Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fei Wang

A Privacy-Preserving Unsupervised Domain Adaptation Framework for Clinical Text Analysis


Jan 18, 2022
Qiyuan An, Ruijiang Li, Lin Gu, Hao Zhang, Qingyu Chen, Zhiyong Lu, Fei Wang, Yingying Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Manifoldron: Direct Space Partition via Manifold Discovery


Jan 14, 2022
Dayang Wang, Feng-Lei Fan, Bo-Jian Hou, Hao Zhang, Rongjie Lai, Hengyong Yu, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Forecast-based Multi-aspect Framework for Multivariate Time-series Anomaly Detection


Jan 13, 2022
Lan Wang, Yusan Lin, Yuhang Wu, Huiyuan Chen, Fei Wang, Hao Yang

* Published at IEEE BigData 2021 

  Access Paper or Ask Questions

You Can Wash Better: Daily Handwashing Assessment with Smartwatches


Dec 09, 2021
Fei Wang, Xilei Wu, Xin Wang, Jianlei Chi, Jingang Shi, Dong Huang

* 7 pages, 9 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Recurrent Neural Network with Multi-scale Bi-directional Propagation for Video Deblurring


Dec 09, 2021
Chao Zhu, Hang Dong, Jinshan Pan, Boyang Liang, Yuhao Huang, Lean Fu, Fei Wang

* Accepted by AAAI-2022 

  Access Paper or Ask Questions

Incentive Compatible Pareto Alignment for Multi-Source Large Graphs


Dec 06, 2021
Jian Liang, Fangrui Lv, Di Liu, Zehui Dai, Xu Tian, Shuang Li, Fei Wang, Han Li


  Access Paper or Ask Questions

GreedyNASv2: Greedier Search with a Greedy Path Filter


Nov 24, 2021
Tao Huang, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Clinical Evidence Engine: Proof-of-Concept For A Clinical-Domain-Agnostic Decision Support Infrastructure


Oct 31, 2021
Bojian Hou, Hao Zhang, Gur Ladizhinsky, Gur Ladizhinsky, Stephen Yang, Volodymyr Kuleshov, Fei Wang, Qian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Persona Authentication through Generative Dialogue


Oct 25, 2021
Fengyi Tang, Lifan Zeng, Fei Wang, Jiayu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Expressivity and Trainability of Quadratic Networks


Oct 12, 2021
Feng-Lei Fan, Mengzhou Li, Fei Wang, Rongjie Lai, Ge Wang


  Access Paper or Ask Questions

SCEHR: Supervised Contrastive Learning for Clinical Risk Prediction using Electronic Health Records


Oct 11, 2021
Chengxi Zang, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Contrastive Learning


Oct 10, 2021
Mingkai Zheng, Fei Wang, Shan You, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Correcting the User Feedback-Loop Bias for Recommendation Systems


Sep 13, 2021
Weishen Pan, Sen Cui, Hongyi Wen, Kun Chen, Changshui Zhang, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Table-based Fact Verification with Salience-aware Learning


Sep 09, 2021
Fei Wang, Kexuan Sun, Jay Pujara, Pedro Szekely, Muhao Chen

* EMNLP 2021 (Findings) 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Neural Network with Multi-view Representation Learning


Aug 31, 2021
Zezhi Shao, Yongjun Xu, Wei Wei, Fei Wang, Zhao Zhang, Feida Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Collaborate


Aug 19, 2021
Sen Cui, Jian Liang, Weishen Pan, Kun Chen, Changshui Zhang, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fair and Consistent Federated Learning


Aug 19, 2021
Sen Cui, Weishen Pan, Jian Liang, Changshui Zhang, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Event2Graph: Event-driven Bipartite Graph for Multivariate Time-series Anomaly Detection


Aug 15, 2021
Yuhang Wu, Mengting Gu, Lan Wang, Yusan Lin, Fei Wang, Hao Yang

* In submission to a conference 

  Access Paper or Ask Questions

Explaining Algorithmic Fairness Through Fairness-Aware Causal Path Decomposition


Aug 11, 2021
Weishen Pan, Sen Cui, Jiang Bian, Changshui Zhang, Fei Wang


  Access Paper or Ask Questions

ReSSL: Relational Self-Supervised Learning with Weak Augmentation


Jul 23, 2021
Mingkai Zheng, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu

* fixed several typos 

  Access Paper or Ask Questions

MFR 2021: Masked Face Recognition Competition


Jun 29, 2021
Fadi Boutros, Naser Damer, Jan Niklas Kolf, Kiran Raja, Florian Kirchbuchner, Raghavendra Ramachandra, Arjan Kuijper, Pengcheng Fang, Chao Zhang, Fei Wang, David Montero, Naiara Aginako, Basilio Sierra, Marcos Nieto, Mustafa Ekrem Erakin, Ugur Demir, Hazim Kemal, Ekenel, Asaki Kataoka, Kohei Ichikawa, Shizuma Kubo, Jie Zhang, Mingjie He, Dan Han, Shiguang Shan, Klemen Grm, Vitomir Štruc, Sachith Seneviratne, Nuran Kasthuriarachchi, Sanka Rasnayaka, Pedro C. Neto, Ana F. Sequeira, Joao Ribeiro Pinto, Mohsen Saffari, Jaime S. Cardoso

* Accepted at International Join Conference on Biometrics (IJCB 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Vision Transformer Architecture Search


Jun 25, 2021
Xiu Su, Shan You, Jiyang Xie, Mingkai Zheng, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Xiaogang Wang, Chang Xu


  Access Paper or Ask Questions

S-LIME: Stabilized-LIME for Model Explanation


Jun 15, 2021
Zhengze Zhou, Giles Hooker, Fei Wang

* In Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '21), August 14--18, 2021, Virtual Event, Singapore 

  Access Paper or Ask Questions

K-shot NAS: Learnable Weight-Sharing for NAS with K-shot Supernets


Jun 11, 2021
Xiu Su, Shan You, Mingkai Zheng, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Chang Xu

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BCNet: Searching for Network Width with Bilaterally Coupled Network


May 21, 2021
Xiu Su, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Changshui Zhang, Chang Xu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Spatial-Temporal Modeling for Language-Queried Video Actor Segmentation


May 14, 2021
Tianrui Hui, Shaofei Huang, Si Liu, Zihan Ding, Guanbin Li, Wenguan Wang, Jizhong Han, Fei Wang

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieving Complex Tables with Multi-Granular Graph Representation Learning


May 04, 2021
Fei Wang, Kexuan Sun, Muhao Chen, Jay Pujara, Pedro Szekely

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Research on Optimization Method of Multi-scale Fish Target Fast Detection Network


Apr 11, 2021
Yang Liu, Shengmao Zhang, Fei Wang, Wei Fan, Guohua Zou, Jing Bo


  Access Paper or Ask Questions

MogFace: Rethinking Scale Augmentation on the Face Detector


Mar 29, 2021
Yang Liu, Fei Wang, Baigui Sun, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions