Alert button
Picture for Hao Fei

Hao Fei

Alert button

Momentor: Advancing Video Large Language Model with Fine-Grained Temporal Reasoning

Feb 18, 2024
Long Qian, Juncheng Li, Yu Wu, Yaobo Ye, Hao Fei, Tat-Seng Chua, Yueting Zhuang, Siliang Tang

Viaarxiv icon

In-Context Learning for Few-Shot Nested Named Entity Recognition

Feb 02, 2024
Meishan Zhang, Bin Wang, Hao Fei, Min Zhang

Viaarxiv icon

Improving Expressive Power of Spectral Graph Neural Networks with Eigenvalue Correction

Jan 28, 2024
Kangkang Lu, Yanhua Yu, Hao Fei, Xuan Li, Zixuan Yang, Zirui Guo, Meiyu Liang, Mengran Yin, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Reverse Multi-Choice Dialogue Commonsense Inference with Graph-of-Thought

Dec 27, 2023
Li Zheng, Hao Fei, Fei Li, Bobo Li, Lizi Liao, Donghong Ji, Chong Teng

Viaarxiv icon

LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning

Nov 30, 2023
Sijin Chen, Xin Chen, Chi Zhang, Mingsheng Li, Gang Yu, Hao Fei, Hongyuan Zhu, Jiayuan Fan, Tao Chen

Figure 1 for LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning
Figure 2 for LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning
Figure 3 for LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning
Figure 4 for LL3DA: Visual Interactive Instruction Tuning for Omni-3D Understanding, Reasoning, and Planning
Viaarxiv icon

De-fine: Decomposing and Refining Visual Programs with Auto-Feedback

Nov 25, 2023
Minghe Gao, Juncheng Li, Hao Fei, Liang Pang, Wei Ji, Guoming Wang, Wenqiao Zhang, Siliang Tang, Yueting Zhuang

Viaarxiv icon

MolCA: Molecular Graph-Language Modeling with Cross-Modal Projector and Uni-Modal Adapter

Oct 19, 2023
Zhiyuan Liu, Sihang Li, Yanchen Luo, Hao Fei, Yixin Cao, Kenji Kawaguchi, Xiang Wang, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark

Sep 29, 2023
Wei Ji, Li Li, Hao Fei, Xiangyan Liu, Xun Yang, Juncheng Li, Roger Zimmermann

Figure 1 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 2 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 3 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 4 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Viaarxiv icon

NExT-GPT: Any-to-Any Multimodal LLM

Sep 13, 2023
Shengqiong Wu, Hao Fei, Leigang Qu, Wei Ji, Tat-Seng Chua

Figure 1 for NExT-GPT: Any-to-Any Multimodal LLM
Figure 2 for NExT-GPT: Any-to-Any Multimodal LLM
Figure 3 for NExT-GPT: Any-to-Any Multimodal LLM
Figure 4 for NExT-GPT: Any-to-Any Multimodal LLM
Viaarxiv icon