Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Linlin Wang

Inferring Substitutable and Complementary Products with Knowledge-Aware Path Reasoning based on Dynamic Policy Network


Oct 07, 2021
Zijing Yang, Jiabo Ye, Linlin Wang, Xin Lin, Liang He


  Access Paper or Ask Questions

ECNU-SenseMaker at SemEval-2020 Task 4: Leveraging Heterogeneous Knowledge Resources for Commonsense Validation and Explanation


Jul 28, 2020
Qian Zhao, Siyu Tao, Jie Zhou, Linlin Wang, Xin Lin, Liang He

* 10 pages, 2 figures, accepted by Proceedings of the 14th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results


Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Non-native Speaker Verification for Spoken Language Assessment


Sep 30, 2019
Linlin Wang, Yu Wang, Mark J. F. Gales


  Access Paper or Ask Questions