Alert button
Picture for Jie Chen

Jie Chen

Alert button

Boundary Exploration for Bayesian Optimization With Unknown Physical Constraints

Feb 12, 2024
Yunsheng Tian, Ane Zuniga, Xinwei Zhang, Johannes P. Dürholt, Payel Das, Jie Chen, Wojciech Matusik, Mina Konaković Luković

Viaarxiv icon

Consistency Enhancement-Based Deep Multiview Clustering via Contrastive Learning

Jan 30, 2024
Hao Yang, Hua Mao, Wai Lok Woo, Jie Chen, Xi Peng

Viaarxiv icon

Learning Hybrid Policies for MPC with Application to Drone Flight in Unknown Dynamic Environments

Jan 25, 2024
Zhaohan Feng, Jie Chen, Wei Xiao, Jian Sun, Bin Xin, Gang Wang

Viaarxiv icon

Structured Code Representations Enable Data-Efficient Adaptation of Code Language Models

Jan 19, 2024
Mayank Agarwal, Yikang Shen, Bailin Wang, Yoon Kim, Jie Chen

Viaarxiv icon

Exploring Latent Cross-Channel Embedding for Accurate 3D Human Pose Reconstruction in a Diffusion Framework

Jan 18, 2024
Junkun Jiang, Jie Chen

Viaarxiv icon

Instance Brownian Bridge as Texts for Open-vocabulary Video Instance Segmentation

Jan 18, 2024
Zesen Cheng, Kehan Li, Hao Li, Peng Jin, Chang Liu, Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Jie Chen

Viaarxiv icon

The Dawn After the Dark: An Empirical Study on Factuality Hallucination in Large Language Models

Jan 06, 2024
Junyi Li, Jie Chen, Ruiyang Ren, Xiaoxue Cheng, Wayne Xin Zhao, Jian-Yun Nie, Ji-Rong Wen

Viaarxiv icon

MolSets: Molecular Graph Deep Sets Learning for Mixture Property Modeling

Dec 27, 2023
Hengrui Zhang, Jie Chen, James M. Rondinelli, Wei Chen

Viaarxiv icon

Multi-scale Progressive Feature Embedding for Accurate NIR-to-RGB Spectral Domain Translation

Dec 26, 2023
Xingxing Yang, Jie Chen, Zaifeng Yang

Viaarxiv icon

Hyperspectral Image Reconstruction via Combinatorial Embedding of Cross-Channel Spatio-Spectral Clues

Dec 18, 2023
Xingxing Yang, Jie Chen, Zaifeng Yang

Viaarxiv icon