Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Online Camera-to-ground Calibration for Autonomous Driving


Mar 31, 2023
Binbin Li, Xinyu Du, Yao Hu, Hao Yu, Wende Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Rotation-Invariant Transformer for Point Cloud Matching


Mar 25, 2023
Hao Yu, Zheng Qin, Ji Hou, Mahdi Saleh, Dongsheng Li, Benjamin Busam, Slobodan Ilic

Add code

* Accepted to CVPR 2023 (camera-ready version) 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Graph-based Spatial Consistency for Robust Non-rigid Point Cloud Registration


Mar 17, 2023
Zheng Qin, Hao Yu, Changjian Wang, Yuxing Peng, Kai Xu

Add code

* Accepted by CVPR 2023. Our code and models are available at https://github.com/qinzheng93/GraphSCNet 

   Access Paper or Ask Questions

Task-Specific Context Decoupling for Object Detection


Mar 02, 2023
Jiayuan Zhuang, Zheng Qin, Hao Yu, Xucan Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

RIGA: Rotation-Invariant and Globally-Aware Descriptors for Point Cloud Registration


Sep 27, 2022
Hao Yu, Ji Hou, Zheng Qin, Mahdi Saleh, Ivan Shugurov, Kai Wang, Benjamin Busam, Slobodan Ilic

Add code


   Access Paper or Ask Questions

PanGu-Coder: Program Synthesis with Function-Level Language Modeling


Jul 22, 2022
Fenia Christopoulou, Gerasimos Lampouras, Milan Gritta, Guchun Zhang, Yinpeng Guo, Zhongqi Li, Qi Zhang, Meng Xiao, Bo Shen, Lin Li, Hao Yu, Li Yan, Pingyi Zhou, Xin Wang, Yuchi Ma, Ignacio Iacobacci, Yasheng Wang, Guangtai Liang, Jiansheng Wei, Xin Jiang, Qianxiang Wang, Qun Liu

Add code

* 27 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Context-Guided Lumbar Spine Disease Identification with Coarse-to-fine Localization and Classification


Mar 16, 2022
Zifan Chen, Jie Zhao, Hao Yu, Yue Zhang, Li Zhang

Add code

* Accepted at ISBI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Geometric Transformer for Fast and Robust Point Cloud Registration


Mar 12, 2022
Zheng Qin, Hao Yu, Changjian Wang, Yulan Guo, Yuxing Peng, Kai Xu

Add code

* Accepted by CVPR 2022. Code and models are available at https://github.com/qinzheng93/GeoTransformer 

   Access Paper or Ask Questions

NeRF-Pose: A First-Reconstruct-Then-Regress Approach for Weakly-supervised 6D Object Pose Estimation


Mar 09, 2022
Fu Li, Hao Yu, Ivan Shugurov, Benjamin Busam, Shaowu Yang, Slobodan Ilic

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>