Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianyu Wang

Libri-adhoc40: A dataset collected from synchronized ad-hoc microphone arrays


Apr 07, 2021
Shanzheng Guan, Shupei Liu, Junqi Chen, Wenbo Zhu, Shengqiang Li, Xu Tan, Ziye Yang, Menglong Xu, Yijiang Chen, Jianyu Wang, Xiao-Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Minimum-volume Multichannel Nonnegative matrix factorization for blind source separation


Jan 16, 2021
Jianyu Wang, Shanzheng Guan, Xiao-Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Client Selection in Federated Learning: Convergence Analysis and Power-of-Choice Selection Strategies


Oct 03, 2020
Yae Jee Cho, Jianyu Wang, Gauri Joshi


  Access Paper or Ask Questions

Tackling the Objective Inconsistency Problem in Heterogeneous Federated Optimization


Jul 15, 2020
Jianyu Wang, Qinghua Liu, Hao Liang, Gauri Joshi, H. Vincent Poor


  Access Paper or Ask Questions

Band-limited Soft Actor Critic Model


Jun 19, 2020
Miguel Campo, Zhengxing Chen, Luke Kung, Kittipat Virochsiri, Jianyu Wang

* 8 pages plus additional material 

  Access Paper or Ask Questions

Slow and Stale Gradients Can Win the Race


Mar 23, 2020
Sanghamitra Dutta, Jianyu Wang, Gauri Joshi

* Some of the results have appeared in AISTATS 2018. This is an extended version with additional results, in particular, an adaptive synchronicity strategy called AdaSync. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1803.01113 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning on Volatile Instances


Mar 12, 2020
Xiaoxi Zhang, Jianyu Wang, Gauri Joshi, Carlee Joe-Wong


  Access Paper or Ask Questions

Overlap Local-SGD: An Algorithmic Approach to Hide Communication Delays in Distributed SGD


Feb 21, 2020
Jianyu Wang, Hao Liang, Gauri Joshi

* Accepted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Advances and Open Problems in Federated Learning


Dec 10, 2019
Peter Kairouz, H. Brendan McMahan, Brendan Avent, Aurélien Bellet, Mehdi Bennis, Arjun Nitin Bhagoji, Keith Bonawitz, Zachary Charles, Graham Cormode, Rachel Cummings, Rafael G. L. D'Oliveira, Salim El Rouayheb, David Evans, Josh Gardner, Zachary Garrett, Adrià Gascón, Badih Ghazi, Phillip B. Gibbons, Marco Gruteser, Zaid Harchaoui, Chaoyang He, Lie He, Zhouyuan Huo, Ben Hutchinson, Justin Hsu, Martin Jaggi, Tara Javidi, Gauri Joshi, Mikhail Khodak, Jakub Konečný, Aleksandra Korolova, Farinaz Koushanfar, Sanmi Koyejo, Tancrède Lepoint, Yang Liu, Prateek Mittal, Mehryar Mohri, Richard Nock, Ayfer Özgür, Rasmus Pagh, Mariana Raykova, Hang Qi, Daniel Ramage, Ramesh Raskar, Dawn Song, Weikang Song, Sebastian U. Stich, Ziteng Sun, Ananda Theertha Suresh, Florian Tramèr, Praneeth Vepakomma, Jianyu Wang, Li Xiong, Zheng Xu, Qiang Yang, Felix X. Yu, Han Yu, Sen Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Cross-task Black-Box Transferability of Adversarial Examples with Dispersion Reduction


Nov 22, 2019
Yantao Lu, Yunhan Jia, Jianyu Wang, Bai Li, Weiheng Chai, Lawrence Carin, Senem Velipasalar

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1905.03333 

  Access Paper or Ask Questions

Deep topic modeling by multilayer bootstrap network and lasso


Oct 24, 2019
Jianyu Wang, Xiao-Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Compositional Generalization for Primitive Substitutions


Oct 07, 2019
Yuanpeng Li, Liang Zhao, Jianyu Wang, Joel Hestness

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

SlowMo: Improving Communication-Efficient Distributed SGD with Slow Momentum


Oct 01, 2019
Jianyu Wang, Vinayak Tantia, Nicolas Ballas, Michael Rabbat


  Access Paper or Ask Questions

Joint Adversarial Training: Incorporating both Spatial and Pixel Attacks


Jul 31, 2019
Haichao Zhang, Jianyu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Defense Against Adversarial Attacks Using Feature Scattering-based Adversarial Training


Jul 29, 2019
Haichao Zhang, Jianyu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Adversarially Robust Object Detection


Jul 24, 2019
Haichao Zhang, Jianyu Wang

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

MATCHA: Speeding Up Decentralized SGD via Matching Decomposition Sampling


May 23, 2019
Jianyu Wang, Anit Kumar Sahu, Zhouyi Yang, Gauri Joshi, Soummya Kar


  Access Paper or Ask Questions

Bilateral Adversarial Training: Towards Fast Training of More Robust Models Against Adversarial Attacks


Nov 26, 2018
Jianyu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Transfer VQA Dataset


Nov 02, 2018
Yuanpeng Li, Yi Yang, Jianyu Wang, Wei Xu


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative SGD: A unified Framework for the Design and Analysis of Communication-Efficient SGD Algorithms


Oct 19, 2018
Jianyu Wang, Gauri Joshi


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Communication Strategies to Achieve the Best Error-Runtime Trade-off in Local-Update SGD


Oct 19, 2018
Jianyu Wang, Gauri Joshi


  Access Paper or Ask Questions

Improving Transferability of Adversarial Examples with Input Diversity


Jun 11, 2018
Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Jianyu Wang, Yuyin Zhou, Zhou Ren, Alan Yuille

* Submitted to ECCV 2018, code available at https://github.com/cihangxie/DI-2-FGSM 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks and Defences Competition


Mar 31, 2018
Alexey Kurakin, Ian Goodfellow, Samy Bengio, Yinpeng Dong, Fangzhou Liao, Ming Liang, Tianyu Pang, Jun Zhu, Xiaolin Hu, Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille, Sangxia Huang, Yao Zhao, Yuzhe Zhao, Zhonglin Han, Junjiajia Long, Yerkebulan Berdibekov, Takuya Akiba, Seiya Tokui, Motoki Abe

* 36 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepVoting: A Robust and Explainable Deep Network for Semantic Part Detection under Partial Occlusion


Mar 29, 2018
Zhishuai Zhang, Cihang Xie, Jianyu Wang, Lingxi Xie, Alan L. Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Mitigating Adversarial Effects Through Randomization


Feb 28, 2018
Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille

* To appear in ICLR 2018, code available at https://github.com/cihangxie/NIPS2017_adv_challenge_defense 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Concepts and Compositional Voting


Nov 13, 2017
Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Cihang Xie, Yuyin Zhou, Vittal Premachandran, Jun Zhu, Lingxi Xie, Alan Yuille

* It is accepted by Annals of Mathematical Sciences and Applications 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Semantic Parts on Partially Occluded Objects


Jul 25, 2017
Jianyu Wang, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Jun Zhu, Lingxi Xie, Alan Yuille

* Accepted to BMVC 2017 (13 pages, 3 figures) 

  Access Paper or Ask Questions