Alert button
Picture for Liang Pang

Liang Pang

Alert button

Do LLMs Play Dice? Exploring Probability Distribution Sampling in Large Language Models for Behavioral Simulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Jia Gu, Liang Pang, Huawei Shen, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

MLaKE: Multilingual Knowledge Editing Benchmark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Zihao Wei, Jingcheng Deng, Liang Pang, Hanxing Ding, Huawei Shen, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

Knowledge Boundary and Persona Dynamic Shape A Better Social Media Agent

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Junkai Zhou, Liang Pang, Ya Jing, Jia Gu, Huawei Shen, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

Thermal-NeRF: Neural Radiance Fields from an Infrared Camera

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Tianxiang Ye, Qi Wu, Junyuan Deng, Guoqing Liu, Liu Liu, Songpengcheng Xia, Liang Pang, Wenxian Yu, Ling Pei

Figure 1 for Thermal-NeRF: Neural Radiance Fields from an Infrared Camera
Figure 2 for Thermal-NeRF: Neural Radiance Fields from an Infrared Camera
Figure 3 for Thermal-NeRF: Neural Radiance Fields from an Infrared Camera
Figure 4 for Thermal-NeRF: Neural Radiance Fields from an Infrared Camera
Viaarxiv icon

Beyond Memorization: The Challenge of Random Memory Access in Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Tongyao Zhu, Qian Liu, Liang Pang, Zhengbao Jiang, Min-Yen Kan, Min Lin

Figure 1 for Beyond Memorization: The Challenge of Random Memory Access in Language Models
Figure 2 for Beyond Memorization: The Challenge of Random Memory Access in Language Models
Figure 3 for Beyond Memorization: The Challenge of Random Memory Access in Language Models
Figure 4 for Beyond Memorization: The Challenge of Random Memory Access in Language Models
Viaarxiv icon

Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Yuling Wang, Changxin Tian, Binbin Hu, Yanhua Yu, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Liang Pang, Xiao Wang

Figure 1 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 2 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 3 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Figure 4 for Can Small Language Models be Good Reasoners for Sequential Recommendation?
Viaarxiv icon

GraphEdit: Large Language Models for Graph Structure Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Zirui Guo, Lianghao Xia, Yanhua Yu, Yuling Wang, Zixuan Yang, Wei Wei, Liang Pang, Tat-Seng Chua, Chao Huang

Viaarxiv icon

Unsupervised Information Refinement Training of Large Language Models for Retrieval-Augmented Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Shicheng Xu, Liang Pang, Mo Yu, Fandong Meng, Huawei Shen, Xueqi Cheng, Jie Zhou

Viaarxiv icon