Alert button
Picture for Bing Wang

Bing Wang

Alert button

m3P: Towards Multimodal Multilingual Translation with Multimodal Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Jian Yang, Hongcheng Guo, Yuwei Yin, Jiaqi Bai, Bing Wang, Jiaheng Liu, Xinnian Liang, Linzheng Cahi, Liqun Yang, Zhoujun Li

Viaarxiv icon

Self-Supervised Multi-Frame Neural Scene Flow

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Dongrui Liu, Daqi Liu, Xueqian Li, Sihao Lin, Hongwei xie, Bing Wang, Xiaojun Chang, Lei Chu

Viaarxiv icon

SurroundSDF: Implicit 3D Scene Understanding Based on Signed Distance Field

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Lizhe Liu, Bohua Wang, Hongwei Xie, Daqi Liu, Li Liu, Zhiqiang Tian, Kuiyuan Yang, Bing Wang

Figure 1 for SurroundSDF: Implicit 3D Scene Understanding Based on Signed Distance Field
Figure 2 for SurroundSDF: Implicit 3D Scene Understanding Based on Signed Distance Field
Figure 3 for SurroundSDF: Implicit 3D Scene Understanding Based on Signed Distance Field
Figure 4 for SurroundSDF: Implicit 3D Scene Understanding Based on Signed Distance Field
Viaarxiv icon

Mini-Splatting: Representing Scenes with a Constrained Number of Gaussians

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Guangchi Fang, Bing Wang

Figure 1 for Mini-Splatting: Representing Scenes with a Constrained Number of Gaussians
Figure 2 for Mini-Splatting: Representing Scenes with a Constrained Number of Gaussians
Figure 3 for Mini-Splatting: Representing Scenes with a Constrained Number of Gaussians
Figure 4 for Mini-Splatting: Representing Scenes with a Constrained Number of Gaussians
Viaarxiv icon

HCPM: Hierarchical Candidates Pruning for Efficient Detector-Free Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Ying Chen, Yong Liu, Kai Wu, Qiang Nie, Shang Xu, Huifang Ma, Bing Wang, Chengjie Wang

Figure 1 for HCPM: Hierarchical Candidates Pruning for Efficient Detector-Free Matching
Figure 2 for HCPM: Hierarchical Candidates Pruning for Efficient Detector-Free Matching
Viaarxiv icon

NeuV-SLAM: Fast Neural Multiresolution Voxel Optimization for RGBD Dense SLAM

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Wenzhi Guo, Bing Wang, Lijun Chen

Viaarxiv icon

xCoT: Cross-lingual Instruction Tuning for Cross-lingual Chain-of-Thought Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Linzheng Chai, Jian Yang, Tao Sun, Hongcheng Guo, Jiaheng Liu, Bing Wang, Xiannian Liang, Jiaqi Bai, Tongliang Li, Qiyao Peng, Zhoujun Li

Viaarxiv icon

Few-shot Image Generation via Information Transfer from the Built Geodesic Surface

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Yuexing Han, Liheng Ruan, Bing Wang

Viaarxiv icon

MAC-SQL: A Multi-Agent Collaborative Framework for Text-to-SQL

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Bing Wang, Changyu Ren, Jian Yang, Xinnian Liang, Jiaqi Bai, Qian-Wen Zhang, Zhao Yan, Zhoujun Li

Viaarxiv icon

FAGC:Feature Augmentation on Geodesic Curve in the Pre-Shape Space

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 25, 2023
Yuexing Han, Guanxin Wan, Bing Wang

Viaarxiv icon