Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jing Liu

Temporal Memory Attention for Video Semantic Segmentation


Feb 17, 2021
Hao Wang, Weining Wang, Jing Liu


  Access Paper or Ask Questions

LBS: Loss-aware Bit Sharing for Automatic Model Compression


Feb 15, 2021
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Yong Guo, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CPTR: Full Transformer Network for Image Captioning


Jan 28, 2021
Wei Liu, Sihan Chen, Longteng Guo, Xinxin Zhu, Jing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Global-Local Propagation Network for RGB-D Semantic Segmentation


Jan 26, 2021
Sihan Chen, Xinxin Zhu, Wei Liu, Xingjian He, Jing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Sequence Generation with Multi-Agent Reinforcement Learning


Jan 24, 2021
Longteng Guo, Jing Liu, Xinxin Zhu, Hanqing Lu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.04690 

  Access Paper or Ask Questions

ABS: Automatic Bit Sharing for Model Compression


Jan 13, 2021
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Yong Guo, Chunhua Shen, Jianfei Cai, Mingkui Tan

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AutoCaption: Image Captioning with Neural Architecture Search


Dec 16, 2020
Xinxin Zhu, Weining Wang, Longteng Guo, Jing Liu


  Access Paper or Ask Questions

DS-Net: Dynamic Spatiotemporal Network for Video Salient Object Detection


Dec 09, 2020
Yuting Su, Weikang Wang, Jing Liu, Peiguang Jing, Xiaokang Yang


  Access Paper or Ask Questions

RocketQA: An Optimized Training Approach to Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering


Oct 16, 2020
Yingqi Qu Yuchen Ding, Jing Liu, Kai Liu, Ruiyang Ren, Xin Zhao, Daxiang Dong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Automated Channel Pruning for Deep Neural Networks


Sep 27, 2020
Yixin Liu, Yong Guo, Zichang Liu, Haohua Liu, Jingjie Zhang, Zejun Chen, Jing Liu, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Robust Mean Estimation in High Dimensions via $\ell_0$ Minimization


Aug 21, 2020
Jing Liu, Aditya Deshmukh, Venugopal V. Veeravalli


  Access Paper or Ask Questions

AQD: Towards Accurate Quantized Object Detection


Aug 03, 2020
Jing Liu, Bohan Zhuang, Peng Chen, Mingkui Tan, Chunhua Shen

* Code is available at https://github.com/blueardour/model-quantization 

  Access Paper or Ask Questions

Not only Look, but also Listen: Learning Multimodal Violence Detection under Weak Supervision


Jul 13, 2020
Peng Wu, Jing Liu, Yujia Shi, Yujia Sun, Fangtao Shao, Zhaoyang Wu, Zhiwei Yang

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NROWAN-DQN: A Stable Noisy Network with Noise Reduction and Online Weight Adjustment for Exploration


Jun 19, 2020
Shuai Han, Wenbo Zhou, Jing Liu, Shuai Lü


  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Image Captioning with Counterfactuals-Critical Multi-Agent Learning


May 10, 2020
Longteng Guo, Jing Liu, Xinxin Zhu, Xingjian He, Jie Jiang, Hanqing Lu

* IJCAI 2020 (copyright held by IJCAI) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on NonHomogeneous Dehazing


May 07, 2020
Codruta O. Ancuti, Cosmin Ancuti, Florin-Alexandru Vasluianu, Radu Timofte, Jing Liu, Haiyan Wu, Yuan Xie, Yanyun Qu, Lizhuang Ma, Ziling Huang, Qili Deng, Ju-Chin Chao, Tsung-Shan Yang, Peng-Wen Chen, Po-Min Hsu, Tzu-Yi Liao, Chung-En Sun, Pei-Yuan Wu, Jeonghyeok Do, Jongmin Park, Munchurl Kim, Kareem Metwaly, Xuelu Li, Tiantong Guo, Vishal Monga, Mingzhao Yu, Venkateswararao Cherukuri, Shiue-Yuan Chuang, Tsung-Nan Lin, David Lee, Jerome Chang, Zhan-Han Wang, Yu-Bang Chang, Chang-Hong Lin, Yu Dong, Hongyu Zhou, Xiangzhen Kong, Sourya Dipta Das, Saikat Dutta, Xuan Zhao, Bing Ouyang, Dennis Estrada, Meiqi Wang, Tianqi Su, Siyi Chen, Bangyong Sun, Vincent Whannou de Dravo, Zhe Yu, Pratik Narang, Aryan Mehra, Navaneeth Raghunath, Murari Mandal

* CVPR Workshops Proceedings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results


May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DuReaderrobust: A Chinese Dataset Towards Evaluating the Robustness of Machine Reading Comprehension Models


Apr 23, 2020
Hongxuan Tang, Jing Liu, Hongyu Li, Yu Hong, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Gumbel-softmax-based Optimization: A Simple General Framework for Optimization Problems on Graphs


Apr 14, 2020
Yaoxin Li, Jing Liu, Guozheng Lin, Yueyuan Hou, Muyun Mou, Jiang Zhang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.07018 

  Access Paper or Ask Questions

Normalized and Geometry-Aware Self-Attention Network for Image Captioning


Mar 19, 2020
Longteng Guo, Jing Liu, Xinxin Zhu, Peng Yao, Shichen Lu, Hanqing Lu

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Minor Constraint Disturbances for Deep Semi-supervised Learning


Mar 13, 2020
Jielei Chu, Jing Liu, Hongjun Wang, Zhiguo Gong, Tianrui Li

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Low-bitwidth Data Free Quantization


Mar 07, 2020
Shoukai Xu, Haokun Li, Bohan Zhuang, Jing Liu, Jiezhang Cao, Chuangrun Liang, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Generate Time Series Conditioned Graphs with Generative Adversarial Nets


Mar 03, 2020
Shanchao Yang, Jing Liu, Kai Wu, Mingming Li


  Access Paper or Ask Questions

Discrimination-aware Network Pruning for Deep Model Compression


Jan 04, 2020
Jing Liu, Bohan Zhuang, Zhuangwei Zhuang, Yong Guo, Junzhou Huang, Jinhui Zhu, Mingkui Tan

* 14 pages. Extended version of the NeurIPS paper arXiv:1810.11809 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-Aware Label Placement for Augmented Reality in Street View


Dec 15, 2019
Jianqing Jia, Semir Elezovikj, Heng Fan, Shuojin Yang, Jing Liu, Wei Guo, Chiu C. Tan, Haibin Ling

* 13 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions