Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Zhou

SimCVD: Simple Contrastive Voxel-Wise Representation Distillation for Semi-Supervised Medical Image Segmentation


Aug 16, 2021
Chenyu You, Yuan Zhou, Ruihan Zhao, Lawrence Staib, James S. Duncan


  Access Paper or Ask Questions

Coordinate-wise Control Variates for Deep Policy Gradients


Aug 11, 2021
Yuanyi Zhong, Yuan Zhou, Jian Peng

* 14 pages, 3 figures, added references compared to v1 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Learning with Global Relatedness Decoupled-Distillation


Jul 12, 2021
Yuan Zhou, Yanrong Guo, Shijie Hao, Richang Hong, Zhen junzha, Meng Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Off-Policy Reinforcement Learning with Delayed Rewards


Jun 22, 2021
Beining Han, Zhizhou Ren, Zuofan Wu, Yuan Zhou, Jian Peng

* 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MCGNet: Partial Multi-view Few-shot Learning via Meta-alignment and Context Gated-aggregation


May 05, 2021
Yuan Zhou, Yanrong Guo, Shijie Hao, Richang Hong, Meng Wang

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Sample Enhanced Domain Adaptation: A Case Study on Predictive Modeling with Electronic Health Records


Jan 13, 2021
Yiqin Yu, Pin-Yu Chen, Yuan Zhou, Jing Mei


  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning: Trading Exactness for Generalization


Dec 15, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning:Trading Exactness for Generalization


Dec 04, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

Harnessing Distribution Ratio Estimators for Learning Agents with Quality and Diversity


Nov 05, 2020
Tanmay Gangwani, Jian Peng, Yuan Zhou

* CoRL 2020 camera-ready 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Guidance Rewards with Trajectory-space Smoothing


Oct 23, 2020
Tanmay Gangwani, Yuan Zhou, Jian Peng

* NeurIPS 2020 camera-ready 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Self-training Algorithm Based on Deep Learning for Optical Aerial Images Change Detection


Oct 22, 2020
Yuan Zhou, Xiangrui Li


  Access Paper or Ask Questions

SYMPAIS: SYMbolic Parallel Adaptive Importance Sampling for Probabilistic Program Analysis


Oct 10, 2020
Yicheng Luo, Antonio Filieri, Yuan Zhou

* 6 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Policy Search for Stochastic Domains


Oct 01, 2020
David Tolpin, Yuan Zhou, Hongseok Yang

* International Conference on Probabilistic Programming (PROBPROG), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Programs with Stochastic Conditioning


Oct 01, 2020
David Tolpin, Yuan Zhou, Hongseok Yang

* International Conference on Probabilistic Programming (PROBPROG), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Near-Optimal MNL Bandits Under Risk Criteria


Sep 26, 2020
Guangyu Xi, Chao Tao, Yuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Competitive Self-Play Policy Optimization


Sep 13, 2020
Yuanyi Zhong, Yuan Zhou, Jian Peng

* 18 pages (10 for main text, 2 for reference, 8 for appendix) 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Adjacency Matrix for Video-Query based Video Moment Retrieval


Aug 19, 2020
Yuan Zhou, Mingfei Wang, Ruolin Wang, Shuwei Huo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.09877 

  Access Paper or Ask Questions

Pooling Regularized Graph Neural Network for fMRI Biomarker Analysis


Jul 29, 2020
Xiaoxiao Li, Yuan Zhou, Nicha C. Dvornek, Muhan Zhang, Juntang Zhuang, Pamela Ventola, James S Duncan

* MICCAI 2020 
* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Network for Video-Query based Video Moment Retrieval


Jul 20, 2020
Yuan Zhou, Mingfei Wang, Ruolin Wang, Shuwei Huo


  Access Paper or Ask Questions

Linear Bandits with Limited Adaptivity and Learning Distributional Optimal Design


Jul 16, 2020
Yufei Ruan, Jiaqi Yang, Yuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Multinomial Logit Bandit with Low Switching Cost


Jul 09, 2020
Kefan Dong, Yingkai Li, Qin Zhang, Yuan Zhou

* Accepted for presentation at the International Conference on Machine Learning (ICML) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Model-Free Reinforcement Learning: from Clipped Pseudo-Regret to Sample Complexity


Jun 06, 2020
Zihan Zhang, Yuan Zhou, Xiangyang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Bi-direction Context Propagation Network for Real-time Semantic Segmentation


Jun 02, 2020
Shijie Hao, Yuan Zhou, Yanrong Guo, Richang Hong

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Double-Exploration Tradeoff for Outlier Detection


May 13, 2020
Xiaojin Zhang, Honglei Zhuang, Shengyu Zhang, Yuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Almost Optimal Model-Free Reinforcement Learning via Reference-Advantage Decomposition


Apr 21, 2020
Zihan Zhang, Yuan Zhou, Xiangyang Ji

* 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Top Distribution Identifications with Limited Interaction


Apr 20, 2020
Nikolai Karpov, Qin Zhang, Yuan Zhou

* 47 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions