wei Liu, Hanqing Lu

* 3 pages,1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Flash X-ray diffraction imaging in 3D: a proposed analysis pipeline

Oct 30, 2019
Jing Liu, Stefan Engblom, Carl Nettelblad


  Access Paper or Ask Questions

Gumbel-softmax Optimization: A Simple General Framework for Combinatorial Optimization Problems on Graphs

Sep 16, 2019
Jing Liu, Fei Gao, Jiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Effective Training of Convolutional Neural Networks with Low-bitwidth Weights and Activations

Aug 10, 2019
Bohan Zhuang, Jing Liu, Mingkui Tan, Lingqiao Liu, Ian Reid, Chunhua Shen

* 12 pages. Extended version of B. Zhuang, C. Shen, M. Tan, L. Liu, and I. Reid, 'Towards effective low-bitwidth convolutional neural networks,' in Proc. IEEE Conf. Comp. Vis. Patt. Recogn., 2018. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1711.00205 

  Access Paper or Ask Questions

Aligning Linguistic Words and Visual Semantic Units for Image Captioning

Aug 06, 2019
Longteng Guo, Jing Liu, Jinhui Tang, Jiangwei Li, Wei Luo, Hanqing Lu

* 8 pages, 5 figures. Accepted by ACM MM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

DCEF: Deep Collaborative Encoder Framework for Unsupervised Clustering

Jun 12, 2019
Jielei Chu, Hongjun Wang, Jing Liu, Zeng Yu, Tianrui Li


  Access Paper or Ask Questions