Alert button
Picture for Taiping Yao

Taiping Yao

Alert button

Contrastive Pseudo Learning for Open-World DeepFake Attribution

Sep 20, 2023
Zhimin Sun, Shen Chen, Taiping Yao, Bangjie Yin, Ran Yi, Shouhong Ding, Lizhuang Ma

Figure 1 for Contrastive Pseudo Learning for Open-World DeepFake Attribution
Figure 2 for Contrastive Pseudo Learning for Open-World DeepFake Attribution
Figure 3 for Contrastive Pseudo Learning for Open-World DeepFake Attribution
Figure 4 for Contrastive Pseudo Learning for Open-World DeepFake Attribution
Viaarxiv icon

Continual Face Forgery Detection via Historical Distribution Preserving

Aug 11, 2023
Ke Sun, Shen Chen, Taiping Yao, Xiaoshuai Sun, Shouhong Ding, Rongrong Ji

Figure 1 for Continual Face Forgery Detection via Historical Distribution Preserving
Figure 2 for Continual Face Forgery Detection via Historical Distribution Preserving
Figure 3 for Continual Face Forgery Detection via Historical Distribution Preserving
Figure 4 for Continual Face Forgery Detection via Historical Distribution Preserving
Viaarxiv icon

Towards General Visual-Linguistic Face Forgery Detection

Jul 31, 2023
Ke Sun, Shen Chen, Taiping Yao, Xiaoshuai Sun, Shouhong Ding, Rongrong Ji

Figure 1 for Towards General Visual-Linguistic Face Forgery Detection
Figure 2 for Towards General Visual-Linguistic Face Forgery Detection
Figure 3 for Towards General Visual-Linguistic Face Forgery Detection
Figure 4 for Towards General Visual-Linguistic Face Forgery Detection
Viaarxiv icon

Instance-Aware Domain Generalization for Face Anti-Spoofing

Apr 12, 2023
Qianyu Zhou, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Xuequan Lu, Ran Yi, Shouhong Ding, Lizhuang Ma

Figure 1 for Instance-Aware Domain Generalization for Face Anti-Spoofing
Figure 2 for Instance-Aware Domain Generalization for Face Anti-Spoofing
Figure 3 for Instance-Aware Domain Generalization for Face Anti-Spoofing
Figure 4 for Instance-Aware Domain Generalization for Face Anti-Spoofing
Viaarxiv icon

Sibling-Attack: Rethinking Transferable Adversarial Attacks against Face Recognition

Mar 22, 2023
Zexin Li, Bangjie Yin, Taiping Yao, Juefeng Guo, Shouhong Ding, Simin Chen, Cong Liu

Figure 1 for Sibling-Attack: Rethinking Transferable Adversarial Attacks against Face Recognition
Figure 2 for Sibling-Attack: Rethinking Transferable Adversarial Attacks against Face Recognition
Figure 3 for Sibling-Attack: Rethinking Transferable Adversarial Attacks against Face Recognition
Figure 4 for Sibling-Attack: Rethinking Transferable Adversarial Attacks against Face Recognition
Viaarxiv icon

Artificial Intelligence Security Competition (AISC)

Dec 07, 2022
Yinpeng Dong, Peng Chen, Senyou Deng, Lianji L, Yi Sun, Hanyu Zhao, Jiaxing Li, Yunteng Tan, Xinyu Liu, Yangyi Dong, Enhui Xu, Jincai Xu, Shu Xu, Xuelin Fu, Changfeng Sun, Haoliang Han, Xuchong Zhang, Shen Chen, Zhimin Sun, Junyi Cao, Taiping Yao, Shouhong Ding, Yu Wu, Jian Lin, Tianpeng Wu, Ye Wang, Yu Fu, Lin Feng, Kangkang Gao, Zeyu Liu, Yuanzhe Pang, Chengqi Duan, Huipeng Zhou, Yajie Wang, Yuhang Zhao, Shangbo Wu, Haoran Lyu, Zhiyu Lin, Yifei Gao, Shuang Li, Haonan Wang, Jitao Sang, Chen Ma, Junhao Zheng, Yijia Li, Chao Shen, Chenhao Lin, Zhichao Cui, Guoshuai Liu, Huafeng Shi, Kun Hu, Mengxin Zhang

Figure 1 for Artificial Intelligence Security Competition (AISC)
Figure 2 for Artificial Intelligence Security Competition (AISC)
Figure 3 for Artificial Intelligence Security Competition (AISC)
Figure 4 for Artificial Intelligence Security Competition (AISC)
Viaarxiv icon

Adv-Attribute: Inconspicuous and Transferable Adversarial Attack on Face Recognition

Oct 13, 2022
Shuai Jia, Bangjie Yin, Taiping Yao, Shouhong Ding, Chunhua Shen, Xiaokang Yang, Chao Ma

Figure 1 for Adv-Attribute: Inconspicuous and Transferable Adversarial Attack on Face Recognition
Figure 2 for Adv-Attribute: Inconspicuous and Transferable Adversarial Attack on Face Recognition
Figure 3 for Adv-Attribute: Inconspicuous and Transferable Adversarial Attack on Face Recognition
Figure 4 for Adv-Attribute: Inconspicuous and Transferable Adversarial Attack on Face Recognition
Viaarxiv icon

Generative Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing

Jul 20, 2022
Qianyu Zhou, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Ran Yi, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Lizhuang Ma

Figure 1 for Generative Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing
Figure 2 for Generative Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing
Figure 3 for Generative Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing
Figure 4 for Generative Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing
Viaarxiv icon

Adaptive Mixture of Experts Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing

Jul 20, 2022
Qianyu Zhou, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Ran Yi, Shouhong Ding, Lizhuang Ma

Figure 1 for Adaptive Mixture of Experts Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing
Figure 2 for Adaptive Mixture of Experts Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing
Figure 3 for Adaptive Mixture of Experts Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing
Figure 4 for Adaptive Mixture of Experts Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing
Viaarxiv icon

Entropy-driven Sampling and Training Scheme for Conditional Diffusion Generation

Jun 27, 2022
Shengming Li, Guangcong Zheng, Hui Wang, Taiping Yao, Yang Chen, Shoudong Ding, Xi Li

Figure 1 for Entropy-driven Sampling and Training Scheme for Conditional Diffusion Generation
Figure 2 for Entropy-driven Sampling and Training Scheme for Conditional Diffusion Generation
Figure 3 for Entropy-driven Sampling and Training Scheme for Conditional Diffusion Generation
Figure 4 for Entropy-driven Sampling and Training Scheme for Conditional Diffusion Generation
Viaarxiv icon