Alert button
Picture for Jiang Liu

Jiang Liu

Alert button

ICON: Improving Inter-Report Consistency of Radiology Report Generation via Lesion-aware Mix-up Augmentation

Feb 20, 2024
Wenjun Hou, Yi Cheng, Kaishuai Xu, Yan Hu, Wenjie Li, Jiang Liu

Viaarxiv icon

Scale Optimization Using Evolutionary Reinforcement Learning for Object Detection on Drone Imagery

Dec 23, 2023
Jialu Zhang, Xiaoying Yang, Wentao He, Jianfeng Ren, Qian Zhang, Titian Zhao, Ruibin Bai, Xiangjian He, Jiang Liu

Viaarxiv icon

VSR-Net: Vessel-like Structure Rehabilitation Network with Graph Clustering

Dec 20, 2023
Haili Ye, Xiaoqing Zhang, Yan Hu, Huazhu Fu, Jiang Liu

Viaarxiv icon

Enhancing and Adapting in the Clinic: Source-free Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Enhancement

Dec 03, 2023
Heng Li, Ziqin Lin, Zhongxi Qiu, Zinan Li, Huazhu Fu, Yan Hu, Jiang Liu

Viaarxiv icon

GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation

Nov 27, 2023
Yuxiang Guo, Anshul Shah, Jiang Liu, Rama Chellappa, Cheng Peng

Figure 1 for GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation
Figure 2 for GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation
Figure 3 for GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation
Figure 4 for GaitContour: Efficient Gait Recognition based on a Contour-Pose Representation
Viaarxiv icon

Instruct2Attack: Language-Guided Semantic Adversarial Attacks

Nov 27, 2023
Jiang Liu, Chen Wei, Yuxiang Guo, Heng Yu, Alan Yuille, Soheil Feizi, Chun Pong Lau, Rama Chellappa

Viaarxiv icon

AutoML for Large Capacity Modeling of Meta's Ranking Systems

Nov 16, 2023
Hang Yin, Kuang-Hung Liu, Mengying Sun, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Jiang Liu, Vivek Sehgal, Rudresh Rajnikant Panchal, Eugen Hotaj, Xi Liu, Daifeng Guo, Jamey Zhang, Zhou Wang, Shali Jiang, Huayu Li, Zhengxing Chen, Wen-Yen Chen, Jiyan Yang, Wei Wen

Viaarxiv icon

DIFFNAT: Improving Diffusion Image Quality Using Natural Image Statistics

Nov 16, 2023
Aniket Roy, Maiterya Suin, Anshul Shah, Ketul Shah, Jiang Liu, Rama Chellappa

Viaarxiv icon

GlanceSeg: Real-time microaneurysm lesion segmentation with gaze-map-guided foundation model for early detection of diabetic retinopathy

Nov 14, 2023
Hongyang Jiang, Mengdi Gao, Zirong Liu, Chen Tang, Xiaoqing Zhang, Shuai Jiang, Wu Yuan, Jiang Liu

Viaarxiv icon

Rankitect: Ranking Architecture Search Battling World-class Engineers at Meta Scale

Nov 14, 2023
Wei Wen, Kuang-Hung Liu, Igor Fedorov, Xin Zhang, Hang Yin, Weiwei Chu, Kaveh Hassani, Mengying Sun, Jiang Liu, Xu Wang, Lin Jiang, Yuxin Chen, Buyun Zhang, Xi Liu, Dehua Cheng, Zhengxing Chen, Guang Zhao, Fangqiu Han, Jiyan Yang, Yuchen Hao, Liang Xiong, Wen-Yen Chen

Viaarxiv icon