Alert button
Picture for Kun Zhou

Kun Zhou

Alert button

X-SLAM: Scalable Dense SLAM for Task-aware Optimization using CSFD

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2024
Zhexi Peng, Yin Yang, Tianjia Shao, Chenfanfu Jiang, Kun Zhou

Viaarxiv icon

Converting Anyone's Voice: End-to-End Expressive Voice Conversion with a Conditional Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2024
Zongyang Du, Junchen Lu, Kun Zhou, Lakshmish Kaushik, Berrak Sisman

Viaarxiv icon

3D Gaussian Blendshapes for Head Avatar Animation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2024
Shengjie Ma, Yanlin Weng, Tianjia Shao, Kun Zhou

Viaarxiv icon

RTG-SLAM: Real-time 3D Reconstruction at Scale using Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2024
Zhexi Peng, Tianjia Shao, Yong Liu, Jingke Zhou, Yin Yang, Jingdong Wang, Kun Zhou

Viaarxiv icon

3D Gaussian Splatting with Deferred Reflection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2024
Keyang Ye, Qiming Hou, Kun Zhou

Viaarxiv icon

MonoHair: High-Fidelity Hair Modeling from a Monocular Video

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Keyu Wu, Lingchen Yang, Zhiyi Kuang, Yao Feng, Xutao Han, Yuefan Shen, Hongbo Fu, Kun Zhou, Youyi Zheng

Figure 1 for MonoHair: High-Fidelity Hair Modeling from a Monocular Video
Figure 2 for MonoHair: High-Fidelity Hair Modeling from a Monocular Video
Figure 3 for MonoHair: High-Fidelity Hair Modeling from a Monocular Video
Figure 4 for MonoHair: High-Fidelity Hair Modeling from a Monocular Video
Viaarxiv icon

Less is More: Data Value Estimation for Visual Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Zikang Liu, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Dawei Gao, Yaliang Li, Ji-Rong Wen

Viaarxiv icon

Images are Achilles' Heel of Alignment: Exploiting Visual Vulnerabilities for Jailbreaking Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Yifan Li, Hangyu Guo, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

Figure 1 for Images are Achilles' Heel of Alignment: Exploiting Visual Vulnerabilities for Jailbreaking Multimodal Large Language Models
Figure 2 for Images are Achilles' Heel of Alignment: Exploiting Visual Vulnerabilities for Jailbreaking Multimodal Large Language Models
Figure 3 for Images are Achilles' Heel of Alignment: Exploiting Visual Vulnerabilities for Jailbreaking Multimodal Large Language Models
Figure 4 for Images are Achilles' Heel of Alignment: Exploiting Visual Vulnerabilities for Jailbreaking Multimodal Large Language Models
Viaarxiv icon

Fine-Grained Quantitative Emotion Editing for Speech Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Sho Inoue, Kun Zhou, Shuai Wang, Haizhou Li

Figure 1 for Fine-Grained Quantitative Emotion Editing for Speech Generation
Figure 2 for Fine-Grained Quantitative Emotion Editing for Speech Generation
Figure 3 for Fine-Grained Quantitative Emotion Editing for Speech Generation
Figure 4 for Fine-Grained Quantitative Emotion Editing for Speech Generation
Viaarxiv icon

KG-Agent: An Efficient Autonomous Agent Framework for Complex Reasoning over Knowledge Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Jinhao Jiang, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Yang Song, Chen Zhu, Hengshu Zhu, Ji-Rong Wen

Figure 1 for KG-Agent: An Efficient Autonomous Agent Framework for Complex Reasoning over Knowledge Graph
Figure 2 for KG-Agent: An Efficient Autonomous Agent Framework for Complex Reasoning over Knowledge Graph
Figure 3 for KG-Agent: An Efficient Autonomous Agent Framework for Complex Reasoning over Knowledge Graph
Figure 4 for KG-Agent: An Efficient Autonomous Agent Framework for Complex Reasoning over Knowledge Graph
Viaarxiv icon