Alert button
Picture for Chujie Zheng

Chujie Zheng

Alert button

Prompt-Driven LLM Safeguarding via Directed Representation Optimization

Jan 31, 2024
Chujie Zheng, Fan Yin, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Kai-Wei Chang, Minlie Huang, Nanyun Peng

Viaarxiv icon

On Large Language Models' Selection Bias in Multi-Choice Questions

Sep 08, 2023
Chujie Zheng, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Minlie Huang

Figure 1 for On Large Language Models' Selection Bias in Multi-Choice Questions
Figure 2 for On Large Language Models' Selection Bias in Multi-Choice Questions
Figure 3 for On Large Language Models' Selection Bias in Multi-Choice Questions
Figure 4 for On Large Language Models' Selection Bias in Multi-Choice Questions
Viaarxiv icon

Click: Controllable Text Generation with Sequence Likelihood Contrastive Learning

Jun 06, 2023
Chujie Zheng, Pei Ke, Zheng Zhang, Minlie Huang

Figure 1 for Click: Controllable Text Generation with Sequence Likelihood Contrastive Learning
Figure 2 for Click: Controllable Text Generation with Sequence Likelihood Contrastive Learning
Figure 3 for Click: Controllable Text Generation with Sequence Likelihood Contrastive Learning
Figure 4 for Click: Controllable Text Generation with Sequence Likelihood Contrastive Learning
Viaarxiv icon

CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations

Oct 16, 2022
Chujie Zheng, Jinfeng Zhou, Yinhe Zheng, Libiao Peng, Zhen Guo, Wenquan Wu, Zhengyu Niu, Hua Wu, Minlie Huang

Figure 1 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 2 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 3 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Figure 4 for CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations
Viaarxiv icon

CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation

Aug 18, 2022
Jinfeng Zhou, Chujie Zheng, Bo Wang, Zheng Zhang, Minlie Huang

Figure 1 for CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation
Figure 2 for CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation
Figure 3 for CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation
Figure 4 for CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation
Viaarxiv icon

A Roadmap for Big Model

Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model
Viaarxiv icon

EVA2.0: Investigating Open-Domain Chinese Dialogue Systems with Large-Scale Pre-Training

Mar 17, 2022
Yuxian Gu, Jiaxin Wen, Hao Sun, Yi Song, Pei Ke, Chujie Zheng, Zheng Zhang, Jianzhu Yao, Xiaoyan Zhu, Jie Tang, Minlie Huang

Figure 1 for EVA2.0: Investigating Open-Domain Chinese Dialogue Systems with Large-Scale Pre-Training
Figure 2 for EVA2.0: Investigating Open-Domain Chinese Dialogue Systems with Large-Scale Pre-Training
Figure 3 for EVA2.0: Investigating Open-Domain Chinese Dialogue Systems with Large-Scale Pre-Training
Figure 4 for EVA2.0: Investigating Open-Domain Chinese Dialogue Systems with Large-Scale Pre-Training
Viaarxiv icon

AugESC: Large-scale Data Augmentation for Emotional Support Conversation with Pre-trained Language Models

Feb 26, 2022
Chujie Zheng, Sahand Sabour, Jiaxin Wen, Minlie Huang

Figure 1 for AugESC: Large-scale Data Augmentation for Emotional Support Conversation with Pre-trained Language Models
Figure 2 for AugESC: Large-scale Data Augmentation for Emotional Support Conversation with Pre-trained Language Models
Figure 3 for AugESC: Large-scale Data Augmentation for Emotional Support Conversation with Pre-trained Language Models
Figure 4 for AugESC: Large-scale Data Augmentation for Emotional Support Conversation with Pre-trained Language Models
Viaarxiv icon

On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark

Oct 16, 2021
Hao Sun, Guangxuan Xu, Jiawen Deng, Jiale Cheng, Chujie Zheng, Hao Zhou, Nanyun Peng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Figure 1 for On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark
Figure 2 for On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark
Figure 3 for On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark
Figure 4 for On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark
Viaarxiv icon