Alert button
Picture for Hai Zhao

Hai Zhao

Alert button

Communication-Efficient Hybrid Federated Learning for E-health with Horizontal and Vertical Data Partitioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Chong Yu, Shuaiqi Shen, Shiqiang Wang, Kuan Zhang, Hai Zhao

Viaarxiv icon

Instruction-Driven Game Engines on Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Hongqiu Wu, Y. Wang, Xingyuan Liu, Hai Zhao, Min Zhang

Viaarxiv icon

Mitigating Misleading Chain-of-Thought Reasoning with Selective Filtering

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Yexin Wu, Zhuosheng Zhang, Hai Zhao

Figure 1 for Mitigating Misleading Chain-of-Thought Reasoning with Selective Filtering
Figure 2 for Mitigating Misleading Chain-of-Thought Reasoning with Selective Filtering
Figure 3 for Mitigating Misleading Chain-of-Thought Reasoning with Selective Filtering
Figure 4 for Mitigating Misleading Chain-of-Thought Reasoning with Selective Filtering
Viaarxiv icon

Multi-modal Auto-regressive Modeling via Visual Words

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Tianshuo Peng, Zuchao Li, Lefei Zhang, Hai Zhao, Ping Wang, Bo Du

Figure 1 for Multi-modal Auto-regressive Modeling via Visual Words
Figure 2 for Multi-modal Auto-regressive Modeling via Visual Words
Figure 3 for Multi-modal Auto-regressive Modeling via Visual Words
Figure 4 for Multi-modal Auto-regressive Modeling via Visual Words
Viaarxiv icon

Hypertext Entity Extraction in Webpage

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Yifei Yang, Tianqiao Liu, Bo Shao, Hai Zhao, Linjun Shou, Ming Gong, Daxin Jiang

Figure 1 for Hypertext Entity Extraction in Webpage
Figure 2 for Hypertext Entity Extraction in Webpage
Figure 3 for Hypertext Entity Extraction in Webpage
Figure 4 for Hypertext Entity Extraction in Webpage
Viaarxiv icon

Unveiling Vulnerability of Self-Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Khai Jiet Liong, Hongqiu Wu, Hai Zhao

Viaarxiv icon

Head-wise Shareable Attention for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Zouying Cao, Yifei Yang, Hai Zhao

Viaarxiv icon

Comprehensive Cognitive LLM Agent for Smartphone GUI Automation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Xinbei Ma, Zhuosheng Zhang, Hai Zhao

Viaarxiv icon

Dissecting Human and LLM Preferences

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Junlong Li, Fan Zhou, Shichao Sun, Yikai Zhang, Hai Zhao, Pengfei Liu

Viaarxiv icon

LaCo: Large Language Model Pruning via Layer Collapse

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Yifei Yang, Zouying Cao, Hai Zhao

Viaarxiv icon