Alert button
Picture for Keming Lu

Keming Lu

Alert button

Large Language Models are Superpositions of All Characters: Attaining Arbitrary Role-play via Self-Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Keming Lu, Bowen Yu, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Speculative Contrastive Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Hongyi Yuan, Keming Lu, Fei Huang, Zheng Yuan, Chang Zhou

Viaarxiv icon

Routing to the Expert: Efficient Reward-guided Ensemble of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Keming Lu, Hongyi Yuan, Runji Lin, Junyang Lin, Zheng Yuan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Self-Evolved Diverse Data Sampling for Efficient Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Shengguang Wu, Keming Lu, Benfeng Xu, Junyang Lin, Qi Su, Chang Zhou

Viaarxiv icon

How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Guanting Dong, Hongyi Yuan, Keming Lu, Chengpeng Li, Mingfeng Xue, Dayiheng Liu, Wei Wang, Zheng Yuan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition
Figure 2 for How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition
Figure 3 for How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition
Figure 4 for How Abilities in Large Language Models are Affected by Supervised Fine-tuning Data Composition
Viaarxiv icon

Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Chengpeng Li, Zheng Yuan, Guanting Dong, Keming Lu, Jiancan Wu, Chuanqi Tan, Xiang Wang, Chang Zhou

Figure 1 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 2 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 3 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Figure 4 for Query and Response Augmentation Cannot Help Out-of-domain Math Reasoning Generalization
Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

#InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2023
Keming Lu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Runji Lin, Junyang Lin, Chuanqi Tan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Figure 1 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 2 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 3 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Figure 4 for #InsTag: Instruction Tagging for Analyzing Supervised Fine-tuning of Large Language Models
Viaarxiv icon

PIVOINE: Instruction Tuning for Open-world Information Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Keming Lu, Xiaoman Pan, Kaiqiang Song, Hongming Zhang, Dong Yu, Jianshu Chen

Figure 1 for PIVOINE: Instruction Tuning for Open-world Information Extraction
Figure 2 for PIVOINE: Instruction Tuning for Open-world Information Extraction
Figure 3 for PIVOINE: Instruction Tuning for Open-world Information Extraction
Figure 4 for PIVOINE: Instruction Tuning for Open-world Information Extraction
Viaarxiv icon

Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2023
Hongyi Yuan, Keming Lu, Zheng Yuan

Figure 1 for Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking
Figure 2 for Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking
Figure 3 for Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking
Figure 4 for Exploring Partial Knowledge Base Inference in Biomedical Entity Linking
Viaarxiv icon