Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning to Transfer Prompts for Text Generation


May 03, 2022
Junyi Li , Tianyi Tang , Jian-Yun Nie , Ji-Rong Wen , Wayne Xin Zhao

* Accepted by NAACL 2022 main conference (Long Paper) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ElitePLM: An Empirical Study on General Language Ability Evaluation of Pretrained Language Models


May 03, 2022
Junyi Li , Tianyi Tang , Zheng Gong , Lixin Yang , Zhuohao Yu , Zhipeng Chen , Jingyuan Wang , Wayne Xin Zhao , Ji-Rong Wen

* Accepted by NAACL 2022 main conference (Long Paper) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Debiased Contrastive Learning of Unsupervised Sentence Representations


May 02, 2022
Kun Zhou , Beichen Zhang , Wayne Xin Zhao , Ji-Rong Wen

* 11 pages, accepted by ACL 2022 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Thorough Examination on Zero-shot Dense Retrieval


Apr 27, 2022
Ruiyang Ren , Yingqi Qu , Jing Liu , Wayne Xin Zhao , Qifei Wu , Yuchen Ding , Hua Wu , Haifeng Wang , Ji-Rong Wen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Less is More: Learning to Refine Dialogue History for Personalized Dialogue Generation


Apr 18, 2022
Hanxun Zhong , Zhicheng Dou , Yutao Zhu , Hongjin Qian , Ji-Rong Wen

* Accepted by NAACL 2022 Main Conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval


Apr 15, 2022
Haoyu Lu , Nanyi Fei , Yuqi Huo , Yizhao Gao , Zhiwu Lu , Ji-Rong Wen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

There Are a Thousand Hamlets in a Thousand People's Eyes: Enhancing Knowledge-grounded Dialogue with Personal Memory


Apr 06, 2022
Tingchen Fu , Xueliang Zhao , Chongyang Tao , Ji-Rong Wen , Rui Yan

* Accepted by ACL 2022 (main conference). First two authors contributed equally 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Answer Questions in Dynamic Audio-Visual Scenarios


Apr 05, 2022
Guangyao Li , Yake Wei , Yapeng Tian , Chenliang Xu , Ji-Rong Wen , Di Hu

* Accepted by CVPR2022 (Oral presentation) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unbiased Top-k Learning to Rank with Causal Likelihood Decomposition


Apr 02, 2022
Haiyuan Zhao , Jun Xu , Xiao Zhang , Guohao Cai , Zhenhua Dong , Ji-Rong Wen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
>>