Alert button
Picture for Lin Qu

Lin Qu

Alert button

GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model

May 23, 2022
Wenbo Su, Yuanxing Zhang, Yufeng Cai, Kaixu Ren, Pengjie Wang, Huimin Yi, Yue Song, Jing Chen, Hongbo Deng, Jian Xu, Lin Qu, Bo zheng

Figure 1 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 2 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 3 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 4 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Viaarxiv icon

PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems

Apr 17, 2022
Yuanxing Zhang, Langshi Chen, Siran Yang, Man Yuan, Huimin Yi, Jie Zhang, Jiamang Wang, Jianbo Dong, Yunlong Xu, Yue Song, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Bo Zheng

Figure 1 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 2 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 3 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 4 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Viaarxiv icon

Exploring Sparse Expert Models and Beyond

Jun 14, 2021
An Yang, Junyang Lin, Rui Men, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Jiamang Wang, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

Figure 1 for Exploring Sparse Expert Models and Beyond
Figure 2 for Exploring Sparse Expert Models and Beyond
Figure 3 for Exploring Sparse Expert Models and Beyond
Figure 4 for Exploring Sparse Expert Models and Beyond
Viaarxiv icon