Alert button
Picture for Hongbo Deng

Hongbo Deng

Alert button

Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2023
Yu Tian, Bofang Li, Si Chen, Xubin Li, Hongbo Deng, Jian Xu, Bo Zheng, Qian Wang, Chenliang Li

Figure 1 for Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Figure 2 for Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Figure 3 for Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Figure 4 for Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Viaarxiv icon

Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Prediction Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 04, 2022
Zhao-Yu Zhang, Xiang-Rong Sheng, Yujing Zhang, Biye Jiang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

Figure 1 for Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Prediction Models
Figure 2 for Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Prediction Models
Figure 3 for Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Prediction Models
Figure 4 for Towards Understanding the Overfitting Phenomenon of Deep Click-Through Rate Prediction Models
Viaarxiv icon

KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2022
Yujing Zhang, Zhangming Chan, Shuhao Xu, Weijie Bian, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

Figure 1 for KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging
Figure 2 for KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging
Figure 3 for KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging
Figure 4 for KEEP: An Industrial Pre-Training Framework for Online Recommendation via Knowledge Extraction and Plugging
Viaarxiv icon

Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 12, 2022
Xiang-Rong Sheng, Jingyue Gao, Yueyao Cheng, Siran Yang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng

Figure 1 for Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model
Figure 2 for Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model
Figure 3 for Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model
Figure 4 for Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model
Viaarxiv icon

GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2022
Wenbo Su, Yuanxing Zhang, Yufeng Cai, Kaixu Ren, Pengjie Wang, Huimin Yi, Yue Song, Jing Chen, Hongbo Deng, Jian Xu, Lin Qu, Bo zheng

Figure 1 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 2 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 3 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Figure 4 for GBA: A Tuning-free Approach to Switch between Synchronous and Asynchronous Training for Recommendation Model
Viaarxiv icon

Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2022
Rihan Chen, Bin Liu, Han Zhu, Yaoxuan Wang, Qi Li, Buting Ma, Qingbo Hua, Jun Jiang, Yunlong Xu, Hongbo Deng, Bo Zheng

Figure 1 for Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Figure 2 for Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Figure 3 for Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Figure 4 for Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Viaarxiv icon

Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2021
Kailun Wu, Weijie Bian, Zhangming Chan, Lejian Ren, Shiming Xiang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Bo Zheng

Figure 1 for Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for Adversarial Gradient Driven Exploration for Deep Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Comparative Explanations of Recommendations

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2021
Aobo Yang, Nan Wang, Renqin Cai, Hongbo Deng, Hongning Wang

Figure 1 for Comparative Explanations of Recommendations
Figure 2 for Comparative Explanations of Recommendations
Figure 3 for Comparative Explanations of Recommendations
Figure 4 for Comparative Explanations of Recommendations
Viaarxiv icon

DemiNet: Dependency-Aware Multi-Interest Network with Self-Supervised Graph Learning for Click-Through Rate Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2021
Yule Wang, Qiang Luo, Yue Ding, Dong Wang, Hongbo Deng

Figure 1 for DemiNet: Dependency-Aware Multi-Interest Network with Self-Supervised Graph Learning for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for DemiNet: Dependency-Aware Multi-Interest Network with Self-Supervised Graph Learning for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for DemiNet: Dependency-Aware Multi-Interest Network with Self-Supervised Graph Learning for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for DemiNet: Dependency-Aware Multi-Interest Network with Self-Supervised Graph Learning for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2021
Houyi Li, Zhihong Chen, Chenliang Li, Rong Xiao, Hongbo Deng, Peng Zhang, Yongchao Liu, Haihong Tang

Figure 1 for Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Figure 2 for Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Figure 3 for Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Figure 4 for Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Viaarxiv icon