Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Bridging the Domain Gaps in Context Representations for k-Nearest Neighbor Neural Machine Translation


May 26, 2023
Zhiwei Cao, Baosong Yang, Huan Lin, Suhang Wu, Xiangpeng Wei, Dayiheng Liu, Jun Xie, Min Zhang, Jinsong Su

Add code

* Accepted to ACL 2023 

   Access Paper or Ask Questions

From Statistical Methods to Deep Learning, Automatic Keyphrase Prediction: A Survey


May 04, 2023
Binbin Xie, Jia Song, Liangying Shao, Suhang Wu, Xiangpeng Wei, Baosong Yang, Huan Lin, Jun Xie, Jinsong Su

Add code

* Information Processing & Management 

   Access Paper or Ask Questions

WR-ONE2SET: Towards Well-Calibrated Keyphrase Generation


Nov 13, 2022
Binbin Xie, Xiangpeng Wei, Baosong Yang, Huan Lin, Jun Xie, Xiaoli Wang, Min Zhang, Jinsong Su

Add code

* EMNLP2022 

   Access Paper or Ask Questions

CKD-TransBTS: Clinical Knowledge-Driven Hybrid Transformer with Modality-Correlated Cross-Attention for Brain Tumor Segmentation


Jul 15, 2022
Jianwei Lin, Jiatai Lin, Cheng Lu, Hao Chen, Huan Lin, Bingchao Zhao, Zhenwei Shi, Bingjiang Qiu, Xipeng Pan, Zeyan Xu, Biao Huang, Changhong Liang, Guoqiang Han, Zaiyi Liu, Chu Han

Add code


   Access Paper or Ask Questions

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma


Apr 14, 2022
Chu Han, Xipeng Pan, Lixu Yan, Huan Lin, Bingbing Li, Su Yao, Shanshan Lv, Zhenwei Shi, Jinhai Mai, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Zeyan Xu, Zhizhen Wang, Yumeng Wang, Yuan Zhang, Huihui Wang, Chao Zhu, Chunhui Lin, Lijian Mao, Min Wu, Luwen Duan, Jingsong Zhu, Dong Hu, Zijie Fang, Yang Chen, Yongbing Zhang, Yi Li, Yiwen Zou, Yiduo Yu, Xiaomeng Li, Haiming Li, Yanfen Cui, Guoqiang Han, Yan Xu, Jun Xu, Huihua Yang, Chunming Li, Zhenbing Liu, Cheng Lu, Xin Chen, Changhong Liang, Qingling Zhang, Zaiyi Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Layer Pseudo-Supervision for Histopathology Tissue Semantic Segmentation using Patch-level Classification Labels


Oct 14, 2021
Chu Han, Jiatai Lin, Jinhai Mai, Yi Wang, Qingling Zhang, Bingchao Zhao, Xin Chen, Xipeng Pan, Zhenwei Shi, Xiaowei Xu, Su Yao, Lixu Yan, Huan Lin, Zeyan Xu, Xiaomei Huang, Guoqiang Han, Changhong Liang, Zaiyi Liu

Add code

* 15 pages, 10 figures, journal 

   Access Paper or Ask Questions

Towards User-Driven Neural Machine Translation


Jun 11, 2021
Huan Lin, Liang Yao, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, Weihua Luo, Degen Huang, Jinsong Su

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Dynamic Context-guided Capsule Network for Multimodal Machine Translation


Sep 04, 2020
Huan Lin, Fandong Meng, Jinsong Su, Yongjing Yin, Zhengyuan Yang, Yubin Ge, Jie Zhou, Jiebo Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

New models for symbolic data analysis


Sep 11, 2018
Boris Beranger, Huan Lin, Scott A. Sisson

Add code


   Access Paper or Ask Questions