Alert button
Picture for Jiangning Zhang

Jiangning Zhang

Alert button

MambaAD: Exploring State Space Models for Multi-class Unsupervised Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2024
Haoyang He, Yuhu Bai, Jiangning Zhang, Qingdong He, Hongxu Chen, Zhenye Gan, Chengjie Wang, Xiangtai Li, Guanzhong Tian, Lei Xie

Viaarxiv icon

Deepfake Generation and Detection: A Benchmark and Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Gan Pei, Jiangning Zhang, Menghan Hu, Zhenyu Zhang, Chengjie Wang, Yunsheng Wu, Guangtao Zhai, Jian Yang, Chunhua Shen, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

DiffFAE: Advancing High-fidelity One-shot Facial Appearance Editing with Space-sensitive Customization and Semantic Preservation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Qilin Wang, Jiangning Zhang, Chengming Xu, Weijian Cao, Ying Tai, Yue Han, Yanhao Ge, Hong Gu, Chengjie Wang, Yanwei Fu

Viaarxiv icon

TexDreamer: Towards Zero-Shot High-Fidelity 3D Human Texture Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Yufei Liu, Junwei Zhu, Junshu Tang, Shijie Zhang, Jiangning Zhang, Weijian Cao, Chengjie Wang, Yunsheng Wu, Dongjin Huang

Figure 1 for TexDreamer: Towards Zero-Shot High-Fidelity 3D Human Texture Generation
Figure 2 for TexDreamer: Towards Zero-Shot High-Fidelity 3D Human Texture Generation
Figure 3 for TexDreamer: Towards Zero-Shot High-Fidelity 3D Human Texture Generation
Figure 4 for TexDreamer: Towards Zero-Shot High-Fidelity 3D Human Texture Generation
Viaarxiv icon

DMAD: Dual Memory Bank for Real-World Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Jianlong Hu, Xu Chen, Zhenye Gan, Jinlong Peng, Shengchuan Zhang, Jiangning Zhang, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Liujuan Cao, Rongrong Ji

Figure 1 for DMAD: Dual Memory Bank for Real-World Anomaly Detection
Figure 2 for DMAD: Dual Memory Bank for Real-World Anomaly Detection
Figure 3 for DMAD: Dual Memory Bank for Real-World Anomaly Detection
Figure 4 for DMAD: Dual Memory Bank for Real-World Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Explore In-Context Segmentation via Latent Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Chaoyang Wang, Xiangtai Li, Henghui Ding, Lu Qi, Jiangning Zhang, Yunhai Tong, Chen Change Loy, Shuicheng Yan

Figure 1 for Explore In-Context Segmentation via Latent Diffusion Models
Figure 2 for Explore In-Context Segmentation via Latent Diffusion Models
Figure 3 for Explore In-Context Segmentation via Latent Diffusion Models
Figure 4 for Explore In-Context Segmentation via Latent Diffusion Models
Viaarxiv icon

Dual-path Frequency Discriminators for Few-shot Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Yuhu Bai, Jiangning Zhang, Yuhang Dong, Guanzhong Tian, Liang Liu, Yunkang Cao, Yabiao Wang, Chengjie Wang

Figure 1 for Dual-path Frequency Discriminators for Few-shot Anomaly Detection
Figure 2 for Dual-path Frequency Discriminators for Few-shot Anomaly Detection
Figure 3 for Dual-path Frequency Discriminators for Few-shot Anomaly Detection
Figure 4 for Dual-path Frequency Discriminators for Few-shot Anomaly Detection
Viaarxiv icon

PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Qingdong He, Jinlong Peng, Zhengkai Jiang, Xiaobin Hu, Jiangning Zhang, Qiang Nie, Yabiao Wang, Chengjie Wang

Figure 1 for PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models
Figure 2 for PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models
Figure 3 for PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models
Figure 4 for PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models
Viaarxiv icon