Alert button
Picture for Boran Han

Boran Han

Alert button

CaMML: Context-Aware Multimodal Learner for Large Models

Jan 06, 2024
Yixin Chen, Shuai Zhang, Boran Han, Tong He, Bo Li

Viaarxiv icon

Lightweight In-Context Tuning for Multimodal Unified Models

Oct 08, 2023
Yixin Chen, Shuai Zhang, Boran Han, Jiaya Jia

Figure 1 for Lightweight In-Context Tuning for Multimodal Unified Models
Figure 2 for Lightweight In-Context Tuning for Multimodal Unified Models
Figure 3 for Lightweight In-Context Tuning for Multimodal Unified Models
Figure 4 for Lightweight In-Context Tuning for Multimodal Unified Models
Viaarxiv icon

PreDiff: Precipitation Nowcasting with Latent Diffusion Models

Jul 19, 2023
Zhihan Gao, Xingjian Shi, Boran Han, Hao Wang, Xiaoyong Jin, Danielle Maddix, Yi Zhu, Mu Li, Yuyang Wang

Figure 1 for PreDiff: Precipitation Nowcasting with Latent Diffusion Models
Figure 2 for PreDiff: Precipitation Nowcasting with Latent Diffusion Models
Figure 3 for PreDiff: Precipitation Nowcasting with Latent Diffusion Models
Figure 4 for PreDiff: Precipitation Nowcasting with Latent Diffusion Models
Viaarxiv icon

Wrapped Cauchy Distributed Angular Softmax for Long-Tailed Visual Recognition

May 30, 2023
Boran Han

Figure 1 for Wrapped Cauchy Distributed Angular Softmax for Long-Tailed Visual Recognition
Figure 2 for Wrapped Cauchy Distributed Angular Softmax for Long-Tailed Visual Recognition
Figure 3 for Wrapped Cauchy Distributed Angular Softmax for Long-Tailed Visual Recognition
Figure 4 for Wrapped Cauchy Distributed Angular Softmax for Long-Tailed Visual Recognition
Viaarxiv icon

GFM: Building Geospatial Foundation Models via Continual Pretraining

Feb 09, 2023
Matias Mendieta, Boran Han, Xingjian Shi, Yi Zhu, Chen Chen, Mu Li

Figure 1 for GFM: Building Geospatial Foundation Models via Continual Pretraining
Figure 2 for GFM: Building Geospatial Foundation Models via Continual Pretraining
Figure 3 for GFM: Building Geospatial Foundation Models via Continual Pretraining
Figure 4 for GFM: Building Geospatial Foundation Models via Continual Pretraining
Viaarxiv icon

Defocus Deblur Microscopy via feature interactive coarse-to-fine network

Jan 08, 2022
Jiahe Wang, Boran Han

Figure 1 for Defocus Deblur Microscopy via feature interactive coarse-to-fine network
Figure 2 for Defocus Deblur Microscopy via feature interactive coarse-to-fine network
Figure 3 for Defocus Deblur Microscopy via feature interactive coarse-to-fine network
Figure 4 for Defocus Deblur Microscopy via feature interactive coarse-to-fine network
Viaarxiv icon