Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

HorNet: Efficient High-Order Spatial Interactions with Recursive Gated Convolutions


Jul 28, 2022
Yongming Rao , Wenliang Zhao , Yansong Tang , Jie Zhou , Ser-Nam Lim , Jiwen Lu

* project page: https://hornet.ivg-research.xyz 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Spatial Sparsification for Efficient Vision Transformers and Convolutional Neural Networks


Jul 04, 2022
Yongming Rao , Zuyan Liu , Wenliang Zhao , Jie Zhou , Jiwen Lu

* Extension of our NeurIPS 2021 work: arXiv:2106.02034. Code is available at https://github.com/raoyongming/DynamicViT 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DenseCLIP: Language-Guided Dense Prediction with Context-Aware Prompting


Dec 02, 2021
Yongming Rao , Wenliang Zhao , Guangyi Chen , Yansong Tang , Zheng Zhu , Guan Huang , Jie Zhou , Jiwen Lu

* Project page: https://denseclip.ivg-research.xyz 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Group-aware Contrastive Regression for Action Quality Assessment


Aug 17, 2021
Xumin Yu , Yongming Rao , Wenliang Zhao , Jiwen Lu , Jie Zhou

* Accepted to ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Interpretable Deep Metric Learning with Structural Matching


Aug 12, 2021
Wenliang Zhao , Yongming Rao , Ziyi Wang , Jiwen Lu , Jie Zhou

* Accepted to ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Global Filter Networks for Image Classification


Jul 01, 2021
Yongming Rao , Wenliang Zhao , Zheng Zhu , Jiwen Lu , Jie Zhou

* Project page: https://gfnet.ivg-research.xyz/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DynamicViT: Efficient Vision Transformers with Dynamic Token Sparsification


Jun 03, 2021
Yongming Rao , Wenliang Zhao , Benlin Liu , Jiwen Lu , Jie Zhou , Cho-Jui Hsieh

* Project page: https://dynamicvit.ivg-research.xyz/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Field-weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising


Jun 09, 2018
Junwei Pan , Jian Xu , Alfonso Lobos Ruiz , Wenliang Zhao , Shengjun Pan , Yu Sun , Quan Lu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email