Alert button
Picture for Yuxiang Zhang

Yuxiang Zhang

Alert button

College of Computer Science and Technology, Civil Aviation University of China, China

OlympiadBench: A Challenging Benchmark for Promoting AGI with Olympiad-Level Bilingual Multimodal Scientific Problems

Feb 21, 2024
Chaoqun He, Renjie Luo, Yuzhuo Bai, Shengding Hu, Zhen Leng Thai, Junhao Shen, Jinyi Hu, Xu Han, Yujie Huang, Yuxiang Zhang, Jie Liu, Lei Qi, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Navigating the Dual Facets: A Comprehensive Evaluation of Sequential Memory Editing in Large Language Models

Feb 16, 2024
Zihao Lin, Mohammad Beigi, Hongxuan Li, Yufan Zhou, Yuxiang Zhang, Qifan Wang, Wenpeng Yin, Lifu Huang

Viaarxiv icon

A Saliency Enhanced Feature Fusion based multiscale RGB-D Salient Object Detection Network

Jan 22, 2024
Rui Huang, Qingyi Zhao, Yan Xing, Sihua Gao, Weifeng Xu, Yuxiang Zhang, Wei Fan

Viaarxiv icon

TACO: Benchmarking Generalizable Bimanual Tool-ACtion-Object Understanding

Jan 16, 2024
Yun Liu, Haolin Yang, Xu Si, Ling Liu, Zipeng Li, Yuxiang Zhang, Yebin Liu, Li Yi

Viaarxiv icon

TeleChat Technical Report

Jan 08, 2024
Zihan Wang, Xinzhang Liu, Shixuan Liu, Yitong Yao, Yuyao Huang, Zhongjiang He, Xuelong Li, Yongxiang Li, Zhonghao Che, Zhaoxi Zhang, Yan Wang, Xin Wang, Luwen Pu, Huihan Xu, Ruiyu Fang, Yu Zhao, Jie Zhang, Xiaomeng Huang, Zhilong Lu, Jiaxin Peng, Wenjun Zheng, Shiquan Wang, Bingkai Yang, Xuewei he, Zhuoru Jiang, Qiyi Xie, Yanhan Zhang, Zhongqiu Li, Lingling Shi, Weiwei Fu, Yin Zhang, Zilu Huang, Sishi Xiong, Yuxiang Zhang, Chao Wang, Shuangyong Song

Viaarxiv icon

C-NERF: Representing Scene Changes as Directional Consistency Difference-based NeRF

Dec 23, 2023
Rui Huang, Binbin Jiang, Qingyi Zhao, William Wang, Yuxiang Zhang, Qing Guo

Viaarxiv icon

Towards 6G Digital Twin Channel Using Radio Environment Knowledge Pool

Dec 16, 2023
Jialin Wang, Yuxiang Zhang, Jianhua Zhang, Yutong Sun, Gaofeng, Nie, Lianzheng Shi, Ping Zhang, Guangyi Liu

Viaarxiv icon

Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery

Dec 15, 2023
Jiajun Zhang, Yuxiang Zhang, Hongwen Zhang, Boyao Zhou, Ruizhi Shao, Zonghai Hu, Yebin Liu

Figure 1 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 2 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 3 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 4 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Viaarxiv icon

Adapting Vision Transformer for Efficient Change Detection

Dec 08, 2023
Yang Zhao, Yuxiang Zhang, Yanni Dong, Bo Du

Viaarxiv icon