Alert button
Picture for Li Zheng

Li Zheng

Alert button

Reverse Multi-Choice Dialogue Commonsense Inference with Graph-of-Thought

Dec 27, 2023
Li Zheng, Hao Fei, Fei Li, Bobo Li, Lizi Liao, Donghong Ji, Chong Teng

Viaarxiv icon

A Bi-directional Multi-hop Inference Model for Joint Dialog Sentiment Classification and Act Recognition

Aug 12, 2023
Li Zheng, Fei Li, Yuyang Chai, Chong Teng, Donghong Ji

Figure 1 for A Bi-directional Multi-hop Inference Model for Joint Dialog Sentiment Classification and Act Recognition
Figure 2 for A Bi-directional Multi-hop Inference Model for Joint Dialog Sentiment Classification and Act Recognition
Figure 3 for A Bi-directional Multi-hop Inference Model for Joint Dialog Sentiment Classification and Act Recognition
Figure 4 for A Bi-directional Multi-hop Inference Model for Joint Dialog Sentiment Classification and Act Recognition
Viaarxiv icon

ECQED: Emotion-Cause Quadruple Extraction in Dialogs

Jun 10, 2023
Li Zheng, Donghong Ji, Fei Li, Hao Fei, Shengqiong Wu, Jingye Li, Bobo Li, Chong Teng

Figure 1 for ECQED: Emotion-Cause Quadruple Extraction in Dialogs
Figure 2 for ECQED: Emotion-Cause Quadruple Extraction in Dialogs
Figure 3 for ECQED: Emotion-Cause Quadruple Extraction in Dialogs
Figure 4 for ECQED: Emotion-Cause Quadruple Extraction in Dialogs
Viaarxiv icon

Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control

Aug 26, 2021
Yuhang Li, Yuhao Zhou, Junbin Huang, Zijun Wang, Shunjie Zhu, Kairong Wu, Li Zheng, Jiajin Luo, Rui Cao, Yun Zhang, Zhifeng Huang

Figure 1 for Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control
Figure 2 for Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control
Figure 3 for Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control
Figure 4 for Design of a Flying Humanoid Robot Based on Thrust Vector Control
Viaarxiv icon