Alert button
Picture for Liang He

Liang He

Alert button

Learning Intrinsic Dimension via Information Bottleneck for Explainable Aspect-based Sentiment Analysis

Feb 28, 2024
Zhenxiao Cheng, Jie Zhou, Wen Wu, Qin Chen, Liang He

Viaarxiv icon

Fine-Grained Detoxification via Instance-Level Prefixes for Large Language Models

Feb 26, 2024
Xin Yi, Linlin Wang, Xiaoling Wang, Liang He

Viaarxiv icon

Let's Rectify Step by Step: Improving Aspect-based Sentiment Analysis with Diffusion Models

Feb 23, 2024
Shunyu Liu, Jie Zhou, Qunxi Zhu, Qin Chen, Qingchun Bai, Jun Xiao, Liang He

Viaarxiv icon

BDIQA: A New Dataset for Video Question Answering to Explore Cognitive Reasoning through Theory of Mind

Feb 12, 2024
Yuanyuan Mao, Xin Lin, Qin Ni, Liang He

Viaarxiv icon

Make BERT-based Chinese Spelling Check Model Enhanced by Layerwise Attention and Gaussian Mixture Model

Dec 27, 2023
Yongchang Cao, Liang He, Zhen Wu, Xinyu Dai

Viaarxiv icon

Metacognition-Enhanced Few-Shot Prompting With Positive Reinforcement

Dec 24, 2023
Yu Ji, Wen Wu, Yi Hu, Hong Zheng, Liang He

Viaarxiv icon

MedBench: A Large-Scale Chinese Benchmark for Evaluating Medical Large Language Models

Dec 20, 2023
Yan Cai, Linlin Wang, Ye Wang, Gerard de Melo, Ya Zhang, Yanfeng Wang, Liang He

Viaarxiv icon

MELO: Enhancing Model Editing with Neuron-Indexed Dynamic LoRA

Dec 19, 2023
Lang Yu, Qin Chen, Jie Zhou, Liang He

Viaarxiv icon

Mathematical Language Models: A Survey

Dec 14, 2023
Wentao Liu, Hanglei Hu, Jie Zhou, Yuyang Ding, Junsong Li, Jiayi Zeng, Mengliang He, Qin Chen, Bo Jiang, Aimin Zhou, Liang He

Viaarxiv icon

Towards Knowledge-driven Autonomous Driving

Dec 12, 2023
Xin Li, Yeqi Bai, Pinlong Cai, Licheng Wen, Daocheng Fu, Bo Zhang, Xuemeng Yang, Xinyu Cai, Tao Ma, Jianfei Guo, Xing Gao, Min Dou, Botian Shi, Yong Liu, Liang He, Yu Qiao

Figure 1 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 2 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 3 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Figure 4 for Towards Knowledge-driven Autonomous Driving
Viaarxiv icon