Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Fuse It More Deeply! A Variational Transformer with Layer-Wise Latent Variable Inference for Text Generation


Jul 13, 2022
Jinyi Hu, Xiaoyuan Yi, Wenhao Li, Maosong Sun, Xing Xie

* NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GraphMLP: A Graph MLP-Like Architecture for 3D Human Pose Estimation


Jun 13, 2022
Wenhao Li, Hong Liu, Tianyu Guo, Hao Tang, Runwei Ding


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

StyleBERT: Chinese pretraining by font style information


Feb 23, 2022
Chao Lv, Han Zhang, XinKai Du, Yunhao Zhang, Ying Huang, Wenhao Li, Jia Han, Shanshan Gu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Agent Path Finding with Prioritized Communication Learning


Feb 10, 2022
Wenhao Li, Hongjun Chen, Bo Jin, Wenzhe Tan, Hongyuan Zha, Xiangfeng Wang

* 7 pages, 5 figures, 3 tables, ICRA 2022 Camera Ready 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark


Dec 27, 2021
Yuan Yao, Qingxiu Dong, Jian Guan, Boxi Cao, Zhengyan Zhang, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Fanchao Qi, Junwei Bao, Jinran Nie, Zheni Zeng, Yuxian Gu, Kun Zhou, Xuancheng Huang, Wenhao Li, Shuhuai Ren, Jinliang Lu, Chengqiang Xu, Huadong Wang, Guoyang Zeng, Zile Zhou, Jiajun Zhang, Juanzi Li, Minlie Huang, Rui Yan, Xiaodong He, Xiaojun Wan, Xin Zhao, Xu Sun, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Xianpei Han, Erhong Yang, Zhifang Sui, Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VMAgent: Scheduling Simulator for Reinforcement Learning


Dec 09, 2021
Junjie Sheng, Shengliang Cai, Haochuan Cui, Wenhao Li, Yun Hua, Bo Jin, Wenli Zhou, Yiqiu Hu, Lei Zhu, Qian Peng, Hongyuan Zha, Xiangfeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MHFormer: Multi-Hypothesis Transformer for 3D Human Pose Estimation


Nov 24, 2021
Wenhao Li, Hong Liu, Hao Tang, Pichao Wang, Luc Van Gool

* open sourced 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Interactive Medical Image Segmentation with Self-Adaptive Confidence Calibration


Nov 15, 2021
Wenhao Li, Qisen Xu, Chuyun Shen, Bin Hu, Fengping Zhu, Yuxin Li, Bo Jin, Xiangfeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CCPM: A Chinese Classical Poetry Matching Dataset


Jun 03, 2021
Wenhao Li, Fanchao Qi, Maosong Sun, Xiaoyuan Yi, Jiarui Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Weakly-supervised Cross-view 3D Human Pose Estimation


May 23, 2021
Guoliang Hua, Wenhao Li, Qian Zhang, Runwei Ding, Hong Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>