Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Prediction Models


Sep 04, 2022
Zhao-Yu Zhang, Xiang-Rong Sheng, Yujing Zhang, Biye Jiang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

Add code

* Accepted by CIKM2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging


Aug 22, 2022
Yujing Zhang, Zhangming Chan, Shuhao Xu, Weijie Bian, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

Add code

* Accepted at CIKM 2022, 10 pages. Yujing Zhang and Zhangming Chan contributed equally to this work 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model


Aug 12, 2022
Xiang-Rong Sheng, Jingyue Gao, Yueyao Cheng, Siran Yang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model


May 23, 2022
Wenbo Su, Yuanxing Zhang, Yufeng Cai, Kaixu Ren, Pengjie Wang, Huimin Yi, Yue Song, Jing Chen, Hongbo Deng, Jian Xu, Lin Qu, Bo zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On Ranking Consistency of Pre-ranking Stage


May 03, 2022
Siyu Gu, Xiang-Rong Sheng, Biye Jiang, Siyuan Lou, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

Add code

* 9 pagees, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation


Feb 28, 2022
Rihan Chen, Bin Liu, Han Zhu, Yaoxuan Wang, Qi Li, Buting Ma, Qingbo Hua, Jun Jiang, Yunlong Xu, Hongbo Deng, Bo Zheng

Add code

* 10 pages, under review of SIGKDD-2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction


Dec 21, 2021
Kailun Wu, Weijie Bian, Zhangming Chan, Lejian Ren, Shiming Xiang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Comparative Explanations of Recommendations


Nov 01, 2021
Aobo Yang, Nan Wang, Renqin Cai, Hongbo Deng, Hongning Wang

Add code

* 17 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DemiNet: Dependency-Aware Multi-Interest Network with Self-Supervised Graph Learning for Click-Through Rate Prediction


Sep 26, 2021
Yule Wang, Qiang Luo, Yue Ding, Dong Wang, Hongbo Deng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders


May 18, 2021
Houyi Li, Zhihong Chen, Chenliang Li, Rong Xiao, Hongbo Deng, Peng Zhang, Yongchao Liu, Haihong Tang

Add code

* Accepted for publication in SIGIR2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>