Alert button
Picture for Ping Tan

Ping Tan

Alert button

Edge Detectors Can Make Deep Convolutional Neural Networks More Robust

Feb 26, 2024
Jin Ding, Jie-Chao Zhao, Yong-Zhi Sun, Ping Tan, Jia-Wei Wang, Ji-En Ma, You-Tong Fang

Viaarxiv icon

Ctrl-Room: Controllable Text-to-3D Room Meshes Generation with Layout Constraints

Oct 09, 2023
Chuan Fang, Xiaotao Hu, Kunming Luo, Ping Tan

Viaarxiv icon

SweetDreamer: Aligning Geometric Priors in 2D Diffusion for Consistent Text-to-3D

Oct 04, 2023
Weiyu Li, Rui Chen, Xuelin Chen, Ping Tan

Figure 1 for SweetDreamer: Aligning Geometric Priors in 2D Diffusion for Consistent Text-to-3D
Figure 2 for SweetDreamer: Aligning Geometric Priors in 2D Diffusion for Consistent Text-to-3D
Figure 3 for SweetDreamer: Aligning Geometric Priors in 2D Diffusion for Consistent Text-to-3D
Figure 4 for SweetDreamer: Aligning Geometric Priors in 2D Diffusion for Consistent Text-to-3D
Viaarxiv icon

DVI-SLAM: A Dual Visual Inertial SLAM Network

Sep 25, 2023
Xiongfeng Peng, Zhihua Liu, Weiming Li, Ping Tan, SoonYong Cho, Qiang Wang

Viaarxiv icon

Learning Photometric Feature Transform for Free-form Object Scan

Aug 07, 2023
Xiang Feng, Kaizhang Kang, Fan Pei, Huakeng Ding, Jinjiang You, Ping Tan, Kun Zhou, Hongzhi Wu

Figure 1 for Learning Photometric Feature Transform for Free-form Object Scan
Figure 2 for Learning Photometric Feature Transform for Free-form Object Scan
Figure 3 for Learning Photometric Feature Transform for Free-form Object Scan
Figure 4 for Learning Photometric Feature Transform for Free-form Object Scan
Viaarxiv icon

High-Resolution Volumetric Reconstruction for Clothed Humans

Jul 25, 2023
Sicong Tang, Guangyuan Wang, Qing Ran, Lingzhi Li, Li Shen, Ping Tan

Figure 1 for High-Resolution Volumetric Reconstruction for Clothed Humans
Figure 2 for High-Resolution Volumetric Reconstruction for Clothed Humans
Figure 3 for High-Resolution Volumetric Reconstruction for Clothed Humans
Figure 4 for High-Resolution Volumetric Reconstruction for Clothed Humans
Viaarxiv icon

Compact Real-time Radiance Fields with Neural Codebook

May 29, 2023
Lingzhi Li, Zhongshu Wang, Zhen Shen, Li Shen, Ping Tan

Figure 1 for Compact Real-time Radiance Fields with Neural Codebook
Figure 2 for Compact Real-time Radiance Fields with Neural Codebook
Figure 3 for Compact Real-time Radiance Fields with Neural Codebook
Figure 4 for Compact Real-time Radiance Fields with Neural Codebook
Viaarxiv icon

PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer

May 21, 2023
Yuan Dong, Chuan Fang, Zilong Dong, Liefeng Bo, Ping Tan

Figure 1 for PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Figure 2 for PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Figure 3 for PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Figure 4 for PanoContext-Former: Panoramic Total Scene Understanding with a Transformer
Viaarxiv icon

Learning Personalized High Quality Volumetric Head Avatars from Monocular RGB Videos

Apr 04, 2023
Ziqian Bai, Feitong Tan, Zeng Huang, Kripasindhu Sarkar, Danhang Tang, Di Qiu, Abhimitra Meka, Ruofei Du, Mingsong Dou, Sergio Orts-Escolano, Rohit Pandey, Ping Tan, Thabo Beeler, Sean Fanello, Yinda Zhang

Figure 1 for Learning Personalized High Quality Volumetric Head Avatars from Monocular RGB Videos
Figure 2 for Learning Personalized High Quality Volumetric Head Avatars from Monocular RGB Videos
Figure 3 for Learning Personalized High Quality Volumetric Head Avatars from Monocular RGB Videos
Figure 4 for Learning Personalized High Quality Volumetric Head Avatars from Monocular RGB Videos
Viaarxiv icon