Alert button
Picture for Jiawei Chen

Jiawei Chen

Alert button

MISS: A Generative Pretraining and Finetuning Approach for Med-VQA

Jan 18, 2024
Jiawei Chen, Dingkang Yang, Yue Jiang, Yuxuan Lei, Lihua Zhang

Viaarxiv icon

Knowledge Translation: A New Pathway for Model Compression

Jan 11, 2024
Wujie Sun, Defang Chen, Jiawei Chen, Yan Feng, Chun Chen, Can Wang

Viaarxiv icon

BSL: Understanding and Improving Softmax Loss for Recommendation

Dec 20, 2023
Junkang Wu, Jiawei Chen, Jiancan Wu, Wentao Shi, Jizhi Zhang, Xiang Wang

Viaarxiv icon

Understanding Contrastive Learning via Distributionally Robust Optimization

Oct 17, 2023
Junkang Wu, Jiawei Chen, Jiancan Wu, Wentao Shi, Xiang Wang, Xiangnan He

Viaarxiv icon

How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?

Sep 21, 2023
Yinpeng Dong, Huanran Chen, Jiawei Chen, Zhengwei Fang, Xiao Yang, Yichi Zhang, Yu Tian, Hang Su, Jun Zhu

Figure 1 for How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?
Figure 2 for How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?
Figure 3 for How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?
Figure 4 for How Robust is Google's Bard to Adversarial Image Attacks?
Viaarxiv icon

Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation

Sep 04, 2023
Jiawei Chen, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun

Figure 1 for Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation
Figure 2 for Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation
Figure 3 for Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation
Figure 4 for Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation
Viaarxiv icon

Homophily-enhanced Structure Learning for Graph Clustering

Aug 11, 2023
Ming Gu, Gaoming Yang, Sheng Zhou, Ning Ma, Jiawei Chen, Qiaoyu Tan, Meihan Liu, Jiajun Bu

Figure 1 for Homophily-enhanced Structure Learning for Graph Clustering
Figure 2 for Homophily-enhanced Structure Learning for Graph Clustering
Figure 3 for Homophily-enhanced Structure Learning for Graph Clustering
Figure 4 for Homophily-enhanced Structure Learning for Graph Clustering
Viaarxiv icon

AdvFAS: A robust face anti-spoofing framework against adversarial examples

Aug 04, 2023
Jiawei Chen, Xiao Yang, Heng Yin, Mingzhi Ma, Bihui Chen, Jianteng Peng, Yandong Guo, Zhaoxia Yin, Hang Su

Figure 1 for AdvFAS: A robust face anti-spoofing framework against adversarial examples
Figure 2 for AdvFAS: A robust face anti-spoofing framework against adversarial examples
Figure 3 for AdvFAS: A robust face anti-spoofing framework against adversarial examples
Figure 4 for AdvFAS: A robust face anti-spoofing framework against adversarial examples
Viaarxiv icon

Information Retrieval Meets Large Language Models: A Strategic Report from Chinese IR Community

Jul 27, 2023
Qingyao Ai, Ting Bai, Zhao Cao, Yi Chang, Jiawei Chen, Zhumin Chen, Zhiyong Cheng, Shoubin Dong, Zhicheng Dou, Fuli Feng, Shen Gao, Jiafeng Guo, Xiangnan He, Yanyan Lan, Chenliang Li, Yiqun Liu, Ziyu Lyu, Weizhi Ma, Jun Ma, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhiqiang Wang, Mingwen Wang, Ji-Rong Wen, Le Wu, Xin Xin, Jun Xu, Dawei Yin, Peng Zhang, Fan Zhang, Weinan Zhang, Min Zhang, Xiaofei Zhu

Figure 1 for Information Retrieval Meets Large Language Models: A Strategic Report from Chinese IR Community
Viaarxiv icon