Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Language-Assisted 3D Feature Learning for Semantic Scene Understanding


Nov 25, 2022
Junbo Zhang, Guofan Fan, Guanghan Wang, Zhengyuan Su, Kaisheng Ma, Li Yi

Add code

* Accepted by AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GAPartNet: Cross-Category Domain-Generalizable Object Perception and Manipulation via Generalizable and Actionable Parts


Nov 10, 2022
Haoran Geng, Helin Xu, Chengyang Zhao, Chao Xu, Li Yi, Siyuan Huang, He Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Morig: Motion-aware rigging of character meshes from point clouds


Oct 17, 2022
Zhan Xu, Yang Zhou, Li Yi, Evangelos Kalogerakis

Add code

* SIGGRAPH ASIA 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Enhancing Generalizable 6D Pose Tracking of an In-Hand Object with Tactile Sensing


Oct 08, 2022
Xiaomeng Xu, Yun Liu, Weihang Chen, Haocheng Yuan, He Wang, Jing Xu, Rui Chen, Li Yi

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tracking and Reconstructing Hand Object Interactions from Point Cloud Sequences in the Wild


Sep 24, 2022
Jiayi Chen, Mi Yan, Jiazhao Zhang, Yinzhen Xu, Xiaolong Li, Yijia Weng, Li Yi, Shuran Song, He Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Point Primitive Transformer for Long-Term 4D Point Cloud Video Understanding


Jul 30, 2022
Hao Wen, Yunze Liu, Jingwei Huang, Bo Duan, Li Yi

Add code

* ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BOSS: A Benchmark for Human Belief Prediction in Object-context Scenarios


Jun 21, 2022
Jiafei Duan, Samson Yu, Nicholas Tan, Li Yi, Cheston Tan

Add code

* 9 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

APES: Articulated Part Extraction from Sprite Sheets


Jun 04, 2022
Zhan Xu, Matthew Fisher, Yang Zhou, Deepali Aneja, Rushikesh Dudhat, Li Yi, Evangelos Kalogerakis

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fixing Malfunctional Objects With Learned Physical Simulation and Functional Prediction


May 05, 2022
Yining Hong, Kaichun Mo, Li Yi, Leonidas J. Guibas, Antonio Torralba, Joshua B. Tenenbaum, Chuang Gan

Add code

* CVPR 2022. Project page: http://fixing-malfunctional.csail.mit.edu 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rotationally Equivariant 3D Object Detection


Apr 28, 2022
Hong-Xing Yu, Jiajun Wu, Li Yi

Add code

* CVPR 2022, project website: https://kovenyu.com/eon/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>