Alert button
Picture for Yebin Liu

Yebin Liu

Alert button

TexVocab: Texture Vocabulary-conditioned Human Avatars

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Yuxiao Liu, Zhe Li, Yebin Liu, Haoqian Wang

Viaarxiv icon

Lodge: A Coarse to Fine Diffusion Network for Long Dance Generation Guided by the Characteristic Dance Primitives

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Ronghui Li, YuXiang Zhang, Yachao Zhang, Hongwen Zhang, Jie Guo, Yan Zhang, Yebin Liu, Xiu Li

Figure 1 for Lodge: A Coarse to Fine Diffusion Network for Long Dance Generation Guided by the Characteristic Dance Primitives
Figure 2 for Lodge: A Coarse to Fine Diffusion Network for Long Dance Generation Guided by the Characteristic Dance Primitives
Figure 3 for Lodge: A Coarse to Fine Diffusion Network for Long Dance Generation Guided by the Characteristic Dance Primitives
Figure 4 for Lodge: A Coarse to Fine Diffusion Network for Long Dance Generation Guided by the Characteristic Dance Primitives
Viaarxiv icon

TACO: Benchmarking Generalizable Bimanual Tool-ACtion-Object Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Yun Liu, Haolin Yang, Xu Si, Ling Liu, Zipeng Li, Yuxiang Zhang, Yebin Liu, Li Yi

Viaarxiv icon

Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Jiajun Zhang, Yuxiang Zhang, Hongwen Zhang, Boyao Zhou, Ruizhi Shao, Zonghai Hu, Yebin Liu

Figure 1 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 2 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 3 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 4 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Viaarxiv icon

GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Yibo Xia, Lizhen Wang, Xiang Deng, Xiaoyan Luo, Yebin Liu

Figure 1 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 2 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 3 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Figure 4 for GMTalker: Gaussian Mixture based Emotional talking video Portraits
Viaarxiv icon

HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Yi Wang, Jian Ma, Ruizhi Shao, Qiao Feng, Yu-Kun Lai, Yebin Liu, Kun Li

Figure 1 for HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model
Figure 2 for HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model
Figure 3 for HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model
Figure 4 for HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model
Viaarxiv icon

MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Yufan Chen, Lizhen Wang, Qijing Li, Hongjiang Xiao, Shengping Zhang, Hongxun Yao, Yebin Liu

Figure 1 for MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar
Figure 2 for MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar
Figure 3 for MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar
Figure 4 for MonoGaussianAvatar: Monocular Gaussian Point-based Head Avatar
Viaarxiv icon

Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Yuelang Xu, Benwang Chen, Zhe Li, Hongwen Zhang, Lizhen Wang, Zerong Zheng, Yebin Liu

Figure 1 for Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Figure 2 for Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Figure 3 for Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Figure 4 for Gaussian Head Avatar: Ultra High-fidelity Head Avatar via Dynamic Gaussians
Viaarxiv icon

GPS-Gaussian: Generalizable Pixel-wise 3D Gaussian Splatting for Real-time Human Novel View Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Shunyuan Zheng, Boyao Zhou, Ruizhi Shao, Boning Liu, Shengping Zhang, Liqiang Nie, Yebin Liu

Figure 1 for GPS-Gaussian: Generalizable Pixel-wise 3D Gaussian Splatting for Real-time Human Novel View Synthesis
Figure 2 for GPS-Gaussian: Generalizable Pixel-wise 3D Gaussian Splatting for Real-time Human Novel View Synthesis
Figure 3 for GPS-Gaussian: Generalizable Pixel-wise 3D Gaussian Splatting for Real-time Human Novel View Synthesis
Figure 4 for GPS-Gaussian: Generalizable Pixel-wise 3D Gaussian Splatting for Real-time Human Novel View Synthesis
Viaarxiv icon