Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Position-guided Text Prompt for Vision-Language Pre-training


Dec 19, 2022
Alex Jinpeng Wang, Pan Zhou, Mike Zheng Shou, Shuicheng Yan

Add code

* Work in progress, code is in https://github.com/sail-sg/ptp 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Egocentric Video-Language Pretraining @ Ego4D Challenge 2022


Jul 04, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Mattia Soldan, Michael Wray, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Difei Gao, Rongcheng Tu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Dima Damen, Bernard Ghanem, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Add code

* To appeared in CVPRW22. 4 pages, 2 figures, 5 tables. Code: https://github.com/showlab/EgoVLP. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2206.01670. substantial text overlap with arXiv:2207.01334 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Egocentric Video-Language Pretraining @ EPIC-KITCHENS-100 Multi-Instance Retrieval Challenge 2022


Jul 04, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Rongcheng Tu, Yanru Zhu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Add code

* To appeared in CVPRW22. 5 pages, 2 figures, 2 tables. Code: https://github.com/showlab/EgoVLP. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2206.01670 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Egocentric Video-Language Pretraining


Jun 03, 2022
Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Mattia Soldan, Michael Wray, Rui Yan, Eric Zhongcong Xu, Difei Gao, Rongcheng Tu, Wenzhe Zhao, Weijie Kong, Chengfei Cai, Hongfa Wang, Dima Damen, Bernard Ghanem, Wei Liu, Mike Zheng Shou

Add code

* Preprint. 22 pages, 13 figures, 11 tables. Code: https://github.com/showlab/EgoVLP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MILES: Visual BERT Pre-training with Injected Language Semantics for Video-text Retrieval


Apr 26, 2022
Yuying Ge, Yixiao Ge, Xihui Liu, Alex Jinpeng Wang, Jianping Wu, Ying Shan, Xiaohu Qie, Ping Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Revitalize Region Feature for Democratizing Video-Language Pre-training


Mar 19, 2022
Guanyu Cai, Yixiao Ge, Alex Jinpeng Wang, Rui Yan, Xudong Lin, Ying Shan, Lianghua He, Xiaohu Qie, Jianping Wu, Mike Zheng Shou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

All in One: Exploring Unified Video-Language Pre-training


Mar 14, 2022
Alex Jinpeng Wang, Yixiao Ge, Rui Yan, Yuying Ge, Xudong Lin, Guanyu Cai, Jianping Wu, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou

Add code

* 18 pages. 11 figures. Code: https://github.com/showlab/all-in-one 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video-Text Pre-training with Learned Regions


Dec 06, 2021
Rui Yan, Mike Zheng Shou, Yixiao Ge, Alex Jinpeng Wang, Xudong Lin, Guanyu Cai, Jinhui Tang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Object-aware Video-language Pre-training for Retrieval


Dec 06, 2021
Alex Jinpeng Wang, Yixiao Ge, Guanyu Cai, Rui Yan, Xudong Lin, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou

Add code

* 10 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>