Alert button
Picture for Mingyi Hong

Mingyi Hong

Alert button

EMC$^2$: Efficient MCMC Negative Sampling for Contrastive Learning with Global Convergence

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Chung-Yiu Yau, Hoi-To Wai, Parameswaran Raman, Soumajyoti Sarkar, Mingyi Hong

Viaarxiv icon

Pre-training Differentially Private Models with Limited Public Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Zhiqi Bu, Xinwei Zhang, Mingyi Hong, Sheng Zha, George Karypis

Viaarxiv icon

Revisiting Zeroth-Order Optimization for Memory-Efficient LLM Fine-Tuning: A Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Yihua Zhang, Pingzhi Li, Junyuan Hong, Jiaxiang Li, Yimeng Zhang, Wenqing Zheng, Pin-Yu Chen, Jason D. Lee, Wotao Yin, Mingyi Hong, Zhangyang Wang, Sijia Liu, Tianlong Chen

Viaarxiv icon

A Survey of Advances in Optimization Methods for Wireless Communication System Design

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Ya-Feng Liu, Tsung-Hui Chang, Mingyi Hong, Zheyu Wu, Anthony Man-Cho So, Eduard A. Jorswieck, Wei Yu

Viaarxiv icon

MADA: Meta-Adaptive Optimizers through hyper-gradient Descent

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Kaan Ozkara, Can Karakus, Parameswaran Raman, Mingyi Hong, Shoham Sabach, Branislav Kveton, Volkan Cevher

Viaarxiv icon

Krylov Cubic Regularized Newton: A Subspace Second-Order Method with Dimension-Free Convergence Rate

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2024
Ruichen Jiang, Parameswaran Raman, Shoham Sabach, Aryan Mokhtari, Mingyi Hong, Volkan Cevher

Viaarxiv icon

Differentially Private SGD Without Clipping Bias: An Error-Feedback Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Xinwei Zhang, Zhiqi Bu, Zhiwei Steven Wu, Mingyi Hong

Viaarxiv icon

Demystifying Poisoning Backdoor Attacks from a Statistical Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Ganghua Wang, Xun Xian, Jayanth Srinivasa, Ashish Kundu, Xuan Bi, Mingyi Hong, Jie Ding

Viaarxiv icon

Selectivity Drives Productivity: Efficient Dataset Pruning for Enhanced Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Yihua Zhang, Yimeng Zhang, Aochuan Chen, Jinghan Jia, Jiancheng Liu, Gaowen Liu, Mingyi Hong, Shiyu Chang, Sijia Liu

Viaarxiv icon

A Bayesian Approach to Robust Inverse Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Ran Wei, Siliang Zeng, Chenliang Li, Alfredo Garcia, Anthony McDonald, Mingyi Hong

Viaarxiv icon