Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongwen Zhang

DoubleField: Bridging the Neural Surface and Radiance Fields for High-fidelity Human Rendering


Jun 08, 2021
Ruizhi Shao, Hongwen Zhang, He Zhang, Yanpei Cao, Tao Yu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

3D Human Pose and Shape Regression with Pyramidal Mesh Alignment Feedback Loop


Apr 01, 2021
Hongwen Zhang, Yating Tian, Xinchi Zhou, Wanli Ouyang, Yebin Liu, Limin Wang, Zhenan Sun

* Technical report. Code and model available at https://hongwenzhang.github.io/pymaf 

  Access Paper or Ask Questions

Evolving Search Space for Neural Architecture Search


Nov 22, 2020
Yuanzheng Ci, Chen Lin, Ming Sun, Boyu Chen, Hongwen Zhang, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Pseudo-LiDAR Representation


Aug 11, 2020
Xinzhu Ma, Shinan Liu, Zhiyi Xia, Hongwen Zhang, Xingyu Zeng, Wanli Ouyang

* ECCV2020. Supplemental Material attached 

  Access Paper or Ask Questions

Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection


Apr 25, 2020
Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Hongwen Zhang, Shuai Yi, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Disentangling and Unifying Graph Convolutions for Skeleton-Based Action Recognition


Mar 31, 2020
Ziyu Liu, Hongwen Zhang, Zhenghao Chen, Zhiyong Wang, Wanli Ouyang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning 3D Human Shape and Pose from Dense Body Parts


Dec 31, 2019
Hongwen Zhang, Jie Cao, Guo Lu, Wanli Ouyang, Zhenan Sun

* Journal extension (in submission) of our previous conference paper. Project page: https://hongwenzhang.github.io/dense2mesh 

  Access Paper or Ask Questions

Learning a High Fidelity Pose Invariant Model for High-resolution Face Frontalization


Oct 06, 2018
Jie Cao, Yibo Hu, Hongwen Zhang, Ran He, Zhenan Sun

* To appear in NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Combining Data-driven and Model-driven Methods for Robust Facial Landmark Detection


Feb 12, 2018
Hongwen Zhang, Qi Li, Zhenan Sun, Yunfan Liu

* Journal article accepted for publication in IEEE TIFS 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Voxel and Coordinate Regression for Accurate 3D Facial Landmark Localization


Jan 28, 2018
Hongwen Zhang, Qi Li, Zhenan Sun

* Code available at https://github.com/HongwenZhang/JVCR-3Dlandmark 

  Access Paper or Ask Questions