Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Domain Adaptive Person Search


Jul 25, 2022
Junjie Li, Yichao Yan, Guanshuo Wang, Fufu Yu, Qiong Jia, Shouhong Ding

* Accepted by ECCV 2022 Oral presentation 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Generative Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing


Jul 20, 2022
Qianyu Zhou, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Ran Yi, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Lizhuang Ma

* Accepted to ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Mixture of Experts Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing


Jul 20, 2022
Qianyu Zhou, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Ran Yi, Shouhong Ding, Lizhuang Ma

* Accepted to ACM MM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Privacy-Preserving Face Recognition with Learnable Privacy Budgets in Frequency Domain


Jul 19, 2022
Jiazhen Ji, Huan Wang, Yuge Huang, Jiaxiang Wu, Xingkun Xu, Shouhong Ding, ShengChuan Zhang, Liujuan Cao, Rongrong Ji

* ECCV 2022; Code is available at https://github.com/Tencent/TFace/tree/master/recognition/tasks/dctdp 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DuetFace: Collaborative Privacy-Preserving Face Recognition via Channel Splitting in the Frequency Domain


Jul 15, 2022
Yuxi Mi, Yuge Huang, Jiazhen Ji, Hongquan Liu, Xingkun Xu, Shouhong Ding, Shuigeng Zhou

* Accepted to ACM Multimedia 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Evaluation-oriented Knowledge Distillation for Deep Face Recognition


Jun 06, 2022
Yuge Huang, Jiaxiang Wu, Xingkun Xu, Shouhong Ding

* CVPR2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Geometric Synthesis: A Free lunch for Large-scale Palmprint Recognition Model Pretraining


Apr 11, 2022
Kai Zhao, Lei Shen, Yingyi Zhang, Chuhan Zhou, Tao Wang, Ruixin Zhang, Shouhong Ding, Wei Jia, Wei Shen

* Codes are available at http://kaizhao.net/palmprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring Frequency Adversarial Attacks for Face Forgery Detection


Mar 29, 2022
Shuai Jia, Chao Ma, Taiping Yao, Bangjie Yin, Shouhong Ding, Xiaokang Yang

* Accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ContrastMask: Contrastive Learning to Segment Every Thing


Mar 24, 2022
Xuehui Wang, Kai Zhao, Ruixin Zhang, Shouhong Ding, Yan Wang, Wei Shen

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>