Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

KuaiRand: An Unbiased Sequential Recommendation Dataset with Randomly Exposed Videos


Aug 23, 2022
Chongming Gao, Shijun Li, Yuan Zhang, Jiawei Chen, Biao Li, Wenqiang Lei, Peng Jiang, Xiangnan He

* CIKM '22 Resource Paper. Dataset Webpage: https://kuairand.com 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Comprehensive Survey on Deep Clustering: Taxonomy, Challenges, and Future Directions


Jun 15, 2022
Sheng Zhou, Hongjia Xu, Zhuonan Zheng, Jiawei Chen, Zhao li, Jiajun Bu, Jia Wu, Xin Wang, Wenwu Zhu, Martin Ester

* Github Repo: https://github.com/zhoushengisnoob/DeepClustering 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BinauralGrad: A Two-Stage Conditional Diffusion Probabilistic Model for Binaural Audio Synthesis


May 30, 2022
Yichong Leng, Zehua Chen, Junliang Guo, Haohe Liu, Jiawei Chen, Xu Tan, Danilo Mandic, Lei He, Xiang-Yang Li, Tao Qin, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Demo page: https://speechresearch.github.io/binauralgrad 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NaturalSpeech: End-to-End Text to Speech Synthesis with Human-Level Quality


May 10, 2022
Xu Tan, Jiawei Chen, Haohe Liu, Jian Cong, Chen Zhang, Yanqing Liu, Xi Wang, Yichong Leng, Yuanhao Yi, Lei He, Frank Soong, Tao Qin, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* 19 pages, 3 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Time-Series Domain Adaptation via Sparse Associative Structure Alignment: Learning Invariance and Variance


May 07, 2022
Zijian Li, Ruichu Cai, Jiawei Chen, Yuguan Yan, Wei Chen, Keli Zhang, Junjian Ye

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2012.11797 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CIRS: Bursting Filter Bubbles by Counterfactual Interactive Recommender System


Apr 04, 2022
Chongming Gao, Wenqiang Lei, Jiawei Chen, Shiqi Wang, Xiangnan He, Shijun Li, Biao Li, Yuan Zhang, Peng Jiang

* 11 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-shot Named Entity Recognition with Self-describing Networks


Mar 23, 2022
Jiawei Chen, Qing Liu, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun

* Accepted to the main conference of ACL2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KuaiRec: A Fully-observed Dataset for Recommender Systems


Feb 22, 2022
Chongming Gao, Shijun Li, Wenqiang Lei, Biao Li, Peng Jiang, Jiawei Chen, Xiangnan He, Jiaxin Mao, Tat-Seng Chua

* 11 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search


Feb 10, 2022
Dian Cheng, Jiawei Chen, Wenjun Peng, Wenqin Ye, Fuyu Lv, Tao Zhuang, Xiaoyi Zeng, Xiangnan He

* Presented at Proceedings of the ACM Web Conference 2022 (WWW '22) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neighboring Backdoor Attacks on Graph Convolutional Network


Jan 17, 2022
Liang Chen, Qibiao Peng, Jintang Li, Yang Liu, Jiawei Chen, Yong Li, Zibin Zheng

* 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>