Alert button
Picture for Jianyu Wang

Jianyu Wang

Alert button

Determined Multichannel Blind Source Separation with Clustered Source Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Jianyu Wang, Shanzheng Guan

Viaarxiv icon

MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Brandon McKinzie, Zhe Gan, Jean-Philippe Fauconnier, Sam Dodge, Bowen Zhang, Philipp Dufter, Dhruti Shah, Xianzhi Du, Futang Peng, Floris Weers, Anton Belyi, Haotian Zhang, Karanjeet Singh, Doug Kang, Ankur Jain, Hongyu Hè, Max Schwarzer, Tom Gunter, Xiang Kong, Aonan Zhang, Jianyu Wang, Chong Wang, Nan Du, Tao Lei, Sam Wiseman, Guoli Yin, Mark Lee, Zirui Wang, Ruoming Pang, Peter Grasch, Alexander Toshev, Yinfei Yang

Figure 1 for MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training
Figure 2 for MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training
Figure 3 for MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training
Figure 4 for MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training
Viaarxiv icon

CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Kaiyan Zhang, Jianyu Wang, Ermo Hua, Biqing Qi, Ning Ding, Bowen Zhou

Figure 1 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 2 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 3 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 4 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Viaarxiv icon

Momentum Approximation in Asynchronous Private Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Tao Yu, Congzheng Song, Jianyu Wang, Mona Chitnis

Viaarxiv icon

Multichannel blind speech source separation with a disjoint constraint source model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Jianyu Wang, Shanzheng Guan

Viaarxiv icon

Independent low-rank matrix analysis based on the Sinkhorn divergence source model for blind source separation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Jianyu Wang, Shanzheng Guan, Jingdong Chen, Jacob Benesty

Viaarxiv icon

Wasserstein Nonnegative Tensor Factorization with Manifold Regularization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Jianyu Wang, Linruize Tang

Viaarxiv icon

PLGSLAM: Progressive Neural Scene Represenation with Local to Global Bundle Adjustment

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Tianchen Deng, Guole Shen, Tong Qin, Jianyu Wang, Wentao Zhao, Jingchuan Wang, Danwei Wang, Weidong Chen

Figure 1 for PLGSLAM: Progressive Neural Scene Represenation with Local to Global Bundle Adjustment
Figure 2 for PLGSLAM: Progressive Neural Scene Represenation with Local to Global Bundle Adjustment
Figure 3 for PLGSLAM: Progressive Neural Scene Represenation with Local to Global Bundle Adjustment
Figure 4 for PLGSLAM: Progressive Neural Scene Represenation with Local to Global Bundle Adjustment
Viaarxiv icon

FedHyper: A Universal and Robust Learning Rate Scheduler for Federated Learning with Hypergradient Descent

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2023
Ziyao Wang, Jianyu Wang, Ang Li

Figure 1 for FedHyper: A Universal and Robust Learning Rate Scheduler for Federated Learning with Hypergradient Descent
Figure 2 for FedHyper: A Universal and Robust Learning Rate Scheduler for Federated Learning with Hypergradient Descent
Figure 3 for FedHyper: A Universal and Robust Learning Rate Scheduler for Federated Learning with Hypergradient Descent
Figure 4 for FedHyper: A Universal and Robust Learning Rate Scheduler for Federated Learning with Hypergradient Descent
Viaarxiv icon

FedDisco: Federated Learning with Discrepancy-Aware Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Rui Ye, Mingkai Xu, Jianyu Wang, Chenxin Xu, Siheng Chen, Yanfeng Wang

Figure 1 for FedDisco: Federated Learning with Discrepancy-Aware Collaboration
Figure 2 for FedDisco: Federated Learning with Discrepancy-Aware Collaboration
Figure 3 for FedDisco: Federated Learning with Discrepancy-Aware Collaboration
Figure 4 for FedDisco: Federated Learning with Discrepancy-Aware Collaboration
Viaarxiv icon