Alert button
Picture for Yunlong Xu

Yunlong Xu

Alert button

kNN-ICL: Compositional Task-Oriented Parsing Generalization with Nearest Neighbor In-Context Learning

Dec 17, 2023
Wenting Zhao, Ye Liu, Yao Wan, Yibo Wang, Qingyang Wu, Zhongfen Deng, Jiangshu Du, Shuaiqi Liu, Yunlong Xu, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

Recurrent Transformer Encoders for Vision-based Estimation of Fatigue and Engagement in Cognitive Training Sessions

Apr 24, 2023
Yanchen Wang, Yunlong Xu, Feng Vankee Lin, Ehsan Adeli

Figure 1 for Recurrent Transformer Encoders for Vision-based Estimation of Fatigue and Engagement in Cognitive Training Sessions
Figure 2 for Recurrent Transformer Encoders for Vision-based Estimation of Fatigue and Engagement in Cognitive Training Sessions
Figure 3 for Recurrent Transformer Encoders for Vision-based Estimation of Fatigue and Engagement in Cognitive Training Sessions
Figure 4 for Recurrent Transformer Encoders for Vision-based Estimation of Fatigue and Engagement in Cognitive Training Sessions
Viaarxiv icon

PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems

Apr 17, 2022
Yuanxing Zhang, Langshi Chen, Siran Yang, Man Yuan, Huimin Yi, Jie Zhang, Jiamang Wang, Jianbo Dong, Yunlong Xu, Yue Song, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Bo Zheng

Figure 1 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 2 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 3 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 4 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Viaarxiv icon

Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation

Feb 28, 2022
Rihan Chen, Bin Liu, Han Zhu, Yaoxuan Wang, Qi Li, Buting Ma, Qingbo Hua, Jun Jiang, Yunlong Xu, Hongbo Deng, Bo Zheng

Figure 1 for Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Figure 2 for Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Figure 3 for Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Figure 4 for Approximate Nearest Neighbor Search under Neural Similarity Metric for Large-Scale Recommendation
Viaarxiv icon