Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Guo

Completing Partial Point Clouds with Outliers by Collaborative Completion and Segmentation


Mar 18, 2022
Changfeng Ma, Yang Yang, Jie Guo, Chongjun Wang, Yanwen Guo


  Access Paper or Ask Questions

Deep Point Cloud Simplification for High-quality Surface Reconstruction


Mar 17, 2022
Yuanqi Li, Jianwei Guo, Xinran Yang, Shun Liu, Jie Guo, Xiaopeng Zhang, Yanwen Guo

* 17 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Graph Learning for Spatially-Varying Indoor Lighting Prediction


Feb 13, 2022
Jiayang Bai, Jie Guo, Chenchen Wan, Zhenyu Chen, Zhen He, Shan Yang, Piaopiao Yu, Yan Zhang, Yanwen Guo


  Access Paper or Ask Questions

GLPanoDepth: Global-to-Local Panoramic Depth Estimation


Feb 08, 2022
Jiayang Bai, Shuichang Lai, Haoyu Qin, Jie Guo, Yanwen Guo


  Access Paper or Ask Questions

Task-Oriented Image Transmission for Scene Classification in Unmanned Aerial Systems


Dec 21, 2021
Xu Kang, Bin Song, Jie Guo, Zhijin Qin, F. Richard Yu


  Access Paper or Ask Questions

SVBRDF Recovery From a Single Image With Highlights using a Pretrained Generative Adversarial Network


Oct 29, 2021
Tao Wen, Beibei Wang, Lei Zhang, Jie Guo, Nicolas Holzschuch


  Access Paper or Ask Questions

Scale Invariant Domain Generalization Image Recapture Detection


Oct 07, 2021
Jinian Luo, Jie Guo, Weidong Qiu, Zheng Huang, Hong Hui


  Access Paper or Ask Questions

Transductive Maximum Margin Classifier for Few-Shot Learning


Jul 26, 2021
Fei Pan, Chunlei Xu, Jie Guo, Yanwen Guo


  Access Paper or Ask Questions

Temporal Alignment Prediction for Few-Shot Video Classification


Jul 26, 2021
Fei Pan, Chunlei Xu, Jie Guo, Yanwen Guo


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Ranking-Aware Ensembles for Enhanced Object Detections


May 07, 2021
Mingyuan Mao, Baochang Zhang, David Doermann, Jie Guo, Shumin Han, Yuan Feng, Xiaodi Wang, Errui Ding


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Natural Language Video Localization


Apr 01, 2021
Xinfang Liu, Xiushan Nie, Zhifang Tan, Jie Guo, Yilong Yin


  Access Paper or Ask Questions

Partially Observable Online Change Detection via Smooth-Sparse Decomposition


Sep 22, 2020
Jie Guo, Hao Yan, Chen Zhang, Steven Hoi

* 48 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Image Stitching Based on Planar Region Consensus


Jul 06, 2020
Aocheng Li, Jie Guo, Yanwen Guo

* 15 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FA-GANs: Facial Attractiveness Enhancement with Generative Adversarial Networks on Frontal Faces


Jun 06, 2020
Jingwu He, Chuan Wang, Yang Zhang, Jie Guo, Yanwen Guo

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Models for Open Set Recognition


Mar 27, 2020
Hongjie Zhang, Ang Li, Jie Guo, Yanwen Guo

* 17 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Actor Relation Graphs for Group Activity Recognition


Apr 23, 2019
Jianchao Wu, Limin Wang, Li Wang, Jie Guo, Gangshan Wu

* Accepted by CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Selective Correlation Ship Tracking Method for Smart Ocean System


Feb 26, 2019
Xu Kang, Bin Song, Jie Guo, Xiaojiang Du, Mohsen Guizani


  Access Paper or Ask Questions

Super-Resolution of Brain MRI Images using Overcomplete Dictionaries and Nonlocal Similarity


Feb 13, 2019
Yinghua Li, Bin Song, Jie Guo, Xiaojiang Du, Mohsen Guizani


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Channel Decorrelation Network and Its Application to Visual Tracking


Aug 20, 2018
Jie Guo, Tingfa Xu, Shenwang Jiang, Ziyi Shen

* 8 pages, 3 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Fused Text Segmentation Networks for Multi-oriented Scene Text Detection


May 07, 2018
Yuchen Dai, Zheng Huang, Yuting Gao, Youxuan Xu, Kai Chen, Jie Guo, Weidong Qiu

* Accepted by ICPR2018 

  Access Paper or Ask Questions

FPAN: Fine-grained and Progressive Attention Localization Network for Data Retrieval


Apr 05, 2018
Sijia Chen, Bin Song, Jie Guo, Xiaojiang Du, Mohsen Guizani


  Access Paper or Ask Questions